FISKocr

Ibalgin Baby


UPUTSTVO ZA LEK


Ibalgin® Baby, oralna suspenzija, 100 mg/ 5 mL Pakovanje: bočica, 1 x 100 mL


Proizvođač: Zentiva, k.s,


Adresa: U Kabelovny 130, 120 37 Prague 10, Dolni Mecholupy, Češka Republika


Podnosilac zahteva: sanofi-aventis d.o.o.


Adresa: Španskih boraca 3/VI, Beograd, Srbija


Ibalgin® Baby, 100 mg/5 mL, oralna suspenzija INN: ibuprofen


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Ibalgin Baby i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Ibalgin Baby

 3. Kako se upotrebljava lek Ibalgin Baby

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Ibalgin Baby

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Ibalgin Baby I ČEMU JE NAMENJEN

  Aktivna supstanca (koja čini da ovaj lek deluje) je ibuprofen koji pripada grupi nesteroidnih antiinflamatornih lekova (NSAIL).

  Lek Ibalgin Baby namenjen je za simptomatsku terapiju juvenilnog reumatoidnog artritisa.

  Lek Ibalgin Baby se koristi kao analgetik (lek protiv bolova) za olakšanje blagih do umerenih bolova kao što su bolna upala grla, bol pri nicanju zuba, zubobolja, bolovi u ušima, glavobolja, manji bolovi i uganuća, i simptomi prehlade i gripa.

  Lek Ibalgin Baby takođe snižava povišenu telesnu temperaturu (groznicu) uključujući i groznicu nakon

  vakcinacije.

  Pogodan je za primenu kod beba starijih od 3 meseca, dece i odraslih.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Ibalgin Baby

  Ovaj lek je pogodan za primenu kod većine ljudi ali neki ljudi ne bi trebalo da ga koriste. Pitajte Vašeg farmaceuta ili lekara ukoliko niste sigurni.

  Posebno vodite računa kada dajete lek Ibalgin Baby deci:


  Ne smete davati ovaj lek vašem detetu ukoliko:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Ibalgin Baby


  Uvek koristite lek Ibalgin Baby tačno onako kako Vam je savetovao lekar. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom ukoliko niste sigurni kako se lek primenjuje.

  Lek treba primenjivati u najmanjoj efektivnoj dozi i u najkraćem vremenskom periodu. Svako pakovanje sadrži špric sa klipom za odmeravanje tačne doze suspenzije.


  NE SMETE davati lek Ibalgin Baby bebama mlađim od 3 meseca i telesne mase ispod 5 kg.


  Za simptomatsku terapiju juvenilnog reumatoidnog artritisa: uobičajena dnevna doza je 30 do 40 mg/kg/dan u tri ili četiri odvojene doze.


  Groznica nakon vakcinacije

  Starost

  Doza

  Deca i bebe starije od 3 meseca i telesne mase iznad 5 kg

  Jednokratna doza od 2,5 mL do dva puta na dan

  Ukoliko je neophodno drugu dozu treba dati 6 sati nakon prve doze


  Groznica, bolovi i simptomi prehlade i gripa

  Starost

  Doza

  3 – 6 meseci,

  telesne mase iznad 5 kg

  Jedna doza od 2,5 mL, 3 puta na dan

  Nemojte upotrebljavati lek duže od

  24 časa.

  6 – 12 meseci

  Jedna doza od 2,5 mL, 3 ili 4 puta


  u toku 24 časa

  1 – 3 godine

  Jedna doza od 5 mL, 3 puta u toku 24 časa

  4 – 6 godina

  Jedna doza od 7,5 mL (5 mL + 2,5 ml) 3 puta u toku 24 časa

  7 – 9 godina

  Jedna doza od 10 mL (5 mL + 5 mL) 3 puta u toku 24 časa

  10 - 12 godina

  Jedna doza od 15 mL (5 mL + 5 mL + 5mL) 3 puta u toku 24 časa

  Napravite pauzu od najmanje 4 sata između dve doze.

  Bebama starosti 3-6 meseci nemojte davati lek duže od 24 časa

  Deci od 6 meseci i starijoj nemojte davati lek duže od 3 dana


  Nemojte prekoračivati preporučenu dozu.


  Posavetujte se sa svojim lekarom


Uputstvo za primenu:

Svako pakovanje sadrži dozirni špric sa klipom za odmeravanje precizne doze suspenzije

 1. Snažno promućkajte sadržaj zatvorene bočice (otprilike 5 sekundi).

 2. Bočica je obezbeđena sigurnosnim zatvaračem. Da bi otvorili bočicu, pritisnite zatvarač lagano na dole i okrenite ga suprotno od kretanja kazaljke na satu.

 3. Ubacite špric kroz grlić bočice da bi uronili u suspenziju. Nemojte naginjati bočicu.

 4. Uvucite dozu suspenzije pomoću klipa na špricu (prema stepenovanju na špricu u mL).

 5. Izvucite špric iz bočice.

 6. Primenite suspenziju bilo direktno tako što ćete ubaciti kraj šprica detetu u usta i blago pritisnuti pipetu ili tako što ćete istisnuti suspenziju u kafenu kašičicu.

 7. Nakon primene pažljivo zavrnite bočicu. Operite špric toplom vodom i ostavite da se osuši.


Ako ste uzeli više leka Ibalgin Baby nego što je trebalo


U slučaju predoziranja ili slučajnog uzimanja leka Ibalgin Baby, odmah konsultujte lekara ili potražite pomoć u najbližoj bolnici.


Ako ste zaboravili da uzmete lek Ibalgin Baby


Ukoliko zaboravite da uzmete dozu leka, uzmite sledeću prema potrebi ali u razmaku od najmanje 4 sata.

Ne uzimajte duplu dozu leka da biste nadoknadili propuštenu.

 1. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi, i lek Ibalgin Baby može imati neželjena dejstva mada se ona ne javljaju kod svih. Najčešće neželjeno dejstvo je iritacija želuca a kao posledica toga mogu se javiti loše varenje ili gorušica.


  Prestanite sa primenom ovog leka i odmah recite svom lekaru ukoliko se kod vašeg deteta pojave sledeći znaci:

 2. KAKO ČUVATI LEK Ibalgin Baby

  Čuvati lek van domašaja i vidokruga dece.

  Rok upotrebe

  3 godine.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja bočice: 6 meseci.


  Nemojte koristiti lek Ibalgin Baby nakon isteka roka upotrebe koji je naveden na pakovanju leka. Rok upotrebe odnosi se na poslednji dan navedenog meseca.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 25 °C, u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti i vlage.


  Lekove nemojte odbacivati putem otpadnih voda ili kroz kućni otpad. PitajteVašeg farmaceuta kako da odbacite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere će pomoći da se zaštiti životna sredina.


 3. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Ibalgin Baby

Aktivna supstanca leka Ibalgin Baby je ibuprofen. 5 mL oralne suspenzije sadrži 100 mg ibuprofena.


Pomoćne supstance su: sorbitol 70% (nekristališući); saharin–natrijum; dispergovana celuloza RC 591; karmeloza–natrijum 9 M 31 F; natrijum–benzoat; polisorbat 60; limunska kiselina, bezvodna; aroma maline; cherry red colour 149; voda, prečišćena.


Kako izgleda lek Ibalgin Baby i sadržaj pakovanja

Lek Ibalgin Baby je ružičasta viskozna suspenzija.


U kartonskoj kutiji se nalazi smeđa bočica od stakla sa belim navojnim zatvaračem PP podvijenim ka bočici, podeoni špric sa obeleženom dozom i klipom i uputstvo za pacijenta.

Veličina pakovanja: 1 x 100 mL (1 bočica sadrži 100 mL suspenzije).

Nosilac dozvole i Proizvođač:


Nosilac dozvole: sanofi-aventis d.o.o. Španskih boraca 3/VI, Beograd

Republika Srbija


Proizvođač:

Zentiva, k.s,

U Kabelovny 130

120 37 Prague 10 Dolni Mecholupy Češka Republika

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Avgust 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:

515-01-6044-11-001 od 23.10.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z