FISKocr

Isosorb retard


UPUTSTVO ZA LEK


Isosorb retard®, kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda, 20 mg

Pakovanje: blister, 6x10 kapsula


Proizvođač: ZDRAVLJE A.D.


Adresa: Vlajkova, 199, 16000 Leskovac, Srbija


Podnosilac zahteva: ZDRAVLJE A.D.


Adresa: Vlajkova, 199, 16000 Leskovac, Srbija


Isosorb retard®, 20 mg, kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda, INN izosorbiddinitrat


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Isosorb retard i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Isosorb retard

 3. Kako se upotrebljava lek Isosorb retard

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Isosorb retard

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK ISOSORB RETARD I ČEMU JE NAMENJEN

  Isosorb retard pripada grupi lekova koji se nazivaju organski nitrati. Organski nitrati šire vene i arterije, između ostalog i veće koronarne arterije i omogućavaju povećan protok krvi.


  Isosorb retard se koristi za sprečavanje i lečenje napada angine pektoris. Angina se obično ispoljava kao stežući bol u grudima, vratu ili rukama. Bol potiče iz srčanog mišića i znak je da deo srčanog mišića ne dobija dovoljno kiseonika za obim rada koji obavlja.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK ISOSORB RETARD


  Lek Isosorb retard ne smete koristiti:

  •Ukoliko ste preosetljivi (alergični) na izosorbiddinitrat, druge nitrate ili neki od sastojaka leka (videti deo 6)

  •Ukoliko imate izrazitu anemiju (smanjen broj crvenih krvnih zrnaca koji dovodi do bledila kože i osećaja slabosti i nedostatka daha)

  •Bilo koji drugi lek uključujući one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.


  Obavestite svog lekara ili farmaceuta ukoliko se nešto od gore navedenog odnosi na Vas

  Uzimanje leka Isosorb retard sa hranom ili pićima


  Nemojte konzumirati alkohol. Istovremena primena alkohola i leka Isosorb retard može dovesti do značajnog pada krvnog pritiska, osećaja vrtoglavice ili nesvestice.


  Primena leka Isosorb retard u periodu trudnoće i dojenja


  Ukoliko ste trudni, planirate trudnoću ili dojite morate se posavetovati sa svojim lekarom. Vaš lekar će odlučiti da li vam je lek neophodan.


  Uticaj leka Isosorb retard na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Tokom upotrebe leka mogu da se jave glavobolja, osećaj umora i vrtoglavica, što može uticati na sposobnost upravljanja motornim vozilima i rukovanja mašinama. Ukoliko se jave glavobolja , osećaj vrtoglavice ili umora, ne treba da upravljate motornim vozilom ili rukujete mašinama.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Isosorb retard


  Ovaj lek sadrži laktozu i saharozu. U slučaju netolerancije na neke od šećera, obratite se vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.

  Ovaj lek sadrži boju, azorubicin (E122), koja može izazvati alergijske reakcije.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK ISOSORB RETARD

  Uvek uzimajte Isosorb retard kapsule onako kako vam je propisano.

  Proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom ukoliko niste sigurni kako treba uzimati lek.


  Zapamtite: Lek se primenjuje oralnim putem. Nemojte žvakati kapsule, progutajte ih cele uz čašu vode.


  Odrasli


  Deca


  Ovaj lek nije pogodan za upotrebu kod dece.

  Ako ste uzeli više leka Isosorb retard nego što je trebalo


  Ukoliko ste uzeli više leka Isosorb retard nego što je trebalo, odmah razgovarajte sa svojim lekarom ili


  farmaceutom ili idite u hitnu službu najbliže bolnice.

  Prilikom predoziranja lekom Isosorb retard može doći do pada krvnog pritiska zbog čega ćete se osećati loše, imaćete nesvesticu i vrtoglavicu. Kod velikog predoziranja može doći do kome ili kolapsa što zahteva hitne reanimacione mere.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Isosorb retard


  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek! Uzmite sledeću dozu leka u uobičajeno vreme.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Isosorb retard

  Ne treba prekidati terapiju bez savetovanja sa lekarom. Treba da uzimate lek sve dok Vam lekar ne kaže da prekinete, bez obzira na to da li se osećate bolje. Ukoliko prekinete sa uzimanjem leka može doći do pogoršanja vašeg stanja.

  Ukoliko imate dodatnih pitanja u vezi ovog leka, porazgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i drugi lekovi, Isosorb retard može imati neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Ukoliko se jave neki od sledećih simptoma odmah potražite pomoć lekara:


  Veoma česta neželjena dejstva (češće od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili ako primetite bilo koje simptome koji bi mogli biti neželjena reakcija na lek Isosorb retard, a nisu pomenuti u ovom uputstvu, obavestite Vašeg lekara.


 5. KAKO ČUVATI LEK ISOSORB RETARD


  Rok upotrebe


  Rok upotrebe 3 godine.

  Lek se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju!


  Čuvanje

  Čuvati na temperaturi do 25ºC, u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti i vlage. Čuvati van domašaja dece!


  Lekove ne treba bacati u otpadne vode ili u otpad iz domaćinstva. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Te mere će pomoći u zaštiti čovekove okoline.

 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Isosorb retard

Aktivna supstanca:

Jedna kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda, sadrži 20 mg izosorbiddinitrata.


Pomoćne supstance: šećerne sfere (sastav: saharoza; skrob, kukuruzni); laktoza, monohidrat; šelak; talk; boja, azorubicin (E122); želatin.

Kako izgleda lek Isosorb retard i sadržaj pakovanja


Tvrde želatinske kapsule, sa ružičastim telom i ružičastom kapom, punjene žućkastim sferičnim peletama.


Pakovanje:


Unutrašnje pakovanje: 6 PVC-aluminijumska blistera sa po 10 kapsula tvrdih. Spoljašnje pakovanje: kartonska kutija i uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i Proizvođač


ZDRAVLJE A.D.

Vlajkova, 199, 16000 Leskovac, Srbija Ovo uputstvo je poslednji put odobreno Mart 2013.

Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-5790-12-001 od 17.04.2013.


Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z