Moozeeck

Komboglyze


UPUTSTVO ZA LEK


Komboglyze®, film tableta, 850 mg + 2.5 mg Pakovanje: blister, 4 x 7 film tableta


Komboglyze®, film tableta, 1000 mg + 2.5 mg Pakovanje: blister, 4 x 7 film tableta


Proizvođač: Bristol-Myers Squibb S r l


Adresa: Contrada Fontana del Ceraso, 03012 Anagni, Italija

Podnosilac zahteva: Predstavništvo AstraZeneca UK Limited

Adresa: Augusta Cesarca 12, 11000 Beograd, Srbija


Komboglyze®, film tableta, 850 mg + 2.5 mg Komboglyze®, film tableta, 1000 mg + 2.5 mg Metformin, saksagliptin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Komboglyze i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Komboglyze

 3. Kako se upotrebljava lek Komboglyze

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek KOMBOGLYZE

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK KOMBOGLYZE I ČEMU JE NAMENJEN

  Lek Komboglyze sadrži dve različite supstance koje se zovu


  Metformin, pripada grupi lekova koji se nazivaju bigvanidini i

  Saksagliptin, pripada grupi lekova koji se nazivaju DPP-4 inhibitori (inhibitori dipeptidil peptidaze-4).


  Metformin i Saksagliptin pripadaju grupi lekova koja se zove oralni antidijabetici.


  Čemu je namenjen lek Komboglyze

  Lek Komboglyze se koristi za lečenje jednog oblika šećerne bolesti – dijabetesa, koji se zove dijabetes tip 2.


  Kako deluje lek Komboglyze

  Saksagliptin i metformin deluju zajedno da bi kontrolisali Vaš nivo šećera u krvi. Oni povećavaju nivoe insulina posle obroka. Oni takođe snižavaju količinu šećera koju stvara Vaš organizam. Uz dijetu i fizičku aktivnost, to pomaže da se snizi Vaš nivo šećera u krvi. Lek Komboglyze može se koristiti sam ili u kombinaciji sa insulinom.


  Kako biste kontrolisani svoj dijabetes i dalje će Vam biti neophodna dijeta i fizička aktivnost, čak iako uzimate ovaj lek. Zato je važno da se pridržavate saveta o načinu ishrane i fizičkoj aktivnosti koje Vam je dao Vaš lekar ili medicinska sestra.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK KOMBOGLYZE


Lek Komboglyze ne smete koristiti:


Ukoliko se bilo šta od gore navedenog odnosi na Vas ili ukoliko niste sigurni, porazgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete lek Komboglyze.


Uzimanje leka Komboglyze sa hranom ili pićima


Izbegavajte alkohol dok uzimate lek Komboglyze, pošto alkohol može da poveća rizik od laktičke acidoze (molimo vas pogledajte odeljak 4 “Moguća neželjena dejstva”).


Primena leka Komboglyze u periodu trudnoće i dojenja

Lek Komboglyze nemojte uzimati ukoliko ste u drugom stanju ili ukoliko biste mogli da ostanete u drugom stanju. Razlog za to je to što on može da utiče na bebu.


Lek Komboglyze nemojte uzimati ukoliko dojite ili planirate da dojite. Razlog za to je činjenica da metformin prolazi u humano mleko u malim količinama.


Pitajte svog lekara ili farmaceuta za savet pre nego što uzmete bilo koji lek.


Uticaj leka Komboglyze na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama

Saksagliptin i metformin mogu da imaju zanemarljiv uticaj na sposobnost upravljanja motornim vozilima i rukovanje mašinama. Ukoliko osećate vrtoglavicu dok uzimate lek Komboglyze, nemojte upravljati motornim vozilima ili koristiti bilo kakve alate ili mašine.

Hipoglikemija(sniženje šećera u krvi) može da utiče na vašu sposobnost upravljanja motornim vozilima i

rukovanje mašinamai postoji rizik od hipoglikemije kada se ovaj lek uzima u kombinaciji sa lekovima za koje je poznato da izazivaju hipoglikemiju, kao što su insulin i sulfonilureja.


Važne informacije o nekim sastojcima leka Komboglyze


Nije primenljivo.


Ovaj lek uvek uzimajte tačno onako kako Vam je rekao Vaš lekar. Ukoliko niste sigurni, proverite to sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


Ako Vaš lekar prepiše lek Komboglyze u kombinaciji sa insulinom, drugi lek uzimajte tačno kako Vam je lekar preporučio, kako biste postigli najbolje rezultate za Vaše zdravlje.


Koliko leka treba uzeti


Nosilac dozvole i Proizvođač

Nosilac dozvole:


AstraZeneca UK Limited - Predstavništvo Augusta Cesarca 12, 11 000Beograd, Srbija


Proizvođač:


Bristol-Myers Squibb S r l

Contrada Fontana del Ceraso, 03012 Anagni, Italija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Jul, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Komboglyze, film tableta, 850 mg + 2.5 mg: 515-01-7558-12-001 od 18.09.2013.

Komboglyze, film tableta, 1000 mg + 2.5 mg: 515-01-7559-12-001 od 18.09.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z