FISKocr

Canesten 3 vaginalne tablete


UPUTSTVOZA LEK


Canesten® 3, vaginalne tablete, 200 mg

Pakovanje: blister, 1 x 3 vaginalne tablete


Proizvođač: Bayer Schering Pharma AG


Adresa: 51368 Leverkusen, Nemačka


Podnosilac zahteva: Bayer d.o.o.


Adresa: Omladinskih brigada 88b, 11070 Beograd, Srbija


Canesten® 3, 200 mg, vaginalne tablete INN klotrimazol


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite

lek Canesten 3 vaginalne tablete, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Canesten 3 vaginalne tablete i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Canesten 3 vaginalne tablete

 3. Kako se upotrebljava lek Canesten 3 vaginalne tablete

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Canesten 3 vaginalne tablete

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK CANESTEN 3 VAGINALNE TABLETE I ČEMU JE NAMENJEN


  Canesten 3 vaginalne tablete su lek za lečenje kandidijaznog vaginitisa, infekcije vagine koju prouzrokuju gljivice. Aktivna supstanca klotrimazol inhibira rast i razmnožavanje ćelija gljivica.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK CANESTEN 3 VAGINALNE TABLETE


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek Canesten 3 vaginalne tablete ne smete koristiti:


  Nemojte upotrebljavati lek Canesten 3 vaginalne tablete ako ste alergični (preosetljivi) na klotrimazol ili bilo koji drugi sastojak leka (pogledati deo Šta sadrži lek Canesten 3 vaginalne tablete).


  Kada uzimate lek Canesten 3 vaginalne tablete, posebno vodite računa:


  Potrebna je konsultacija sa lekarom ukoliko je ovo prvi put da su se kod pacijenta javili simptomi ka ndidnog vaginitisa.


  Pre upotrebe Canesten 3 vaginalnih tableta, potrebna je konsultacija sa lekarom u sledećim slučajevima:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK CANESTEN 3 VAGINALNE TABLETE


Lek Canesten 3 vaginalne tablete uzimajte uvek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu za lek (osim ako Vam je lekar propisao drugačije). Ukoliko se ne pridržavate uputstva, lek neće pravilno delovati.

Ukoliko niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


Lek je namenjen za odrasle i decu iznad 12 godina.

Za upotrebu kod dece od 12 do 16 godina starosti potrebno je konsultovati lekara.


Koliko Canesten 3 vaginalnih tableta treba da upotrebite i koliko često?


Tri večeri uzastopno treba umetnuti po jednu vaginalnu tabletu što dublje u vaginu.


Kako i kada treba da upotrebite Canesten 3 vaginalne tablete?


Umetanje vaginalne tablete pomoću aplikatora


 1. Najpre treba izvući klip aplikatora, sve dok se ne zaustavi. Zatim vaginalnu tabletu stavite u aplikator, tako da zaokrugljeni deo tablete (oko polovine tablete) viri napolje. Pri tome zaokrugljeni deo aplikatora nežno stisnite prstima.


 2. Aplikator pažljivo gurnite što dublje u vaginu. Najbolje je da pri tome ležite na leđima.


 3. Klip aplikatora pažljivo gurajte, sve dok se tableta ne smesti u vagini. Aplikator izvucite.


 4. Nakon upotrebe aplikator treba dobro isprati vrućom (ali ne vrelom) vodom.


Umetanj e vaginalne tablete bez aplikatora


Vaginalnu tabletu treba umetnuti uveče opranim rukama što dublje u vaginu. Najbolje je da pri tome ležite na leđima sa nogama savijenim na gore.


Koliko dugo treba upotrebljavati Canesten 3 vaginalne tablete?


Ako se simptomi ne poboljšaju u toku nedelju dana nakon upotrebe Canesten 3 vaginalnih tableta, konsultujte lekara. Lečenje se može ponoviti ukoliko se infekcija ponovo javi nakon 7 dana. Međutim, ukoliko se infekcija pojavi više od 2 puta u šest meseci, konsultujte lekara.


UpozorenjeNosilac dozvole i Proizvođač


Naziv i adresa nosioca dozvole za stavljanje leka u promet:

Bayer d.o.o., Omladinskih brigada 88b, 11070 Beograd


Naziv i adresa proizvođača:

Bayer Schering Pharma AG, 51368 Leverkusen, Nemačka


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Decembar 2011.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


515-01-5525-11-001 od 17.01.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z