Moozeeck

Elocom


UPUTSTVO ZA LEK


Elocom®, krem, 0,1% Pakovanje: tuba, 1x15 g

Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: Schering-Plough Labo N.V.

Adresa: Industriepark 30, B-2220 Heist-op-den-Berg, Belgija Podnosilac zahteva: Schering-Plough Central East AG, Predstavništvo Beograd

Adresa: Omladinskih brigada 90a, 11070 Novi Beograd, Republika Srbija


Elocom®, 0,1%, krem Mometazon


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Elocom i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Elocom

 3. Kako se upotrebljava lek Elocom

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Elocom

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK ELOCOM I ČEMU JE NAMENJEN

  Elocom krem pripada grupi lekova koji se nazivaju kortikosteroidi za lokalnu primenu. Svrstava se u jake

  kortikosteroide. Ovi lekovi se nanose na površinu kože kako bi se umanjilo crvenilo i svrab koji su izazvani određenim problemima sa kožom.


  Kod odraslih i dece Elocom krem se koristi kako bi se umanjilo crvenilo i svrab koji su izazvani određenim problemima sa kožom koji se nazivaju psorijaza i dermatitis.


  Psorijaza je kožno oboljenje u kome na laktovima, kolenima, kosmatom delu glave i drugim delovima tela nastaju ružičasti pečati praćeni svrabom i perutanjem. Dermatitis je stanje izazvano reakcijom kože na spoljašnje agense, npr. deterdžente, što izaziva crvenilo i svrab kože.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK ELOCOM


  Lek Elocom ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK ELOCOM

  Uvek koristite Elocom krem samo onako kako Vam je rekao Vaš lekar. Obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu ukoliko niste sigurni.

  Elocom krem se ne preporučuje kod dece mlađe od 2 godine.

  Kod odraslih i dece, tanak sloj Elocom krema nežno utrljati na oboleli deo kože jednom dnevno. Obavezno pratite sledeća uputstva prilikom primene leka Elocom:

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Kao i drugi lekovi, i Elocom krem može izazvati neželjena dejstva, ali se ona ne moraju javiti kod svakoga. Kod nekolicine pacijenata mogu se javiti sledeća neželjena dejstva nakon primene Elocom krema:

 5. KAKO ČUVATI LEK ELOCOM


  Rok upotrebe

  2 godine.

  Ne upotrebljavati Elocom krem nakon datuma isteka roka upotrebe koji je naveden na pakovanju leka. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan u navedenom mesecu.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 28 dana, na temperaturi do 25˚C.


  Čuvanje


  Čuvati van vidokruga i domašaja dece!

  Lek čuvati na temperaturi do 25˚C u originalnom pakovanju.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Elocom

Jedan gram Elocom krema sadrži 1 mg mometazonfuroata.

Pomoćne supstance: vosak, beli; parafin, beli, meki; heksilenglikol; propilenglikolstearat; stearilalkohol; ceteareth-20; titan-dioksid; aluminijum-oktenilsukcinat skrob; fosforna kiselina za podešavanje pH; voda, prečišćena.


Kako izgleda lek Elocom i sadržaj pakovanja


Homogen, gladak krem, bele do skoro bele boje, bez prisustva stranih čestica. Aluminijumska tuba sa 15g krema.


Nosilac dozvole i Proizvođač

Nosilac dozvole:

Schering-Plough Central East AG - Predstavništvo

Omladinskih brigada 90a, 11070 Novi Beograd, Republika Srbija


Proizvođač:

Schering-Plough Labo N.V.

Industriepark 30, B-2220 Heist-op-den-Berg, Belgija

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Maj, 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-0051-12-001 od 04.07.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z