Moozeeck

Prednizon


UPUTSTVO ZA LEK


Prednizon, tableta, 5mg

Pakovanje: 10 tableta, blister, 1x10 kom.


Proizvođač: Bosnalijek d.d.


Adresa: Jukićeva 53, Sarajevo, Bosna i Hercegovina Podnosilac zahteva: Bosnalijek d.d.-Predstavništvo

Adresa: Cara Nikolaja II 61b, Beograd


Prednizon, 5 mg, tablete INN: Prednizon


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Prednizon i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Prednizon

 3. Kako se upotrebljava lek Prednizon

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Prednizon

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK PREDNIZON I ČEMU JE NAMENJEN


  Prednizon pripada grupi lekova koji se zovu steroidi. Njihovo puno ime je kortikosteroidi. Ovi kortikosteroidi su prirodno prisutni u telu i pomažu da se održi zdravlje i dobro stanje organizma. Unošenje dodatnih kortikosteroida (kao što je Prednizon) u organizam, je efikasan način lečenja različitih oboljenja koja imaju zapaljensku komponentu. Prednizon smanjuje zapaljenje koje bi u suprotnom moglo pogoršati Vaše opšte stanje. Ovaj lek morate redovno uzimati kako biste imali maksimalnu korist od njega.


  Prednizon se primenjuje za široki spektar upalnih i autoimunih stanja uključujući i:


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK PREDNIZON


  Prvo se posavetujte sa svojim lekarom:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK PREDNIZON


  Lek Prednizon uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar. Ukolikoniste sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Različite bolesti zahtevaju različite doze leka Prednizon. Zavisno od Vaše bolesti dnevna doza leka može biti između 5 i 60 mg. U nekim slučajevima može Vam biti propisano da lek primenjujete svaki drugi dan. Vaš lekar će odlučiti kada i kako ćete biti lečeni lekom Prednizon.


  Onog trenutka kada Vaše stanje počne da se poboljšava, Vaš lekar će možda smanjiti Vašu dozu leka. Takođe, Vaš lekar će možda smanjiti dozu leka, pre potpunog prestanka lečenja.

  Ovo može zavisiti od prirode Vaše bolesti, doze leka koju primenjujete, kao i trajanja lečenja. U svim slučajevima, Vi treba pažljivo da pratite bilo koje promene.


  Prestanak primene leka Prednizon: Važno je da se posavetujete sa Vašim lekarom pre prestanka lečenja,. Iznenadni prestanak lečenja može izazvati sledeće simptome: groznicu, bolne mišiće i zglobove, upalu očnih i nosnih puteva, izbočine na koži koje bole i svrbe, gubitak telesne mase.


  Lečenje dece: Primena steroida može usporiti normalan rast i razvoj dece i adolescenata. Da bi se ovaj efekt umanjio, često se tablete primenjuju u obliku jedne doze, svakog drugog dana.


  Lečenje starijih: Kada stariji pacijenti primenjuju steroide, neka od neželjenih dejstava mogu biti ozbiljnija, posebno bolest krtih kostiju, šećerna bolest, visok krvni pritisak, infekcije i stanjivanje kože.


  Ukoliko se bilo šta od navedenog pojavi tokom primene leka Prednizon, odmah se javite Vašem lekaru:


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Prednizon, kao i svi drugi lekovi može da uzrokuje neželjena dejstva, ali se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Prestanite sa primenom leka Prednizon i odmah se javite svom lekaru ukoliko se javi sledeća alergijska reakcija:

 5. KAKO ČUVATI LEK PREDNIZON


  Rok upotrebe


  2 godine.


  Lek se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju!


  Čuvanje


  Čuvati lek Prednizon van domašaja dece! Lek čuvati na temperaturi do 30º C.

  Lek čuvati u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Prednizon


Jedna Prednizon tableta sadrži: prednizona 5 mg.


Ostali sastojci: laktoza DC, natrijum-skrobglikolat, natrijum-laurilsulfat, silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni, magnezijum-stearat.


Kako izgleda lek Prednizon i sadržaj pakovanja


Lek Prednizon tablete su bele boje, okruglog oblika, sa utisnutom podeonom crtom sa jedne strane. Sadržaj pakovanja: PVC/Al blister sa 10 tableta.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole: Predstavništvo Bosnalijek d.d., Beograd, Cara Nikolaja II 61b.


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Oktobar, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:

515-01-04735-13-001 od 11.02.2014.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z