Moozeeck

Kvinapril/Hidrohlortiazid


UPUTSTVO ZA LEK


KVINAPRIL/HIDROHLORTIAZID, film tablete, 20 mg+12,5 mg Pakovanje: blister, 4 x 7 film tableta


Proizvođač: Teva Pharmaceutical WORKS PRIVATE LIMITED COMPANY


Adresa: Pallagi út 13, 4042 Debrecen, Mađarska


Podnosilac zahteva: Pliva Serbia d.o.o.


Adresa: Makenzijeva 24, Beograd, Srbija


KVINAPRIL/HIDROHLORTIAZID, film tablete, 20 mg+12,5 mg.


INN: kvinapril, hidrohlortiazid


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Kvinapril/Hidrohlortiazid i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Kvinapril/Hidrohlortiazid

 3. Kako se upotrebljava lek Kvinapril/Hidrohlortiazid

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Kvinapril/Hidrohlortiazid

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK KVINAPRIL/HIDROHLORTIAZID I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Kvinapril/Hidrohlortiazid sadrži dve aktivne supstance: kvinapril i hidrohlortiazid.

  Kvinapril spada u grupu lekova koji se nazivaju antihipertenzivi (koji se koriste za snižavanje povišenog krvnog pritiska) i predstavlja inhibitor angiotenzin konvertujućeg enzima (ACE-inhibitor).

  ACE inhibitori deluju tako što šire krvne sudove u telu, što pomaže smanjenju pritiska u krvnim sudovima.


  Hidrohlortiazid spada u grupu lekova koji se nazivaju diuretici i ima antihipertenzivno dejstvo (snižava krvni pritisak).

  Diuretici pomažu telu da se oslobodi viška tečnosti i koriste se kod onih pacijenata koji imaju povišen krvni

  pritisak.

  Fiksna kombinacija kvinaprila i hidrohlortiazida se koristi za lečenje povišenog krvnog pritiska, kada je pritisak stabilizovan sa pojedinačnim komponentama leka davanim u istom odnosu.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK KVINAPRIL/HIDROHLORTIAZID


  Lek Kvinapril/hidrohlortiazid ne smete koristiti:  Molimo Vas da kažete Vašem lekaru ili farmaceutu, ukoliko uzimate ili ste nedavno uzimali bilo koji drugi lek uključujući i lekove koji se mogu izdavati bez lekarskog recepta.


  Hiruške intervencije

  Obavestite Vašeg lekara da uzimate lek Kvinapril/Hidrohlortiazid. Ovo je veoma važno ako treba da imate hirušku intervenciju, obzirom da je to veoma važan podatak za vašeg anesteziologa.


  Laboratorijski testovi

  Uzimanje leka Kvinapril/Hidrohlortiazid može imati uticaja na rezultate nekih laboratorijskih testova. Obavestite Vašeg lekara da uzimate lek Kvinapril/Hidrohlortiazid ako treba da radite neke laboratorijske testove.


  Uzimanje leka Kvinapril/hidrohlortiazid sa hranom ili pićima

  Izbegavajte alkohol dok ste na terapiji lekom Kvinapril/Hidrohlortiazid, jer efekat obaranja pritiska može biti pojačan.


  Primena leka Kvinapril/hidrohlortiazid u periodu trudnoće i dojenja Trudnoća

  Ne smete uzimati ovaj lek ukoliko ste trudni.

  Ukoliko pokušavate da ostanete u drugom stanju, konsultujte se sa Vašim lekarom pre nego što počnete da uzimate ovaj lek.


  Dojenje

  Recite Vašem lekaru da dojite bebu ili da imate nameru da započnete sa dojenjem. Vaš lekar će Vam dati savet vezano za koristi i rizike od uzimanja leka Kvinapril/Hidrohlortiazid za vreme dojenja i doneće odluku o tome da li treba ili ne treba nastaviti sa uzimanjem ovog leka.


  Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Uticaj leka Kvinapril/Hidrohlortiazid na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama

  Ovaj lek može izazvati umor ili vrtoglavicu. Ukoliko kod Vas izaziva takvo stanje, nemojte voziti ili upravljati mašinama.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK KVINAPRIL/HIDROHLORTIAZID

  Doza i način upotrebe:

  Doza

  Odrasli

  Uobičajena doza je jedna tableta leka Kvinapril/Hidrohlortiazid jedanputa dnevno, ujutru.


  Pokušajte da uzimate lek približno u isto vreme svaki dan.


  Ako patite od poremećene funkcije bubrega

  Ako imate blago ili umereno oštećene funkcije bubrega, potrebna je posebna briga. Vaš doktor Vam može prilagoditi dozu leka davanjem odvojenih tableta kvinaprila i hidrohlortiazida, pre nego što Vam preporuči lek Kvinapril/Hidrohlortiazid. Lek Kvinapril/Hidrohlortiazid je kontraindikovan ako imate ozbiljno oštećenje bubrega.


  Stariji

  Vaš doktor Vam može prilagoditi dozu davanjem odvojenih tableta kvinaprila i hidrohlortiazida pre nego što Vam preporuči lek Kvinapril/hidrohlortiazid.


  Bolesnici do 18 godina

  Lek Kvinapril/Hidrohlortiazid se ne preporučuje deci i adolescentima do 18 godina starosti, zbog nedostatka podataka o njihovoj bezbednosti i efikasnosti.


  Ukoliko mislite da lek Kvinapril/Hidrohlortiazid suviše slabo ili jako deluje na Vaš organizam, obratite se lekaru ili farmaceutu.


  Način upotrebe

  Kvinapril/Hidrohlortiazid tablete treba uzimati jednom dnevno. Tablete treba uzimati sa tečnošću (na primer sa čašom vode).

  Nemojte žvakati, deliti niti lomiti tablete.


  Ako ste uzeli više leka Kvinapril/Hidrohlortiazid nego što je trebalo


  Ako ste Vi (ili neko drugi) progutali mnogo tableta odjednom, ili mislite da je dete uzelo neku tabletu, odmah idite u bolnicu ili se posavetujte sa Vašim lekarom. Predoziranje verovatno može izazvati pad krvnog pritiska, poremećaj rada srca, osećaj pospanosti i zbunjenosti, nesvesticu, konvulzije, blagu ili nepotpunu paralizu, pojčano mokrenje ili nemogućnost mokrenja. Prilikom odlaska u bolnicu obavezno ponesite kutiju leka sa sobom i tablete koje su preostale.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Kvinapril/Hidrohlortiazid


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Kvinapril/Hidrohlortiazid, nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek.

  Uzmite sledeću dozu u uobičajeno vreme.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Kvinapril/Hidrohlortiazid


  Terapija hipertenzije je dugotrajna terapija i pre prekida lečenja morate se posavetovati sa svojim lekarom. Prekid ili obustavljanje lečenja može izazvati porast krvnog pritiska.


  Ukoliko imate bilo kakva pitanja o ovom leku, posavetujte se sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi i Kvinapril/Hidrohlortiazid može izazvati neželjena dejstva, mada se ona ne moraju javiti kod svih.


  Ukoliko primetite bilo koje od dole navedenih neželjenih dejstava, prekinite da uzimate lek Kvinapril/Hidrohlortiazid i odmah se konsultujte sa Vašim lekarom ili idite u najbližu bolnicu:


  - infekcije nosa i grla, zapušenost nosa odnosno curenje iz nosa (rinitis)


  Povremena (javljaju se kod više od 1 na 1000 bolesnika i manje od 1 na 100 bolesnika)


  Lek Kvinapril/Hidrohlortiazid može dovesti do određenih promena u vrednostima parametara krvi, pa Vam lekar može predložiti da uradite testove analize krvi kako bi pratio eventualnu pojavu tih promena. Ako primetite

  čestu pojavu modrica, zatim da se osećate veoma umorno ili ako imate šećernu bolest i primetite promene u nivou šećera u krvi, obavestite o tome Vašeg lekara kako bi on mogao da organizuje analizu krvi, ako je neophodno.


  Ako se bilo koje od navedenih neželjenih dejstava pogorša, ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, posavetujte se sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


 5. KAKO ČUVATI LEK KVINAPRIL/HIDROHLORTIAZID


  Držati lek Kvinapril/hidrohlortiazid van domašaja dece!


  Rok upotrebe

  Lek se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na kutiji.

  2 godine.

  Rok upotrebe ističe poslednjeg dana meseca utisnutog na kutiji.


  Čuvanje


  Lek čuvati na temperaturi do 30°C.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Kvinapril/Hidrohlortiazid


Aktivne supstance su kvinapril i hidrohlortiazid. Svaka tableta sadrži 20 mg kvinaprila (u obliku kvinapril- hidrohlorida) i 12,5mg hidrohlortiazida.


Pomoćne supstance:


Jezgro tablete: magnezijum-karbonat, teški; kalcijum-hidrogenfosfat, bezvodni; povidon K-30; krospovidon (Tip A); magnezijum-stearat.


Film (obloga): hipromeloza 3cP; hidroksipropilceluloza; titan-dioksid (E171); makrogol 400; hipromeloza 50cP; gvožđe(III)-oksid, žuti (E172); gvožđe(III)-oksid, crveni (E172); gvožđe(III)-oksid, crni (E172).


Kako izgleda lek Kvinapril/hidrohlortiazid i sadržaj pakovanja


Kvinapril/Hidrohlortiazid 20 mg/12,5 mg:

ovalne bikonveksne film tablete, svetlonarandžaste boje sa utisnutom podeonom crtom na obe strane; sa jedne strane podeona crta je utisnuta između oznaka 2 i 0; dužina 11 mm.


Kartonska kutija sa 4 blistera; 1 blister sadrži 7 film tableta


Nosilac dozvole i Proizvođač

Nosilac dozvole

PLIVA Serbia d.o.o., Makenzijeva 24, Beograd, Srbija


Proizvođač

Teva Pharmaceutical WORKS PRIVATE LIMITED COMPANY, Pallagi út 13, 4042 Debrecen, Mađarska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Juli 2011.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-4425-10-001 od 16.09.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z