FISKocr

Omnitus


UPUTSTVO ZA LEK


Omnitus® sirup, 4 mg/5 mL

Pakovanje: boca staklena, 1 x 200 mL


Proizvođač: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija Podnosilac zahteva: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija


Omnitus® 4 mg/5 mL, sirup INN: butamirat


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Omnitus,

da biste sa njim postigli najbolje rezultate.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate. Ako imate dodatnih pitanja, obratite se farmaceutu.

Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili Vam ne bude bolje posle 5 – 7 dana morate se obratiti svom lekaru. Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek Omnitus i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Omnitus

 3. Kako se upotrebljava lek Omnitus

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Omnitus

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK OMNITUS I ČEMU JE NAMENJEN?


  Omnitus je lek koji sprečava i smiruje suv, nadražajni kašalj. Dodatno, opušta grč mišića bronhija čime olakšava disanje.

  Omnitus se primenjuje u lečenju napada suvog (neproduktivnog), nadražajnog kašlja različitog uzroka.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK OMNITUS


  Lek Omnitus ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK OMNITUS


  Lek Omnitus je namenjen za oralnu primenu.

  Uvek uzimajte lek tačno kako Vam je lekar preporučio. Ukoliko niste sigurni, posavetujte se sa vašim lekarom ili farmaceutom.

  Maksimalna dužina trajanja terapije je 7 dana. Ukoliko se simptomi pogoršaju ili kašalj traje duže od 7 dana neophodna je konsultacija sa lekarom.

  Priložena kašika za doziranje je ukupne zapremine 5 mL.


  Odrasli

  Preporučena dnevna doza je 72 mg , odnosno 3 puta po 2 velike kašike (30 mL). Deca

  Shema doziranja Omnitus sirupa kod dece:


  Uzrast:

  Dnevna doza:

  Deca preko 12 godina

  48 mg, odnosno 4 x 3 kašike za doziranje (15mL)

  Deca od 6 do 12 godina

  36 mg, odnosno 3 x 3 kašike za doziranje (15 mL)

  Deca od 3 do 6 godina

  24 mg, odnosno 3 x 2 kašike za doziranje (10 mL)


  Ako ste uzeli više leka Omnitus nego što je trebalo


  Ukoliko mislite da ste uzeli veću dozu leka Omnitus nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom!

  Simptomi akutnog predoziranja butamiratom su pospanost, mučnina, povraćanje, proliv, gubitak ravnoteže i sniženje krvnog pritiska.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Omnitus


  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek i nikada nemojte detetu davati duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da mu date lek!

  U slučaju da ste zaboravili da uzmete dozu leka, uzmite je što je pre moguće. Ukoliko je blizu vreme za uzimanje sledeće doze, nastavite sa terapijom kao i u prethodnom periodu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Omnitus


  Nije primenljivo.

  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Omnitus, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Povremena neželjena dejstva leka (mogu se javiti kod 1 - 10 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek): vrtoglavica, pospanost, mučnina i proliv.

  Ovi simptomi obično nestaju smanjenjem doze ili obustavom primene leka.


  Retka neželjena dejstva leka (mogu se javiti kod 1 - 10 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek): osip i koprivnjača.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK OMNITUS


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece!


  Rok upotrebe:


  5 godina.

  Lek se ne sme koristiti nakon isteka roka upotrebe označenog na pakovanju.


  Čuvanje:


  Čuvajte ovaj lek na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju u cilju zaštite od svetlosti.

  Nakon prvog otvaranja lek čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju, najduže 14 dana.


  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Omnitus Omnitus, 4 mg/5 mL, sirup

Aktivne supstance su:

Aktivna supstanca je butamirat (u obliku butamirat-citrata). 5 mL sirupa sadrži 4 mg butamirat-citrata.


Ostali sastojci su:


Sorbitol tečni nekristalizirajući (E420), glicerol, saharin-natrijum, benzojeva kiselina, vanilin, etarsko ulje anisa, etanol, natrijum-hidroksid, prečišćena voda.


Kako izgleda lek Omnitus i sadržaj pakovanja


Omnitus, 4 mg/5 mL, sirup


Omnitus sirup je bistar, bezbojan, viskozan rastvor, slatkog ukusa, mirisa na vanilu.


Omnitus, 4 mg/5 mL, sirup


Staklena boca, smeđe boje, (tip III hidrolitičke otpornosti), zatvorena plastičnim sigurnosnim zatvaračem (sa polietilenom kao kontaktnim materijalom).

Plastična kašičica je od polipropilena.

Spoljnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi staklena boca.

Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole:

Hemofarm A.D., Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija.


Proizvođač:

Hemofarm A.D., Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija.


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Septembar, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


Broj i datum dozvole: 515-01- 02242-13-001 od 24.12.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org