FISKocr

IRUMED


UPUTSTVO ZA LEK


IRUMED®, tablete, 5 mg, Pakovanje: blister, 1 x 30 tableta IRUMED®, tablete, 20 mg, Pakovanje: blister, 1 x 30 tableta


Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: Belupo, lijekovi i kozmetika d.d.


Adresa: Danica 5, 48000 Koprivnica, Republika Hrvatska


Podnosilac zahteva: Predstavništvo Belupo, lijekovi i kozmetika d.d.


Adresa: Mosorska 1, 11000 Beograd, Republika Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik


IRUMED®, 5 mg, tableta

IRUMED®, 20 mg, tableta


INN:

lizinopril


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek IRUMED i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek IRUMED

 3. Kako se upotrebljava lek IRUMED

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek IRUMED

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK IRUMED I ČEMU JE NAMENJEN

  IRUMED sadrži aktivnu supstancu koja se zove lizinopril. Lizinopril pripada grupi lekova koji se zovu ACE-inhibitori (inhibitori angiotenzin konvertujućeg enzima).


  IRUMED se upotrebljava za lečenje:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK IRUMED

  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek IRUMED ne smete da upotrebljavate:


  Uzimanje leka IRUMED sa hranom ili pićima

  Lek IRUMED možete uzimati nezavisno od obroka.


  Primena leka IRUMED u periodu trudnoće i dojenja

  Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Trudnoća:

  Obavestite Vašeg lekara ako mislite da ste trudni ili uskoro nameravate zatrudneti. Vaš lekar će Vam preporučiti da prestanete da uzimate lek IRUMED pre nego što zatrudnite ili odmah nakon potvrde trudnoće, pa će Vam preporučiti da umesto leka IRUMED uzimate drugi lek. Ne preporučuje se primena leka IRUMED u ranoj trudnoći. Ako ste trudni duže od 3 meseca, ne smete uzimati lek IRUMED jer njegova primena nakon trećeg meseca trudnoće može izazvati teško oštećene deteta.


  Dojenje:

  Obavestite Vašeg lekara ako dojite ili planirate da dojite bebu. Ne preporučuje se primena leka IRUMED kod dojilja. Ako odlučite da dojite (pogotovo ako se radi o novorođenčetu ili nedonoščetu), Vaš lekar Vam može preporučiti drugu terapiju.


  Uticaj leka IRUMED na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama

  Kod nekih osoba moguća je pojava vrtoglavice ili umora tokom primene leka IRUMED. U slučaju

  ovakve reakcije na lek, nemojte da vozite ni rukujete mašinama.

  Pre nego što počnete sa navedenim aktivnostima preporučuje se da prvo utvrdite kako reagujete na

  uzimanje leka.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK IRUMED

  Vaš lekar će Vas posavetovati koliko dugo da uzimate lek IRUMED. Ne prekidajte tretman dok se ne posavetujete sa Vašim lekarom iako je nastupilo poboljšanje bolesti.


  Lek se primenjuje oralnim putem.


  Tokom primene leka IRUMED, Vaš lekar Vas može uputiti da uradite laboratorijske analize krvi. Na osnovu rezultata ovih analiza, Vaš lekar će prilagoditi dozu leka koja je optimalna za Vas.


  Progutajte tabletu sa čašom vode. Uzimajte tablete svaki dan otprilike u isto vreme. Tablete možete uzimati pre ili posle obroka. Uzimajte lek IRUMED onoliko dugo koliko Vam je Vaš lekar propisao, lečenje traje dugo i veoma je važno da uzimate IRUMED svaki dan.


  Uzimanje prve doze leka

  Zapamtite, prva doza, kao i povećanje doze leka može prouzrokovati jači pad krvnog pritiska nego

  primena sledećih doza leka. Pritom je moguća pojava propratne vrtoglavice i ošamućenosti čija se pojava može ublažiti ako prilegnete. Ako ste zabrinuti zbog ovoga, posavetujte se sa Vašim lekarom.


  Odrasli

  Doziranje leka IRUMED je individualno, prilagođeno svakom pacijentu. Početna doza kao i doza

  održavanja zavise od bolesti zbog koje se lek primenjuje i od drugih lekova koji se istovremeno


  primenjuju. Vaš lekar će Vam reći koliko tableta treba da uzmete svaki dan. Proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom ukoliko niste sigurni.


  Povišeni krvni pritisak (hipertenzija)

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Kao i ostali lekovi, IRUMED tablete mogu izazvati neželjena dejstva, iako se ona ne moraju pojaviti kod svih.


  Ako imate bilo koju od dole navedenih reakcija pri uzimanju leka, prestanite da uzimate lek IRUMED i odmah se javite Vašem lekaru:

 5. KAKO ČUVATI LEK IRUMED


  Rok upotrebe


  3 godine.


  Lek se ne sme koristiti po isteku roka upotrebe označenog na pakovanju! Čuvanje

  Lek čuvati van domašaja i vidokruga dece. Čuvati na temperaturi do 250C.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte Vašeg farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek IRUMED


Aktivna supstanca je lizinopril u obliku lizinopril, dihidrata.


Irumed, 5 mg, tableta:


jedna tableta sadrži 5 mg lizinoprila u obliku lizinopril, dihidrata.


Irumed, 20 mg, tableta:


jedna tableta sadrži 20 mg lizinoprila u obliku lizinopril, dihidrata.


Pomoćne supstance:


Irumed 5 mg, tableta: manitol (E421); kalcijum-hidrogenfosfat, dihidrat; skrob, kukuruzni; skrob, kukuruzni, preželatinizirani; silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; magnezijum-stearat.


Irumed 20 mg, tableta: manitol (E421); kalcijum-hidrogenfosfat, dihidrat; skrob, kukuruzni; skrob, kukuruzni, preželatinizirani; silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; magnezijum-stearat; boja gvožđe(III)- oksid, žuti (E172) i boja gvožđe(III)-oksid, crveni (E172).


Kako izgleda lek IRUMED i sadržaj pakovanja

Tableta.


Irumed 5 mg tablete su bele boje, okrugle, sa podeonom crtom na jednoj strani. Irumed 5 mg: Jedan PVC/PVDC-Al blister sa 30 tableta.


Irumed 20 mg tablete su svetlonarandžaste boje, okrugle, sa podeonom crtom na jednoj strani. Irumed 20 mg: Jedan PVC/PVDC-Al blister sa 30 tableta.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Predstavništvo Belupo, lijekovi i kozmetika d.d. Mosorska 1, 11000 Beograd, Republika Srbija


Belupo, lijekovi i kozmetika d.d.

Danica 5, 48000 Koprivnica, Republika Hrvatska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


April 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:

IRUMED® 5 mg tablete: 515-01-6942-11-001 od 06.06.2012.

IRUMED® 20 mg tablete: 515-01-6944-11-001 od 06.06.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z