FISKocr

ORFIX


UPUTSTVO ZA LEK


ORFIX® film tablete 400mg,


Pakovanje: ukupno10 kom, blister, 1 x 10 kom


Proizvodjač: Orchid Europe Ltd


.

Adresa : Velika Britanija, London, Building 3, Chiswick Park, 556 Chiswick High Road, Chiswick


Podnosilac zahteva: UTI d.o.o.


Adresa: Cara Uroša 17/I, Beograd


Broj rešenja: 515-01-4770-11-001. od 15.05.2012. za lek Orfix® film tableta, 10 x (400mg)

1 od 8


Orfix® film tableta, 400 mg INN: cefiksim


MOLIMO Vas pažljivo pročitajte ovo uputstvo jer sadrži informacije koje su važne za Vas.U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je ORFIX i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek ORFIX

 3. Kako se upotrebljava ORFIX

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek ORFIX

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK ORFIX® I ČEMU JE NAMENJEN

  Orfix pripada grupi cefalosporinskih antibiotika treće generacije koji se koriste u terapiji i lečenju infekcija. Ovi antibiotici su slični penicilinu

  Kao i svi antibiotici lek ORFIX deluje na neke vrste bakterija, samim tim se koristi za lečenje nekih tipova bakterijskih infekcija:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK ORFIX

  Lek ORFIX ne smete koristiti:


  Ako imate alergijsku reakciju na cefiksim ili cefalosporinske antibiotike ili bilo koji drugi sastojak leka.


  Kada uzimate lek ORFIX, posebno vodite računa:


  ORFIX ne smete koristiti ako ste :

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK ORFIX


Orfix uvek koristite baš kako vam je rekao Vaš doktor. Upotreba ovog leka bez prethodne konsultacije sa lekarom ili farmaceutom nije preporučljiva. Preporučena doza od strane vašeg lekara je uzela u obzir vrstu i težinu infekcije koju imate.Takođe, propisana doza je u skladu sa funkcionalnošću rada vaših bubrega.O svemu navedenom možete razgovarati sa vašim lekarom ili farmaceutom


Odrasle osobe i deca starija od 10 godina

Preporučena doza je 200-400mg dnevno kao pojedinačna doza ili podeljena u dve jednake doze.


Decu stariju od 6 meseci i do navršenih 10 godina starosti

Deca starija od 6 meseci do navršenih 10 godina treba da koriste oralnu suspenziju ovog leka.


Starije osobe

Doziranje kod starijih osoba je kao i kod odrslih, stim što treba voditi računa o očuvanosti bubrežne funkcije.Kod bolesnika sa teškim bubrežnim oštećenjem, doziranje treba prilagoditi.


Pacijente sa problemima u funkciji rada bubrega

Kod pacijenata koji imaju probleme sa radom bubrega, doza ORFIX-a treba da bude smanjena. Vaš lekar će izračunati pravu dozu za Vas a u skladu sa rezultatima analize krvi ili urina koje ukazuju na

zdravstveno stanje vaših bubrega

Ne postoji dovoljno podataka o upotrebi ORFIX-a u dece i adolescenata koji imaju problema u radu

bubrega. Zbog toga se Orfix ne preporučuje za upotrebu kod ovih bolesnika.


Decu mlađu od 6 meseci

ORFIX se ne preporučuje za upotrebu u dece mlađe od 6 meseci starosti.


Ako ste uzeli više leka ORFIX nego što je trebalo

Ako ste Vi ili Vaše dete uzeli više leka nego što bi trebalo, razgovarajte sa svojim lekarom ili kontaktirajte odmah odeljenje za hitne slučajeve najbliže bolnice.


Ako ste zaboravili da uzmete lek ORFIX

Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek.

Ako ste preskočili dozu ili zaboravili da uzmete lek, uzmite ga što je pre moguće.Ukoliko je vreme za

sledeću dozu kraće od 6 sati sačekajte do tada i preskočite zaboravljenu dozu. Nemojte uzeti dvostruku dozu.


Ako naglo prestanete da uzimate lek ORFIX


Važno je da uzimate ovaj lek sve dok ne završite propisanu terapiju. Ne treba prestati sa korišćenjem leka samo zato što se osećate bolje.

Ako prestanete prerano, infekcija može početi ponovo. Ako se na kraju perioda uzimanja leka i dalje loše osećate ili se osećate lošije za vreme terapije, obavestite o tome svog lekara.

Ako imate bilo kakvih pitanja o upotrebi ovog leka, pitajte svog lekara ili farmaceuta.


4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


Kao i svi lekovi, ORFIX kod pojedinih pacijenata može da izazove neželjena dejstva.


Ukoliko primetite sledeća neželjena dejstva, prekinite uzimanje leka i odmah se javite Vašem lekaru ili najbližoj zdravstvenoj ustanovi – možda će Vam biti potreban hitan medicinski tretman.


Analize krvi

Orfix tablete mogu izazvati zgrušavanje krvi ili male promene u načinu rada jetre i bubrega.Ovo se može pokazati analizom krvi. Ovo nije česta pojava i vraća se normalu, vrlo brzo po prestanku

uzimanja leka.


Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite bilo koji neželjeni efekat koji nije pomenut u ovom uputstvu, molimo Vas informišite lekara ili farmaceuta.


 1. KAKO ČUVATI LEK ORFIX


  Čuvati van vidokruga i domašaja dece . Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja. Čuvati blister u spoljašnjem pakovanju.

  Ne uzimajte ORFIX po isteku roka upotrebe koji je utisnut na originalnom pakovanju.

  Datum isteka „EXP“ odnosi se na poslednji dan navedenog meseca.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju ili kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da postupite sa

  neupotrebljenim lekom. Ove mere će pomoći da zajedno zaštitimo životnu sredinu.


  Rok upotrebe


  2 godine

  Rok upotrebe je označen na originalnoj ambalaži i važi do poslednjeg dana meseca označenog na pakovanju.


  Čuvanje


  Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.. Čuvati blister u spoljašnjem pakovanju.


 2. DODATNE INFORMACIJE


Bez posebnih informacija


Šta sadrži lek ORFIX

Aktivna supstanca je cefiksim, trihidrat

1 film tableta sadrži 400 mg cefiksima, bezvodnog (u obliku 447.63 mg cefiksim, trihidrata )

Pomoćne supstance koje čine tabletno jezgro : celuloza, mikrokristalna

skrob, preželatinizirani,

kalcijum-hidrogenfosfat, bezvodni

magnezijum-stearat,

silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni,


Pomoćne supstance koje ulaze u sastav filma (obloge) :

boja Opadry White (Y-1-7000): hidroksipropilmetilceluloza (E 464)

titan-dioksid (E 171),

makrogol / PEG-400 (E 1520)

Kako izgleda lek ORFIX i sadržaj pakovanja


Film tableta, bele ili skoro bele boje, pravouganog oblika sa zaobljenim ivicama i isprekidanom utisnutom podeonom crtom sa obe strane tablete

Alu / PVC blister, 10 film tableta


Nosilac dozvole i Proizvođač

Nosilac dozvole: UTI d.o.o. Beograd

Cara Uroša 17


Proizvođač: Orchid Europe Ltd

Velika Britanija, London, Building 3, Chiswick Park, 566 Chiswick High Ra

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno :


Mart, 2012.


Režim izdavanja leka :


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept .


Broj i datum dozvole :


Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka Orfix® film tableta, 10 x (400mg): 515-01-4770-11-001 od 15.05.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org