FISKocr

CONTROLOC Control


UPUTSTVO ZA LEK


CONTROLOC Control®, gastrorezistentna tableta, 20 mg Pakovanje:blister,1x7gastrorezistentnihtableta

Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: NYCOMED GmbH


Adresa: Lehnitzstrasse 70 – 98, Oranienburg, Nemačka


Podnosilac zahteva: NYCOMED GmbH Predstavništvo za Srbiju


Adresa: Mišarska 10, 11000 Beograd, Republika Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik


CONTROLOC Control®, 20 mg, gastrorezistentna tableta INN

pantoprazol


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek CONTROLOC Control®, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek CONTROLOC Control i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek CONTROLOC Control

 3. Kako se upotrebljava lek CONTROLOC Control

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek CONTROLOC Control

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK CONTROLOC CONTROL I ČEMU JE NAMENJEN


  CONTROLOC Control sadrži aktivnu supstancu pantoprazol, koja blokira “pumpu“ koja proizvodi želudačnu kiselinu. Na taj način se smanjuje količina želudačne kiseline u vašem želucu.


  CONTROLOC Control se koristi kao kratkotrajna terapija simptoma refluksa (gorušica, regurgitacija kiseline) kod odraslih.

  Refluks je vraćanje kiseline iz želuca u jednjak, što može dovesti do zapaljenja i bola jednjaka. Ovo može da

  dovede do simptoma kao što su bolni osećaj pečenja u grudima koji se diže sve do grla (gorušica) i kiselog ukusa u ustima (regurgitacija kiseline).


  Olakšanje simptoma refluksa kiseline i gorušice možete osetiti nakon samo jednog dana terapije lekom CONTROLOC Control, iako ovaj lek nije namenjen da odmah dovede do olakšanja simptoma. Možda će biti potrebno da uzimate tablete 2-3 dana uzastopno da bi došlo do ublažavanja simptoma.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK CONTROLOC CONTROL


  Lek CONTROLOC Control ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK CONTROLOC CONTROL


  Lek CONTROLOC Control uzimajte uvek tačno onako kako je to opisano u ovom uputstvu. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Uzimajte jednu tabletu na dan. Nemojte da prekoračite preporučenu dozu od 20 mg pantoprazola na dan.


  Ovaj lek bi trebalo da uzimate 2-3 dana uzastopno. Prekinite sa uzimanjem leka CONTROLOC Control kada više nemate simptome. Olakšanje simptoma refluksa kiseline i gorušice možete osetiti nakon samo jednog dana terapije lekom CONTROLOC Control, iako ovaj lek nije namenjen da odmah dovede do olakšanja simptoma.


  Obavestite svog lekara ako ne osetite olakšanje simptoma nakon 2 nedelje stalnog uzimanja ovog leka. Nemojte uzimati tablete CONTROLOC Control duže od 4 nedelje bez konsultacija sa lekarom.


  Uzmite tabletu pre obroka, svakog dana u isto vreme. Trebalo bi da progutate tabletu celu sa malo vode. Nemojte žvakati ili lomiti tabletu.


  Deca i adolescenti

  Deca i osobe mlađe od 18 godina ne bi trebalo da uzimaju CONTROLOC Control.


  Ako ste uzeli više leka CONTROLOC Control nego što je trebalo


  Obavestite odmah svog lekara ili farmaceuta. Ako je moguće ponesite svoj lek i ovo uputstvo sa sobom. Nisu poznati simptomi predoziranja.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek CONTROLOC Control


  Ne uzimajte duplu dozu da nadomestite propuštenu dozu. Uzmite sledeću, uobičajenu dozu, sledećeg dana u uobičajeno vreme.


  Ako imate dodatna pitanja o upotrebi ovog leka, pitajte svog lekara ili farmaceuta.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi, CONTROLOC Control može da izazove neželjena dejstva, mada ne kod svih pacijenata.


  Odmah obavestite svog lekara ili se obratite najbližoj hitnoj službi u slučaju da primetite bilo koje od dole navedenih ozbiljnih neželjenih dejstava. Odmah prekinite uzimanje leka, ali ponesite sa sobom ovo uputstvo i/ili tablete.


 5. KAKO ČUVATI LEK CONTROLOC CONTROL


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  Ne upotrebljavajte CONTROLOC Control nakon isteka roka uprotrebe koji je označen na kutiji i blisteru. Rok upotrebe se odnosi na poslednji dan u mesecu označenom na pakovanju.


  Čuvanje


  Čuvati u originalnoj kutiji radi zaštite od vlage.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek CONTROLOC Control


gvožđe(III)-oksid, crveni (E172) gvožđe(III)-oksid, crni (E172)

gvožđe(III)-oksid, žuti (E172)

rastvor amonijaka, koncentrovani.


Kako izgleda lek CONTROLOC Control i sadržaj pakovanja


Gastrorezistentne tablete su ovalne, bikonveksne film tablete, žute boje, koje na jednoj strani imaju štampanu oznaku "P 20" mastilom braon boje.


CONTROLOC Control je dostupan u kartonskoj kutiji sa aluminijum-aluminijum blisterom , 7 gastrorezistentnih tableta po 20 mg.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Naziv i adresa nosioca dozvole

NYCOMED GmbH

Predstavništvo za Srbiju Mišarska 10, 11000 Beograd


Naziv i adresa proizvođača

NYCOMED GmbH

Lehnitzstrasse 70-98 D-16515 Oranienburg Nemačka


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Jun 2012..


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


515-01-7944-11-001 od 07.08.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z