FISKocr

Coldrex Crna Menthol Activ


UPUTSTVOZA LEK


Coldrex® Menthol Activ, prašak za oralni rastvor, 500mg,

Pakovanje: ukupno 5 kom, kesica, 5 x 3.735g

Coldrex® Menthol Activ, prašak za oralni rastvor, 500mg,

Pakovanje: ukupno 10 kom, kesica, 10 x 3.735g


Proizvođač: SmithKline Beecham, S.A.


Ctra de Ajalvir, km. 2.500, 28806 Alcala de Henares, Madrid,

Adresa:

Španija

Podnosilac zahteva: Predstavništvo GlaxoSmithKline Export Limited Beograd


Adresa: Omladinskih brigada 88, 11 070 Novi Beograd, Republika Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik

Coldrex ® Menthol Activ, 500mg, prašak za oralnu upotrebu INN

paracetamol

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite

lek Coldrex Menthol Activ da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Coldrex Crna Menthol Activ i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Coldrex Crna Menthol Activ

 3. Kako se upotrebljava lek Coldrex Menthol Activ

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Coldrex Menthol Activ

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Coldrex® Menthol Activ I ČEMU JE NAMENJEN


  Coldrex Menthol Activ sadrži paracetamol koji je analgetik (lek protiv bolova) i antipiretik (pomaže u snižavanju telesne temperature kad imate groznicu).

  Coldrex Menthol Activ ublažava simptome kao što su groznica, grip, bolovi u grlu, glavobolja, bolovi u mišićima i drugi bolovi udruženi sa prehladom i gripom.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Coldrex Menthol Activ

  Lek Coldrex Menthol Activ ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Coldrex Crna ribizla sa mentolom


  Odrasli, stariji i deca od 12 godina i starija:

  Uzmite 1-2 kesice 3-4 puta dnevno, ukoliko je potrebno. Vremenski razmak između uzimanja leka ne sme da bude manji od 4 sata. Ne sme se uzeti više od 8 kesica u toku 24 časa.

  Ne davati deci mlađoj od 12 godina bez preporuke lekara

  Ne sme se prekoračiti preporučena doza. Lek kontinuirano ne treba primenjivati duže od 3 dana, bez prethodnog saveta lekara.

  Ako simptomi potraju i nakon lečenja obratite se Vašem lekaru.


  Ako ste uzeli više leka Coldrex Menthol Activ nego što je trebalo


  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Coldrex Menthol Activ nego što bi trebalo, odmah obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta!

  U slučaju predoziranja neophodno je da se odmah obratite lekaru, čak i u slučaju da se dobro osećate, jer postoji rizik za teško oštećenje jetre.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Coldrex Menthol Activ


  Nikada ne uzimajte duplu dozu kako bi nadomestili to što ste zaboravili da uzmete lek!


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Coldrex Menthol Activ


  Nije primenljivo.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i ostali lekovi i lek Coldrex Menthol Activ može izazvati neželjena dejstva, ali se ona ne javljaju kod svih. Navedena dejstva se obično javljaju retko i povlače nakon prestanka upotrebe leka. Prestanite da uzimate lek i obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu ukoliko ste doživeli neka od navedenih i/ili neka druga neželjena dejstva:


  Kožni osip, alergijske reakcije (nekada povezane sa otežanim disanjem ili oticanjem npr. jezika, usana, ili težim manifestacijama na koži), poremećaje krvi-trombocitopenija i agranulocitoza (smanjenje broja krvnih pločica i belih krvnih zrnaca koji se javljaju kod česte i dugotrajne upotrebe), modrice ili krvarenje; ukoliko ste ranije iskusili problem sa disanjem pri upotrebi aspirina ili lekova za lečenje reumatskih bolova (nesteroidni inflamantorni lekovi).


 5. KAKO ČUVATI LEK Coldrex Menthol Activ


  Rok upotrebe


  3 godine.

  Nemojte koristiti lek posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju.


  Čuvanje

  Lek Coldrex Menthol Activ držati van domašaja i vidokruga dece. Čuvati na temperaturi do 30 C.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Coldrex Menthol Activ

Svaka kesica praška sadrži 500 mg paracetamola.

Pomoćne supstance koje ulaze u sastav leka: saharoza, aspartam (E951), vinska kiselina, trinatrijum-citrat, (bezvodni), aroma crne ribizle (502 009 AP 0551), aroma mentola (mentol prašak - E41580), crvena boja (red colorant - Rojo Conacert M659).

U sastav crvene boje ulaze: carmoisine (E122), sunset yellow (E110), brilliant black (E151).


Kako izgleda lek Coldrex Menthol Activ i sadržaj pakovanja

Prašak za oralni rastvor.Prašak je svetloružičaste boje sa karakterističnim mirisom na voće i mentol.Prašak se rastvara u toploj vodi dajući rastvor tamnocrvene boje sa karakterističnim mirisom na voće i mentol.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole:

Predstavništvo GlaxoSmithKline Export Limited Beograd Omladinskih brigada 88, 11 070 Novi Beograd, Republika Srbija


Proizvođač:

SmithKline Beecham, S.A.

Ctra de Ajalvir, km. 2.500, 28806 Alcala de Henares, Madrid, Španija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno:


Mart, 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati i bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka Coldrex® Menthol Activ, prašak za oralni rastvor, 5 x 3.735g, (500mg): 515-01-7244-10-001 od 17.04.2012.

Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka Coldrex® Menthol Activ, prašak za oralni rastvor, 10 x 3.735g, (500mg): 515-01-7245-10-001 od 17.04.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z