Moozeeck

Fluomizin


UPUTSTVO ZA LEK


Fluomizin®, vaginalna tableta, 10 mg

Pakovanje: blister, 1x6 vaginalnih tabletaProizvođač:

 1. Medico Uno d.o.o.


 2. Medinova Ltd.


  Adresa: 1. Pančevački put 38, 11 210 Beograd, Republika Srbija

  2. Eggbühlstrasse 14, CH-8052 Cirih, Švajcarska

  Podnosilac zahteva: Medico Uno d.o.o

  Adresa: Pančevački put 38, 11 210 Beograd, Republika Srbija


  Fluomizin®, 10 mg, vaginalna tableta dekvalinijum-hlorid


  Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta


  U ovom uputstvu pročitaćete:


  1. Šta je lek Fluomizin i čemu je namenjen

  2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Fluomizin

  3. Kako se upotrebljava lek Fluomizin

  4. Moguća neželjena dejstva

  5. Kako čuvati lek Fluomizin

  6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK FLUOMIZIN I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Fluomizin sadrži aktivnu supstancu dekvalinijum-hlorid, koja ima antiinfektivno i antiseptičko dejstvo, tj. deluje protiv infekcija. Nakon primene u vaginu, vaginalna tableta se rastapa i oslobađa aktivnu supstancu.


  Fluomizin vaginalne tablete ispoljavaju svoje dejstvo lokalno u vagini i koriste se za lečenje:

  - vaginalne infekcije bakterijskog i gljivičnog porekla (npr. bakterijske vaginoze i kandidijaze)


  Olakšanje u pogledu prestanka znakova upale se obično javlja u toku 24 do 72 sata.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK FLUOMIZIN


  Ovaj lek je propisan Vama od strane Vašeg lekara, da biste izlečili poremećaj koji trenutno imate. Upotreba pogrešnog leka ili primena neodgovarajuće doze može izazvati komplikacije. Zato ga ne treba koristiti za lečenje bilo kog drugog oboljenja ili ga davati drugima. Čak i ako u budućnosti ponovo primetite iste znakove infekcije, nemojte koristiti lek Fluomizin bez prethodnog razgovora sa Vašim lekarom.


  Lek Fluomizin ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK FLUOMIZIN


  Lek Fluomizin uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar.


  Odrasli i adolescenti nakon prve menstruacije

  Uobičajena doza leka Fluomizin je 1 vaginalna tableta dnevno, tokom 6 dana (osim ako Vam lekar nije drugačije propisao).

  Tablete stavljajte duboko u vaginu, najbolje uveče pre spavanja.

  To se najlakše postiže u ležećem položaju, sa blago podignutim kolenima prema grudima. Lečenje treba prekinuti za vreme menstrualnog krvarenja i nastaviti kada krvarenje prestane. Lek

  Fluomizin sadrži sastojke koji se ne rastapaju u potpunosti, te se preostali deo tablete može pojaviti na donjem vešu. To nema uticaja na efikasnost leka Fluomizin.

  U retkim slučajevima, preterana suvoća vagine sprečava rastapanje tablete koja se tada nepromenjena izbacuje iz vagine. Ovo nema štetan uticaj na vaginu. Vaginalne tablete se mogu nakvasiti kapljicom vode pre primene u veoma suvu vaginu.


  Ako mislite da je efekat ovog leka previše jak ili previše slab, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Za vreme lečenja koristite higijenske ili dnevne uloške. Nema promene boje donjeg veša. Svakodnevno treba menjati donji veš i peškire, koje treba prati na temperaturi od najmanje 80°C.


  Nije bilo ispitivanja kompatibilnosti leka Fluomizin sa kondomima ili dijafragmom. Izbegavajte seksualne odnose u toku lečenja lekom Fluomizin.

  Lek Fluomizin ne treba primenjivati na drugim delovima tela.


  Ako ste uzeli više leka Fluomizin nego što je trebalo


  Primena više od jedne vaginalne tablete dnevno neće povećati efikasnost leka Fluomizin. Ovo će pre dovesti do povećanja neželjenih efekata leka.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Fluomizin


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Fluomizin ne uzimajte duplu dozu da bi nadoknadili preskočenu dozu, već nastavite sa terapijom sa 1 vaginalnom tabletom dnevno.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Fluomizin


  Kada lečenje lekom Fluomizin traje manje od 6 dana može doći do povratka oboljenja. Neki znakovi oboljenja mogu nestati pre potpunog izlečenja. Zato nemojte prekidati lečenje čak i ako više nemate znake bolesti (npr. svrab, sekret, neprijatan miris).


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Fluomizin, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Sledeća neželjena dejstva se mogu javiti u toku primene leka Fluomizin:


  U retkim slučajevima se mogu javiti svrab, osećaj pečenja ili crvenilo u vaginalnom predelu. Međutim, ove neželjene reakcije takođe mogu biti simptomi vaginalne infekcije same po sebi. Ovi simptomi obično nestaju u toku lečenja. U retkim slučajevima simptomi kao što su svrab, osećaj pečenja i crvenilo se mogu pojačati na početku tretmana. U ovim slučajevima nije neophodno prekinuti lečenje. Ipak, ako tegobe potraju potražite savet Vašeg lekara što je pre moguće.


  U veoma retkim slučajevima, kada je površina (epitel) vagine prethodno oštećena, npr. kao posledica nedostatka estrogena ili jake upale, prijavljeni su slučajevi krvarenja oštećene površine (erozija) vagine. Veoma retko su prijavljeni slučajevi groznice.

  U ovim slučajevima prekinite lečenje i obratite se svom lekaru.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK FLUOMIZIN


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  3 godine.


  Nemojte koristiti lek Fluomizin posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje

  Čuvati na temperaturi do 30oC u originalnom pakovanju.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Fluomizin


Jedna vaginalna tableta sadrži:

-

Kako izgleda lek Fluomizin i sadržaj pakovanja


Lek Fluomizin je bela do skoro bela, ovalna, bikonveksna tableta. Pakovanje sadrži PVC/PE/PVdC/Al blister sa 6 vaginalnih tableta.

Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole za lek:

Medico Uno d.o.o., Pančevački put 38, 11 210 Beograd, Republika Srbija


Proizvođači:

 1. Medico Uno d.o.o., Pančevački put 38, 11 210 Beograd, Republika Srbija

 2. Medinova Ltd., Eggbühlstrasse 14, CH-8052 Cirih, Švajcarska


Napomena:


Štampano Uputstvo za lek u konkretnom pakovanju leka mora jasno da označi onog proizvođača koji je odgovoran za puštanje u promet upravo te serije leka o kojoj se radi , tj. da navede samo tog proizvođača, a ostale da izostavi.


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Mart, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-6155-12-001 od 19.03.2013.


Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z