FISKocr

Ovestin


UPUTSTVO ZA LEK


Ovestin®

vaginalni krem, 1mg/g, Pakovanje: tuba sa aplikatorom, 1 x 15 g


Proizvođač: ORGANON IRELAND LIMITED


Adresa: Swords, Drynam Road, P.O. Box 2857, Dablin, Irska


Podnosilac zahteva: SCHERING-PLOUGH CENTRAL EAST AG-PREDSTAVNIŠTVO


Adresa: Omladinskih brigada 90a, 11070 Beograd, Republika Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik OVESTIN®, 1mg/g, vaginalni krem

INN: estriol


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Ovestin i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Ovestin

 3. Kako se upotrebljava lek Ovestin

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Ovestin

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK OVESTIN I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Ovestin sadrži aktivnu supstancu estriol, jedan od prirodnih estrogena koji proizvodi organizam (ženski polni hormoni). Estrogeni se uglavnom produkuju u jajnicima. Oni su neophodni za normalan seksualni razvoj žene i za regulisanje menstrualnog ciklusa tokom godina u kojima je žena sposobna za rađanje. Kako žena stari, jajnici proizvode sve manje estrogena. Period u kome se ovo događa (obično oko 50. godine starosti) zove se menopauza. Ako se jajnici uklone hirurškim putem (ovariektomija) pre početka menopauze, veoma brzo dolazi do smanjenja produkcije estrogena.


  Nedostatak estrogena u menopauzi može da dovede do toga da zid vagine postane tanak i suv. Kao rezultat toga, seksualni čin može da bude bolan, a može da dođe do pojave svraba i infekcije vagine. Nedostatak estrogena takođe može da izazove simptome poput nemogućnosti zadržavanja mokraće (urinarna inkontinencija) i ponovljenih zapaljenja mokraćne bešike (rekurentni cistitis). Ove tegobe često mogu da se olakšaju korišćenjem lekova koji sadrže estrogen. Potrebno je da protekne nekoliko dana, ili čak nekoliko nedelja od početka uzimanja terapije, da biste osetili poboljšanje.


  Lek Ovestin se koristi kao hormonska supstituciona terapija (HST) za terapiju atrofije donjeg urogenitalnog trakta povezane sa deficijencijom estrogena.


  Pored gore navedene primene, lek Ovestin takođe može da se propiše za sledeće situacije:


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK OVESTIN


  Lek Ovestin ne smete koristiti ako:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK OVESTIN


Za vaginalne tegobe uobičajena doza je 1 aplikacija dnevno tokom prvih nedelja lečenja, a zatim postepeno smanjuje do doze od, na primer, 1 aplikacije dva puta nedeljno. Za druga stanja može da se propiše drugačije doziranje.


Vaginalni krem treba da se unese u vaginu pomoću aplikatora. Najbolje je da to uradite uveče, pre odlaska na spavanje.


Jedna aplikacija (aplikator napunjen do prstenaste oznake) sadrži 0,5 g Ovestin vaginalnog krema što odgovara dozi od 0,5 mg estriola.


 1. Skinite zatvarač sa tube, okrenite ga i otvorite tubu oštrim delom zatvarača.

 2. Namestite kraj aplikatora na tubu.


 3. Pritisnite tubu da biste napunili aplikator kremom i tako pritiskajte sve dok se klip ne zaustavi.


 4. Skinite aplikator sa tube i zatvorite tubu zatvaračem.

 5. Da biste primenili krem, zauzmite ležeći položaj i stavite aplikator duboko u vaginu.

 6. Polako pritiskajte klip sve dok se aplikator ne isprazni.


Nakon primene, izvucite klip iz cilindra aplikatora i operite i klip i cilindar aplikatora toplom vodom sa sapunicom. Nakon pranja dobro isperite.


Nemojte da koristite deterdžente.

NEMOJTE DA POTAPATE APLIKATOR U VRUĆU ILI KLJUČALU VODU.


Ukoliko imate utisak da je dejstvo leka Ovestin isuviše jako ili isuviše slabo, porazgovarajte o tome sa svojim lekarom.


Ako ste uzeli više leka Ovestin nego što je trebalo


Ako ste uzeli veću dozu leka Ovestin nego što je trebalo, razgovarajte o tome sa svojim lekarom ili farmaceutom.


Ako neko proguta izvesnu količinu kreme, nema potrebe za velikom zabrinutošću. Međutim, ipak se treba obratiti lekaru. Simptomi koji se mogu javiti su muka i povraćanje, a kod žena može da dođe do vaginalnog krvarenja nakon nekoliko dana.


Ako ste zaboravili da uzmete lek Ovestin


Ne smete da uzimate duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu dozu.


Ako propustite dozu leka, primenite je čim se setite, osim ukoliko to nije na dan kada treba da primenite narednu dozu. Ako se setite da ste propustili dozu na dan kada treba da primenite narednu dozu, ne treba da primenite propuštenu dozu, već samo nastavite sa redovnim rasporedom primene Ovestin vaginalnog krema.


Ako naglo prestanete da uzimate lek Ovestin


Nije primenjivo.


 1. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi drugi lekovi, lek Ovestin može imati neželjena dejstva.


  U zavisnosti od doze i osetljivosti pacijentkinje, lek Ovestin može ponekad da izazove sledeća neželjena dejstva:


 2. KAKO ČUVATI LEK OVESTIN


  Lek Ovestin držati van vidokruga i domašaja dece!


  Rok upotrebe


  3 godine.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi od 2°C do 30°C. Ne zamrzavati.


  Ne smete da koristite lek Ovestin nakon isteka roka upotrebe koji je naveden na pakovanju leka u nastavku teksta „Važi do“ ili „Exp“.


 3. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Ovestin


Aktivni sastojak leka Ovestin je estriol. Ostali sastojci su: oktildodekanol, cetilpalmitat, glicerol, cetilalkohol, stearilalkohol, polisorbat 60, sorbitanstearat, mlečna kiselina, hlorheksidin dihidrohlorid, natrijum-hidroksid i prečišćena voda.


Kako izgleda lek Ovestin i sadržaj pakovanja

Glatki, homogeni krem bele do skoro bele boje, karakterističnog mirisa, bez vidljivih stranih čestica. Ovestin vaginalni krem se pakuje u aluminijumske tube od 15 g.

Pakovanje: kartonska kutija koja sadrži tubu sa 15 g vaginalnog krema i aplikator.


Nosilac dozvole i Proizvođač


SCHERING-PLOUGH CENTRAL EAST AG-PREDSTAVNIŠTVO

Omladinskih brigada 90a, 11070 Beograd, Republika Srbija


ORGANON IRELAND LIMITED

Swords, Drynam Road, P.O. Box 2857, Dablin, Irska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Septembar, 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-0391-12-001 od 16.11.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org