abbot Apoteke Apoteke

Rosuvastatin Sandoz

film tableta; 5mg; ukupno 28 kom, blister, 4 x 7 kom
CENA: 488,00 din.

film tableta; 10mg; ukupno 28 kom, blister, 4 x 7 kom
CENA: 820,78 din.

film tableta; 20mg; ukupno 28 kom, blister, 4 x 7 kom
CENA: 1.358,94 din.

film tableta; 40mg; ukupno 28 kom, blister, 4 x 7 kom
CENA: 1.986,47 din.


UPUTSTVO ZA LEK


Rosuvastatin Sandoz®, film tablete, 5 mg Pakovanje: ukupno 28 kom, blister, 4 x 7 kom Rosuvastatin Sandoz®, film tablete, 10 mg Pakovanje: ukupno 28 kom, blister, 4 x 7 kom Rosuvastatin Sandoz®, film tablete, 20 mg Pakovanje: ukupno 28 kom, blister, 4 x 7 kom Rosuvastatin Sandoz®, film tablete, 40 mg Pakovanje: ukupno 28 kom, blister, 4 x 7 kom


Proizvođač: Lek Farmacevtska Družba d.d.

Adresa: Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija

Podnosilac zahteva: Predstavništvo Sandoz Pharmaceuticals d.d. Beograd

Adresa: Kneginje Zorke 2, Beograd, Srbija


Rosuvastatin Sandoz® 5 mg, film tablete Rosuvastatin Sandoz® 10 mg, film tablete Rosuvastatin Sandoz® 20 mg, film tablete Rosuvastatin Sandoz® 40 mg, film tablete


INN: rosuvastatin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Rosuvastatin Sandoz i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Rosuvastatin Sandoz

 3. Kako se upotrebljava lek Rosuvastatin Sandoz

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Rosuvastatin Sandoz

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Rosuvastatin Sandoz I ČEMU JE NAMENJEN

  Lek Rosuvastatin Sandoz pripada grupi lekova koji se zovu statini. Lek Rosuvastatin Sandoz se propisuje u slučaju kada:

  Srčani i moždani udar, kao i slične probleme može izazvati bolest koja se zove ateroskleroza. Ateroskleroza nastaje usled taloženja masnih naslaga u arterijama.


  Zašto je važno da nastavite da uzimate lek Rosuvastatin Sandoz?

  Lek Rosuvastatin Sandoz se koristi za regulisanje masnoća u krvi, koje se zovu lipidi, a od kojih je najčešći holesterol.


  Postoje različite vrste holesterola u krvi- „loš“ holesterol (LDL-C) i „dobar“ holesterol (HDL-C).

  Lek Rosuvastatin Sandoz pomaže da se spreči stvaranje „lošeg“ holesterola u organizmu i utiče, takođe, na sposobnost organizma da ga ukloni iz krvi. Ovaj lek može smanjiti vrednosti „lošeg“ holesterola i povećati nivo

  „dobrog“ holesterola. Kod većine ljudi, visok nivo holesterola ne utiče na to kako se osećaju, jer ne izaziva nikakve simptome. Ipak, ako se ne leči, masne naslage se talože na zidovima krvnih sudova, što dovodi do njihovog sužavanja.

  Ponekad može doći do zakrčenja suženih krvnih sudova koji snabdevaju srce ili mozak krvlju, što dovodi do

  srčanog ili moždanog udara. Sniženjem nivoa holesterola, smanjuje se rizik od pojave srčanog ili moždanog udara i sličnih zdravstvenih problema.

  Sa uzimanjem leka Rosuvastatin Sandoz treba nasatviti i kada nivo holesterola dostigne normalne vrednosti, jer on sprečava ponovno povećanje nivoa holesterola i stvaranje masnih naslaga. Ipak, terapiju treba prekinuti po savetu lekara ili u slučaju trudnoće.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Rosuvastatin Sandoz


  Lek Rosuvastatin Sandoz ne smete koristiti:

  Pažljivo pročitajte ovo uputstvo čak i ako ste ranije uzimali druge lekove za povišen holesterol.

  - ako uzimate lekove protiv HIV infekcije, npr. lopinavir/ritonavir; vidite " Primena drugih lekova "

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Rosuvastatin Sandoz

  Lek Rosuvastatin Sandoz uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Za oralnu upotrebu.

  Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 10 godina.


  Doziranje kod odraslih U terapiji povišenog holesterola Početna doza

  Terapiju lekom Rosuvastatin Sandoz treba početi sa dozom od 5 mg ili 10 mg, čak i ako ste ranije uzimali veće

  doze nekog drugog statina. Izbor početne doze će zavisiti od nivaoa holesterola, stepena rizika od pojave srčanog ili moždanog udara i prisustva nekog faktora rizika od pojave neželjenih dejstava.

  Proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom koja početna doza leka Rosuvastatin Sandoz Vam najviše odgovara.

  Lekar može odlučiti da propiše najmanju dozu:

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Lek Rosuvastatin Sandoz, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih pacijenata.


  One su obično blage i nestaju posle kraćeg vremena.


  Odmah prestanite sa primenom leka Rosuvastatin Sandoz i potražite medicinsku pomoć, ukoliko se pojavi neka od sledećih alergijskih reakcija:


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK Rosuvastatin Sandoz

  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  2 godine.

  Nemojte koristiti lek Rosuvastatin Sandoz posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju ("Važi do:"). Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Lek čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od vlage.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Rosuvastatin Sandoz


Aktivna supstanca je: rosuvastatin-kalcijum. Rosuvastatin Sandoz® 5 mg film tablete

Jedna film tableta sadrži 5 mg rosuvastatina, u obliku rosuvastatin-kalcijuma. Rosuvastatin Sandoz® 10 mg film tablete

Jedna film tableta sadrži 10 mg rosuvastatina, u obliku rosuvastatin-kalcijuma. Rosuvastatin Sandoz® 20 mg film tablete

Jedna film tableta sadrži 20 mg rosuvastatina, u obliku rosuvastatin-kalcijuma.

Rosuvastatin Sandoz® 40 mg film tablete

Jedna film tableta sadrži 40 mg rosuvastatina, u obliku rosuvastatin-kalcijuma.


Ostali sastojci su: Jezgrofilmtablete Laktoza, bezvodna

Silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni

Celuloza, mikrokristalna, silikonizovana (Prosolv SMCC90) Kukuruzni skrob, osušen

Talk

Natrijum-stearilfumarat Omotač film tablete Hipromeloza (2910) Manitol

Makrogol 6000

Titan-dioksid (E171) Gvožđe(III)-oksid, žuti (E172)

Gvožđe(III)-oksid, crveni (E172) Talk


Kako izgleda lek Rosuvastatin Sandoz i sadržaj pakovanja


Rosuvastatin Sandoz® 5 mg film tablete

Svetlo smeđe, okrugla film tableta sa utisnutim "RSV5" na jednoj strani. Rosuvastatin Sandoz® 10 mg film tablete

Smeđe, okrugla film tableta sa utisnutim "RSV10" na jednoj strani. Rosuvastatin Sandoz® 20 mg film tablete

Smeđe, okrugla film tableta sa utisnutim "RSV20" na jednoj strani. Rosuvastatin Sandoz® 40 mg film tablete

Smeđe, okrugla film tableta sa utisnutim "RSV40" na jednoj strani.


U kartonskoj kutiji se nalaze 4 OPA-Al-PVC/Al blistera sa po 7 film tableta (ukupno 28 tableta).


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole:

Predstavništvo Sandoz Pharmaceuticals d.d. Beograd Kneginje Zorke 2, Beograd, Srbija


Proizvođač:

Lek Farmacevtska Družba d.d. Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Oktobar, 2011.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka Rosuvastatin Sandoz® film tableta, 28 x (5mg): 515-01-6506-10-001 od 07.11.2012.

Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka Rosuvastatin Sandoz® film tableta, 28 x (10mg):

515-01-6507-10-001 od 07.11.2012.

Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka Rosuvastatin Sandoz® film tableta, 28 x (20mg): 515-01-6508-10-001 od 07.11.2012.

Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka Rosuvastatin Sandoz® film tableta, 28 x (40mg): 515-01-6509-10-001 od 07.11.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines