FISKocr

Daktanol oralni gel


UPUTSTVO ZA LEK


Daktanol® 2%; oralni gel Pakovanje: tuba; 40 g


Proizvođač: GALENIKA a.d.


Adresa: Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd


Podnosilac zahteva: GALENIKA a.d.


Adresa: Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd


Daktanol® 2 %; oralni gel INN: mikonazol


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Daktanol oralni gel i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Daktanol oralni gel

 3. Kako se upotrebljava lek Daktanol oralni gel

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Daktanol oralni gel

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Daktanol oralni gel I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Daktanol oralni gel se primenjuje u terapiji i prevenciji gljivičnih i bakterijskih infekcija usne duplje, grla, jednjaka, želuca i creva. Lek Daktanol oralni gel u svom sastavu sadrži aktivnu supstancu mikonazol koja deluje tako što uništava gljivice i pridružene bakterije koje mogu biti prisutne.


  Lek je namenjen odraslima i deci uzrasta 4 meseca i više.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Daktanol oralni gel Lek Daktanol oralni gel ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Daktanol oralni gel


  Lek Daktanol oralni gel uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.

  Svaka tuba leka Daktanol oralni gel je zatvorena - koristite zatvarač sa trnom (čep) da bi otvorili tubu.


  Lek Daktanol oralni gel je namenjen samo za oralnu primenu.


  Način primene leka:

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Daktanol oralni gel, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Odmah prekinite uzimanje leka i potražite medicinsku pomoć ukoliko primetite neko od sledećih neželjenih pojava jer to mogu biti znaci teškog oblika alergijske reakcije:


 5. KAKO ČUVATI LEK Daktanol oralni gel


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe

  Rok upotrebe neotvorenog leka: 3 godine.

  Rok upotrebe posle prvog otvaranja: najduže 28 dana.


  Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.

  Lek se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju.


  Čuvanje


  Uslovi čuvanja neotvorenog leka: čuvati u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti i vlage. Lek ne zahteva posebne temperaturne uslove čuvanja.


  Uslovi čuvanja posle prvog otvaranja: čuvati na temperaturi do 25oC, u originalnom pakovanju.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti u kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Daktanol oralni gel


Sadržaj aktivne supstance:

1 g oralnog gela sadrži 20 mg mikonazola.


Sadržaj pomoćnih supstanci:

karbomer 934 P; saharin-natrijum; dinatrijum-edetat; benzojeva kiselina (E 210); glicerol; trolamin;


etanol 96% v/v; esencija oranž 05096; voda, prečišćena.


Kako izgleda lek Daktanol oralni gel i sadržaj pakovanja


Izgled:

Neprovidni gel skoro bele do žućkastobele boje, mirisa na pomorandžu.


Pakovanje:

Lakirana aluminijumska tuba zatvorenog grla sa belim plastičnim zatvaračem od polietilena sa trnom i navojima sa 40 g oralnog gela.


Nosilac dozvole i proizvođač


Nosilac dozvole za stavljanje leka u promet:

GALENIKA a.d., Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd, Republika Srbija


Proizvođač:

GALENIKA a.d., Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Avgust 2013.

Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-00756-13-004 od 24.09.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org