FISKocr

Donepezil Alvogen


UPUTSTVOZA LEK


Donepezil Alvogen®, film tablete, 5 mg Pakovanje: ukupno 28 kom, blister, 2 x 14 kom


Donepezil Alvogen®, film tablete, 10 mg Pakovanje: ukupno 28 kom, blister, 2 x 14 kom


Proizvođač: Alvogen d.o.o. Barice


Adresa: Pašnjačka bb, Barice, Opština Plandište, Republika Srbija


Podnosilac zahteva: Alvogen d.o.o. Barice

Adresa: Pašnjačka bb, Barice, Opština Plandište, Republika SrbijaDonepezil Alvogen® , 5 mg, film tablete Donepezil Alvogen®, 10 mg, film tablete


donepezil


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Donepezil Alvogeni čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Donepezil Alvogen

 3. Kako se upotrebljava lek Donepezil Alvogen

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Donepezil Alvogen

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK DONEPEZIL ALVOGEN I ČEMU JE NAMENJEN


  Donepezil Alvogen (donepezil-hidrohlorid) pripada grupi lekova koji se zovu inhibitori acetilholinesteraze. Donepezil povećava nivo supstance (acetilholin) u mozgu, koja je uključena u procese pamćenja, tako što usporava razgradnju acetilholina.


  Ovaj lek namenjen je za lečenje simptoma demencije kod pacijenata sa blagom do umereno teškom Alchajmerovom bolešću. Simptomi Alchajmerove bolesti uključuju gubitak pamćenja, zbunjenost i promene ponašanja. Usled toga, oboleli od Alchajmerove bolesti sve teže obavljaju svoje uobičajene dnevne aktivnosti.


  Donepezil Alvogen namenjen je samo za odrasle pacijente.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Donepezil Alvogen

  Lek Donepezil Alvogen ne smete koristiti:


  Nemojte uzimati Donepezil Alvogen:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Donepezil Alvogen


  Donepezil Alvogen namenjen je samo za odrasle pacijente.


  Uobičajeno je da terapija počne uzimanjem tablete od 5 mg svako veče (jedna bela tableta). Posle mesec dana, lekar Vam može povećati dozu na 10 mg svako veče (jedna žuta tableta).


  Progutajte jednu Donepezil Alvogen tabletu sa vodom, uveče, neposredno pre spavanja.


  Jačina tablete koju uzimate može da se menja u zavisnosti od toga koliko dugo uzimate ovaj lek i kako Vam lekar preporuči.

  Maksimalna preporučena doza je 10 mg svako veče.


  Uvek sledite uputstva lekara ili farmaceuta o tome kako i kada da uzimate Vaš lek. Ne menjajte dozu leka bez saveta lekara.

  Vaš lekar ili farmaceut će vas posavetovati koliko dugo treba da uzimate ovaj lek. S vremena na vreme treba da posetite Vašeg lekara kako bi ocenio uspeh lečenja i procenio Vaše simptome.


  Ako ste uzeli više leka Donepezil Alvogen nego što je trebalo


  Ne uzimajte više od jedne tablete dnevno.

  Ako ste uzeli više tableta nego što bi trebalo, odmah obavestite Vašeg lekara ili potražite hitnu medicinsku pomoć. Obavezno ponesite sa sobom lek u originalnom pakovanju, kako bi lekar znao šta ste uzeli.

  Simptomi predoziranja uključuju osećaj slabosti i mučnine, balavljenje, znojenje, usporen srčani ritam, pad krvnog pritiska (možete osetiti svetlucanje pred očima ili vrtoglavicu dok stojite), poteškoće s disanjem, gubitak svesti i epi-napad (grčevi).


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Donepezil Alvogen


  Ako zaboravite da uzmete lek, sledećeg dana uzmite samo jednu tabletu u uobičajeno vreme. Ne uzimajte duplu dozu da bi nadoknadili preskočenu tabletu.

  Ako zaboravite da uzimate lek više od nedelju dana, javite se Vašem lekaru pre nego što nastavite da uzimate

  lek.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Donepezil Alvogen


  Ne prekidajte s uzimanjem leka dok Vam lekar ne kaže da to učinite. Ako prestanete da uzimate lek Donepezil Alvogen, korist od primene leka postepeno će se smanjivati.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Donepezil Alvogen, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Prijavljeni su sledeći neželjeni efekti u pacijenata koji su uzimali Donepezil Alvogen:


  Ozbiljna neželjena dejstva:

  Ako primetite neka od niže navedenih neželjenih dejstava, odmah se javite Vašem lekaru. To su ozbiljna neželjena dejstva i potrebna Vam je hitna medicinska pomoć:

 5. KAKO ČUVATI LEK Donepezil Alvogen


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  3 godine.


  Nemojte da uzimate lek Donepezil Alvogen nakon isteka roka upotrebe. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan u tom mesecu.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 30oC.


  Lekove ne bi trebalo uklanjati putem otpadnih voda niti preko otpada iz domaćinstva. Pitajte vašeg farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Preduzimanje ovih mera će pomoći u očuvanju životne okoline.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Donepezil Alvogen


Donepezil Alvogen, 5 mg, film tableta sadrži:

Jedna film tableta od 5 mg sadrži 5 mg donepezil-hidrohlorida, što odgovara 4,56 mg donepezila. Pomoćne supstance:

U sastavu jezgra tablete:

Laktoza, monohidrat Celuloza, mikrokristalna Skrob

Kroskarameloza-natrijum

Silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni Magnezijum-stearat


Sastav obloge (filma) Opadry white 04F58804: Hipromeloza (E 464)

Titan-dioksid (E 171)

Makrogol 6000.


Donepezil Alvogen, 10 mg, film tableta sadrži:

Jedna film tableta od 10 mg sadrži 10 mg donepezil-hidrohlorida, što odgovara 9,12 mg donepezila


Pomoćne supstance:

U sastavu jezgra tablete: Laktoza, monohidrat Celuloza, mikrokristalna Skrob

Kroskarameloza-natrijum

Silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni Magnezijum-stearat


Sastav obloge (filma) Opadry yellow 04F52201: Hipromeloza (E 464)

Titan-dioksid (E 171)

Makrogol 6000

Gvožđe(III)-oksid, žuti (E 172).


Kako izgleda lek Donepezil Alvogen i sadržaj pakovanja


Donepezil Alvogen, 5 mg, film tablete su bele, okrugle, bikonveksne, filmom obložene tablete, koje sa jedne strane imaju utisnutu oznaku ''5'', a sa druge „DPZ“.

Donepezil Alvogen, 10 mg, film tablete su žute, okrugle, bikonveksne, filmom obložene tablete, koje sa jedne strane imaju utisnutu oznaku ''10'', a sa druge „DPZ“.


Tablete su pakovane u blister koji se sastoji od PVC/PE/PVDC trake i aluminijumske folije. Jedan blister sadrži 14 film tableta. Kutija sadrži 2 blistera; ukupno 28 film tableta.

Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole:

Alvogen d.o.o. Barice, Pašnjačka bb, Plandište, Barice, Republika Srbija


Proizvođač:

Alvogen d.o.o. Barice, Pašnjačka bb, Plandište, Barice, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Novembar, 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Donepezil Alvogen, 5 mg: 515-01-6382-11-001 od 10.12.2012.

Donepezil Alvogen, 10 mg: 515-01-6381-11-001 od 10.12.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org