Moozeeck

Flixotide


UPUTSTVOZA LEK


Flixotide®, suspenzija za inhalaciju pod pritiskom , 50 mikrograma/doza,

Pakovanje: kontejner pod pritiskom, 1 x 120 dozaProizvođač:

Hemofarm A.D. u saradnji sa GLAXOSMITHKLINE EXPORT LIMITED,

Adresa: Hemofarm A.D., Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija GLAXOSMITHKLINE EXPORT LIMITED, Velika Britanija, Brentford, Middlesex, 980 Great West Road

Podnosilac zahteva: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija


Flixotide®, 50 mikrograma/doza, suspenzija za inhalaciju pod pritiskom INN: flutikazon


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate. Ako imate dodatnih pitanja obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Ovaj lek propisan je Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake bolesti kao i Vi.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek Flixotide i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Flixotide

 3. Kako se upotrebljava lek Flixotide

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Flixotide

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK FLIXOTIDE I ČEMU JE NAMENJEN?


  Flutikazonpropionat pripada grupi lekova koji se nazivaju kortikosteroidi (često se skraćeno nazivaju steroidi). Pri primeni steroida inhalacionim putem potrebne su veoma male doze leka, zato što se udišu direktno u pluća.

  Lek Flixotide smanjuje otok i iritaciju u plućima. Poseduje svojstvo koje se naziva "antiinflamatorno dejstvo".

  Lek Flixotide pomaže u sprečavanju pojave napada astme kod osoba kojima je potreban redovan terapijski

  tretman. Iz navedenog razloga naziva se još i "preventivnim" lekom. Potrebno je da se primenjuje redovno, svakog dana.

  Lek Flixotide neće pomoći u terapiji iznenadnih napada astme kada osećate da nemate daha.

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK FLIXOTIDE


  Lek Flixotide ne smete koristiti ukoliko:


  ste alergični (preosetljivi) na flutikazonpropionat ili sastojak leka GR106642X


  Kada uzimate lek Flixotide, posebno vodite računa ukoliko:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK FLIXOTIDE


  Lek Flixotide uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Lek Flixotide se koristi pomoću posebne vrste inhalera koji se naziva Evohaler.

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Flixotide, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Ukoliko primetite pojavu nekog od niže navedenih ozbiljnih neželjenih dejstava, prekinite primenu leka i odmah se obratite Vašem lekaru. Možda će Vam biti potrebna hitna medicinska terapija.

 5. KAKO ČUVATI LEK FLIXOTIDE


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Flixotide


Lek Flixotide je suspenzija za inhalaciju pod pritiskom, koja oslobađa 50 mikrograma flutikazonpropionata po jednoj dozi (potisku).


Aktivna supstanca je flutikazonpropionat. Ostali sastojci su:

GR106642X.


Kako izgleda lek Flixotide i sadržaj pakovanja


Suspenzija je bele do skoro bele boje u metalnoj bočici sa plastičnim adapterom (inhaler). Unutrašnje pakovanje:

Kontejner pod pritiskom od aluminijumske legure, zatvoren ventilom za doziranje, aktivatorom i kapicom za

zaštitu od prašine. Svaka bočica sadrži 120 odmerenih doza od po 50 mikrograma flutikazonpropionata.


Spoljnje pakovanje: Složiva kartonska kutija

Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole:

Hemofarm A.D., Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija.


Proizvođač:

Hemofarm A.D. u saradnji sa GlaxoSmithKline Export Limited , Velika Britanija, Brentford, Middlesex, 980 Great West Road


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

April 2014


Režim izdavanja leka: Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole : 515-01-00257-14-001 od 21.07.2014.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z