FISKocr

Hollesta


UPUTSTVO ZA LEK


HOLLESTA, filmtablete,10 mg

Pakovanje: ukupno 30 kom, blister, 3 x 10 kom

HOLLESTA, filmtablete,20 mg

Pakovanje: ukupno 30 kom, blister, 3 x 10 kom

HOLLESTA, filmtablete,40 mg

Pakovanje: ukupno 30 kom, blister, 2 x 15 kom

Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: ALKALOID d.o.o. Beograd


Adresa: Pančevački put br. 38, 11000 Beograd, R. Srbija

Podnosilac

zahteva: ALKALOID d.o.o. Beograd


Adresa: Prahovska 3, 11000 Beograd, R. Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik HOLLESTA, 10 mg, film tablete HOLLESTA, 20 mg, film tablete HOLLESTA, 40 mg, film tablete


INN simvastatin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Hollesta i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Hollesta

 3. Kako se upotrebljava lek Hollesta

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Hollesta

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK HOLLESTA I ČEMU JE NAMENJEN


  Hollesta je lek koji je namenjen za smanjenje nivoa ukupnog holesterola, „lošeg“ holesterola (LDL holesterol) i masnih supstanci (trigliceridi) u krvi. Osim toga, lek Hollesta povećava nivo „dobrog“ holesterola (HDL holesterol) u krvi. U toku primene ovog leka, preporučljivo je primenjivanje dijete za smanjenje nivoa holesterola. Lek Hollesta pripada grupi lekova - statini.

  Hollesta se koristi uz dijetu, ukoliko imate:

  bolesti srca, nezavisno od nivoa holesterola u krvi.


  Kod većine ljudi, na početku ne postoje simptomi povišenog nivoa holesterola. Vaš doktor može izmeriti holesterol, putem jednostavne analize krvi. Posećujte Vašeg lekara redovno i pratite nivo holesterola u Vašoj krvi.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK HOLLESTA


  Lek Hollesta ne smete koristiti:


  Primena drugih lekova

  Molimo Vas da obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate ili ste do skoro uzimali druge lekove uključujući i lekove koji se uzimaju bez recepta.

  Naročito je važno da obavestite svog lekara ukoliko uzimate neke od lekova koji su navedeni u nastavku. Uzimanje leka Hollesta sa nekim od ovih lekova može da uveća rizik od problema sa mišićima (neki od njih su već bili navedeni u delu „Lek Hollesta ne smete koristiti“).


  Takođe, obavestite svog lekara ukoliko uzimate nijacin (nikotinsku kiselinu) ili proizvode koje sadrže nijacin i ukoliko ste Kinez.


  Uzimanje leka Hollesta sa hranom ili pićima


  Sok od grejpfruta sadrži jednu ili više komponenti koje mogu da promene metabolizam nekih lekova,


  uključujući i metabolizam leka Hollesta. Zbog toga treba izbegavati konzumaciju soka od grejpfruta. U toku terapije lekom Hollesta, treba da izbegavate upotrebu alkoholnih pića.


  Primena leka Hollesta u periodu trudnoće i dojenja

  Obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre uzimanja bilo kog leka.

  Ne uzimajte lek Hollesta ukoliko ste trudni, pokušavate da zatrudnite ili sumnjate da ste trudni. Ukoliko zatrudnite u toku terapije lekom Hollesta, odmah prekinite terapiju i kontaktirajte svog lekara. Ne uzimajte lek Hollesta ukoliko dojite. Konsultujte se sa svojim lekarom pre početka terapije ukoliko dojite ili planirate da dojite.

  Obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre uzimanja bilo kog leka.


  Uticaj leka Hollesta na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama

  Ne očekuje se da lek Hollesta utiče na Vašu sposobnost da vozite ili upravljate mašinama. I pored toga, ukoliko vozite ili upravljate mašinama, treba uzeti u obzir da je u retkim slučajevima bila prijavljena vrtoglavica.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Hollesta


  Lek Hollesta sadrži laktozu, monohidrat (videti deo: „Dodatne informacije“). Ukoliko Vam je bilo rečeno da imate intoleranciju na neke od šećera, kontaktirajte Vašeg lekara pre početka terapije ovim lekom.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK HOLLESTA

  Uvek uzmite lek Hollesta upravo onako, kako Vam je Vaš lekar savetovao. Ukoliko niste sigurni kako da upotrebite lek, proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.

  Trebalo bi da ostanete na dijeti sa niskim unosom holesterola dok uzimate lek Hollesta. Doza je 1 tableta leka Hollesta od 10 mg, 20 mg, 40 mg ili 80 mg dnevno.

  Za decu (10-17 godina), preporučena početna doza je 10 mg jednom dnevno, uveče. Maksimalna

  preporučena doza je 40 mg dnevno.

  Doza od 80 mg se samo preporučuje odraslim pacijentima sa veoma visokim vrednostima holesterola i sa visokim rizikom od srčanog oboljenja gde nisu postignute željene vrednosti holesterola primenom nižih doza leka.


  Vaš će lekar odrediti pogodnu dozu za Vas, u zavisnosti od Vašeg stanja, trenutne terapije i Vašeg ličnog statusa rizičnosti.


  Uzmite lek Hollesta uveče. Možete ga uzeti sa ili bez hrane. Uobičajena početna doza je 10, 20 ili u nekim slučajevima, 40 mg dnevno. U periodu od najmanje 4 nedelje od početka terapije, Vaš će lekar možda podesiti Vašu dozu do najviše 80 mg dnevno. Ne uzimajte više od 80 mg dnevno. Vaš će lekar možda propisati niže doze, posebno ako već uzimate neki od gore navedenih lekova ili ako imate određene probleme sa bubrezima. Produžite sa uzimanjem leka Hollesta sve dok Vam lekar ne kaže da prekinete terapiju.

  Ukoliko Vam je zajedno sa lekom Hollesta, lekar propisao da uzimate i neki sekvestrant žučne kiseline

  (lek za smanjenje holesterola u krvi), trebalo bi da lek Hollesta uzmete najmanje 2 sata pre ili 4 sata posle uzimanja drugog leka (sekvestranta žučne kiseline).


  Deca


  Bezbednost i efikasnost primene simvastatina ispitivana je kod dečaka uzrasta od 10 do 17 godina i devojčica koje imaju menstrualni ciklus najmanje godinu dana. Simvastatin nije ispitivan kod dece uzrasta ispod 10 godina. Za više informacija pitajte Vašeg doktora.


  Ako ste uzeli više leka Hollesta nego što je trebalo


  Ukoliko greškom uzmete previše tableta, kontaktirajte Vašeg lekara što je pre moguće.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Hollesta

  Ne uzimajte dodatnu dozu, uzmite samo normalnu propisanu količinu leka Hollesta u uobičajeno vreme, sledećeg dana.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Hollesta

  Ne prekidajte naglo terapiju lekom Hollesta. Ukoliko prekinete sa uzimanjem leka Hollesta, nivo holesterola u Vašoj krvi bi mogao ponovo da se povisi. Pitajte lekara koji Vam je prepisao lek ili drugog zdravstvenog radnika kako da postepeno redukujete dozu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Kao i ostali lekovi, Hollesta može prouzrokovati neželjena dejstva, mada se ne moraju javiti kod svih pacijenata.


  Sledeći termini se koriste da opišu učestalost prijavljenih neželjenih efekata:


  Retko prijavljena neželjena dejstva su:

  Ukoliko Vam se desi nešto od dole navedenog odmah prekinite uzimanje leka Hollesta i obratite se Vašem lekaru ili najbližem medicinskom centru:


  Laboratorijske vrednosti

  Uočene su povišene vrednosti mišićnog enzima (kreatin kinaza) i nekih laboratorijskih testova krvi koji ukazuju na funkciju jetre.


  Ukoliko primetite neko neželjeno dejstvo koje nije nevedeno u ovom uputstvu, informišite Vašeg lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK HOLLESTA


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  Dve (2) godine.

  Nemojte koristiti lek Hollesta posle isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 25C.


  Upozorenje na vidljive znake neispravnosti


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti u kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Hollesta

celuloza, mikrokristalna; laktoza, monohidrat; limunska kiselina, monohidrat; askorbinska kiselina; butilhidroksitoluen; magnezijum-stearat; skrob, preželatinizovan; povidon.

Obloga tablete:

Opadry pink – polivinil-alkohol; polietilenglikol; titan-dioksid (E171); talk; gvožđe(III)-oksid, žuti (E172); gvožđe(III)-oksid, crveni (E172).


Kako izgleda lek Hollesta i sadržaj pakovanja

Hollesta film tablete su okrugle, bikonveksne film tablete crveno-ružičaste boje sa podeonom crtom

na jednoj strani.


Hollesta10 mg film tablete, Hollesta20 mg film tablete:

Tablete su pakovane u blistere (Al/PVC/TE/PVDC), i svaki blister sadrži 10 tableta. Kartonska kutija sadrži 30 tableta (3 blistera) i uputstvo.


Hollesta40 mg film tablete:

Tablete su pakovane u blistere (Al/PVC/TE/PVDC), i svaki blister sadrži 15 tableta. Kartonska kutija sadrži 30 tableta (2 blistera) i uputstvo.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole ALKALOID d.o.o. Beograd Prahovska 3,

11000 Beograd, R. Srbija


Proizvođač

ALKALOID d.o.o. Beograd

Pančevački put br. 38, 11000 Beograd , R. Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Septembar, 2011.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


HOLLESTA 10 mg, film tablete: 515-01-3060-11-001 od 24.10.2011.

HOLLESTA 20 mg, film tablete: 515-01-3061-11-001 od 24.10.2011.

HOLLESTA 40 mg, film tablete: 515-01-3062-11-001 od 24.10.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z