FISKocr

Dulcolax


UPUTSTVO ZA LEK


Dulcolax®, supozitorija, 10 mg

Pakovanje: ukupno 6 kom, strip, 1x 6 kom


Proizvođač: Istituto De Angeli S.R.L.


Adresa: Loc. Prulli 103/C, Firenze, Reggello, Italija


Podnosilac zahteva: Boehringer Ingelheim Serbia d.o.o. Beograd


Adresa: Milentuja Popovića 5a, 11 070 Beograd, Republika Srbija


,

Dulcolax®


10 mg, supozitorija

bisakodil


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.


Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Dulcolax, da bi ste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek Dulcolax i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Dulcolax

 3. Kako se upotrebljava lek Dulcolax

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Dulcolax

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK DULCOLAX I ČEMU JE NAMENJEN


  Dulcolax supozitorije sadrže aktivni sastojak bisakodil.

  Pripada grupi lekova zvanih laksativi (lekovi za pražnjenje creva).


  Dulcolax se koristi:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK DULCOLAX


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek Dulcolax ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK DULCOLAX


  Dulcolax se primenjuje kod odraslih i kod dece starije od 10 godina.


  Uvek uzimajte Dulcolax tačno onako kako je navedeno u tekstu uputstva ili kako Vam je to savetovao Vaš farmaceut. Ako niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Lek Dulcolax ne treba uzimati duže od 5 dana. Ako imate svakodnevnu potrebu za uzimanjem laksativa, ili ako imate bol u stomaku koji ne prolazi, potrebno je da se javite svom lekaru.


  Uobičajena doza je: Protiv opstipacije (zatvora)

  Odrasli i deca starija od 10 godina: 1 supozitorija dnevno (10 mg) Koristite samo jednu supozitoriju dnevno.

  Deci od 4 do 10 godina lek Dulcolax treba davati samo pod nadzorom lekara! Lek se ne sme primenjivati kod dece mlađe od 4 godine!

  Supzitorije su namenjene samo za rektalnu primenu.


  1. Uklonite omot sa supozitorije.


  2. Lezite na stranu i privucite kolena ka grudima. Jednu nogu više savijte od druge.


  3. Kažiprstom ili srednjim prstom ugurajte supozitoriju.


  4. Nežno ugurajte supozitoriju, što dublje možete u rektum, i to suženim delom napred.


  5. Kada ste ubacili supozitoriju do kraja, gurnite je u stranu da dodirne zid creva.


  6. Spustite noge u udobniji položaj, vodeći računa da supozitorija ostane na mestu.


  7. Zadržite supozitoriju u rektumu najmanje 30 minuta.


   Ako osetite da supozitorija može da ispadne:


    • Možda niste gurnuli supozitoriju do kraja. Gurnite je što je moguće dublje u rektum.


    • Pokušajte da je zadržite u rektumu 30 minuta, čak i ukoliko hitno morate u toalet. Ovo je vreme koje je potrebno za delovanje supozitorije.


     Za pripremu za radiološke, dijagnostiĉke i hirurške procedure koje zahtevaju pražnjenje creva:


     Za pripremu za dijagnostičke procedure, u pre i postoperativnoj terapiji i u medicinskim stanjima koja iziskuju olakšavanje pražnjenja creva, Dulcolax treba koristiti pod medicinskim nadzorom.


     Da bi se postiglo kompletno pražnjenje creva, za odrasle i decu od 10 godina se preporučuje doza od dve do četiri Dulcolax gastrorezistentne tablete, noć uoči pregleda, a posle toga jedna Dulcolax supozitorija ujutru, uoči samog pregleda.


     Za decu od 4 - 10 godina starosti preporučuje se da se koristi jedna Dulcolax gastrorezistentna tableta uveče i pedijatrijski laksativ sa momentalnim dejstvom (supozitorija od 5 mg), narednog jutra.


     Ako ste uzeli više leka Dulcolax nego što je trebalo


     Ako ste uzeli više leka nego što je trebalo, obavestite Vašeg lekara ili pođite odmah u zdravstvenu ustanovu. Ponesite kutiju leka sa sobom, da bi lekar znao šta ste uzeli.


     Ako uzmete previsoke doze ovog leka, može doći do pojave tečne stolice, grčeva u stomaku i gubitka tečnosti, kalijuma i drugih elektrolita.


     Kao i ostali lekovi za pražnjenje creva, Dulcolax može, kada se uzima duže vreme u prekomernoj dozi, da dovede do hroničnog proliva, bola u stomaku, sniženja vrednosti kalijuma u krvi, sekundarnog hiperaldosteronizma (povišene vrednosti hormona nadbubrega - aldosterona) i razvoja kamena u bubregu. U vezi sa dugotrajnom, nekontrolisanom upotrebom lekova za pražnjenje creva opisuje se oštećenje bubrežnih tubula (bubrežnih kanalića), metabolička alkaloza (metabolički poremećaj) i mišićna slabost usled hipokalemije (snižene vrednosti kalijuma u krvi).


     Ako ste zaboravili da uzmete lek Dulcolax


     Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!


     Ako naglo prestanete da uzimate lek Dulcolax


     Dulcolax treba uzimati samo po potrebi i treba prestati čim se postigne olakšanje.


     Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi, Dulcolax može da izazove pojavu neželjenih dejstava, mada se ona ne razvijaju kod svih. Sledaća neželjena dejstva se mogu javiti prilikom upotrebe ovog leka:

  Retka neželjena dejstva (javljaju se kod 1-10 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek)  Ukoliko se javi neko neželjeno dejstvo ili postane ozbiljno, ili primetite neko neželjeno dejstavo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK DULCOLAX


  Čuvati van domašaja dece.


  Rok upotrebe


  Rok upotrebe je 36 meseci.


  Nemojte koristiti Dulcolax po isteku roka trajanja koji je naveden na pakovanju i blisteru.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 30º C u originalnom pakovanju, zaštićeno od svetlosti.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


Šta sadrži lek Dulcolax


Aktivna supstanca leka je bisakodil.

1 supozitorija sadrži 10 mg bisakodila. Ostali sastojci su: mast, čvrsta.

Kako izgleda lek Dulcolax i sadržaj pakovanja


Supozitorije su bele ili svetlo žućkaste boje, oblika torpeda, glatke ili blago masne površine i sa suženjem na donjem kraju.


Strip od aluminijum folije prevučene sa polietilenom. U kutiji se nalazi strip sa 6 supozitorija. Kutija sa 6 supozitorija od 10 mg.

Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole:

Boehringer Ingelheim Serbia d.o.o. Beograd

Milentija Popovića 5a, 11 070 Beograd, Republika Srbija


Proizvođač:


Istituto De Angeli S.R.L.

Loc. Prulli 103/C, Firenze, Reggello, Italija Ovo uputstvo je poslednji put odobreno April, 2013.

Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


515-01-7054-12-001 od 26.06.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org