FISKocr

UNILAT


UPUTSTVOZAPACIJENTA


UNILAT

kapi za oči, rastvor, 50 mcg/ml, ukupno 2.5ml, bočica sa kapaljkom, 1x2.5 ml i 3x25ml


Proizvođač: UNIMED PHARMA s.r.o.


Adresa: Orieškova 11, Bratislava, Slovačka republika


Podnosilac zahteva: UNIMED PHARMA S.R.O. PREDSTAVNIŠTVO


Adresa: Španskih boraca 22a, Beograd, Srbija


UNILAT, 50 mcg/ml, kapi za oči, rastvor latanoprost

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek UNILAT i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek UNILAT

 3. Kako se upotrebljava lek UNILAT

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek UNILAT

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK UNILAT I ČEMU JE NAMENJEN


  UNILAT pripada grupi lekova poznatih kao analozi prostaglandina. Deluje tako što pojačava prirodno isticanje tečnosti iz unutrašnjosti oka u krvotok.


  UNILAT se koristi za lečenja stanja poznatih kao glaukom otvorenog ugla i očna hipertenzija. Ova stanja su povezana sa uvećanjem pritiska unutar oka, što s vremenom utiče na vaš vid.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK UNILAT


  UNILAT može da se koristi kod odraslih muškaraca i žena (uključujući stare osobe) ali se ne preporučuje za upotrebu kod osoba ispod 18 godina starosti.


  Lek UNILAT ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK UNILAT


Lek UNILAT uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.

Uobičajena doza za odrasle (uključujući stare osobe) je jedna kap jednom dnevno u bolesno oko(oči).


Najbolje vreme za to je uveče.

Nemojte koristiti UNILAT kapi više od jednom dnevno jer se delovanje lečenja može umanjiti ako to činite češće.

Koristite UNILAT kapi kako vas je lekar savetovao dok vam lekar ne kaže da prestanete.


Ako nosite kontaktna sočiva


Ako nosite kontaktna sočiva, treba da ih skinete pre korišćenja UNILAT kapi. Nakon korišćenja UNILAT kapi treba da sačekate 15 minuta pre nego što vratite kontaktna sočiva u oči.


Uputstvo za upotrebu


 1. Operite ruke i udobno sedite ili stanite.


 2. Odvrnite poklopac bočice.


 3. Držite bočicu prema dole između palca i drugih prstiju.


 4. Koristite prst da nežno povučete donji kapak vašeg bolesnog oka


 5. Postavite vrh kapaljke blizu oka ali tako da ne dotiče oko ili okolne površine oka.


 6. Nežno stisnite bočicu tako da samo jedna kap uđe u oko, zatim spustite donji kapak.


 7. Pritisnite prstom ugao bolesnog oka pored nosa. Držite 1 minut sa zatvorenim okom.


 8. Ponovite postupak i sa drugim okom ako vam je lekar rekao da treba to da uradite.


 9. Odmah nakon korišćenja leka čvrsto zatvorite poklopac bočice.


Ako koristite UNILAT sa drugim kapima za oči


Sačekajte najmanje 5 minuta između upotrebe UNILAT kapi i ukapavanja drugih kapi za oči.


Ako ste uzeli više leka UNILAT nego što je trebalo


Ako ste stavili isuviše kapi u oko, možda ćete osetiti blagu iritaciju oka i oči mogu da suze i pocrvene. Ovo bi trebalo da je prolazno, ali ako se brinete, posavetujte se sa lekarom.


Ako ste zaboravili da uzmete lek UNILAT


Nastavite sa uobičajenom dozom u uobičajeno vreme. Nemojte uzimati duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu dozu.


Ako naglo prestanete da uzimate lek UNILAT


Nemojte prestajati sa uzimanjem UNILAT kapi, osim ako vam lekar to ne kaže.

Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 1. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek UNILAT, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Veoma često:


  Vrlo retko:

  - Pogoršanje angine kod pacijenata koji takođe imaju oboljenje srca. Bol u grudima.

  Pacijenti su takođe prijavili sledeće propratne pojave: glavobolja, vrtoglavica, lupanje srca, bol u mišićima i bol u zglobovima.

  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 2. KAKO ČUVATI LEK UNILAT


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  Nemojte koristiti UNILAT kapi posle isteka roka upotrebe naznačenog na etiketi i kutiji. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Preprvogotvaranja: Lek čuvati na temperaturi od 2 do 8ºC, u frižideru. Lek se ne sme zamrzavati. Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti.


  Nakonprvogotvaranja: Posle prvog otvaranja orginalnog pakovanja, lek čuvati na temperaturi do 25ºC, i koristiti najduže 28 dana. Kada ne koristite UNILAT bočicu čuvajte u spoljašnjem pakovanju radi zaštite od svetlosti.


  Nemojte koristiti UNILAT kapi ako primetite vidljive znake oštećenja leka ili ako utvrdite da je sigurnosna traka kod prvog otvaranja na zatvaraču bočice oštećena. U tom slučaju lek vratite farmaceutu.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti u kućni otpad. Pitajte vašeg farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 3. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek UNILAT


Aktivna supstanca je:

50 mikrograma latanoprosta u 1 ml rastvora


Ostali sastojci su: natrijum-hlorid,

benzalkonijum-hlorid, rastvor

natrijum-dihidrogenfosfat, monohidrat, dinatrijum-fosfat, bezvodni,

voda za injekcije.


Kako izgleda lek UNILAT i sadržaj pakovanja

UNILAT je bistar bezbojan rastvor, bez prisustva čestica. Svaka bočica UNILAT kapi sadrži 2.5 ml kapi za oči, rastvor.

Lek postoji u sledećim pakovanjima: 1 × 2.5 ml, 3 × 2.5 ml (polietilenske bočice sa kapaljkom, zatvorene

navojnim zatvaračem sa sigurnosnim prstenom).


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole:

UNIMED PHARMA S.R.O., PREDSTAVNIŠTVO, Španskih boraca 22a, Beograd, Srbija


Proizvođač:

UNIMED PHARMA s.r.o., Orieškova 11, Bratislava, Slovačka


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno:


Januar, 2011.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


UNILAT kapi za oči, rastvor, 50 mcg/ml, ukupno 2.5ml, bočica sa kapaljkom,1x2.5ml 515-01-2036-10-001 25.03.2011.

UNILAT kapi za oči, rastvor, 50 mcg/ml, ukupno 2.5ml, bočica sa kapaljkom 3x2.5ml 515-01-2037-10-001

25.03.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z