Moozeeck

Efferalgan


UPUTSTVO ZA LEK


Efferalgan®, supozitorije, 80 mg

Pakovanje: ukupno 10 kom, blister, 2 x 5 kom


Proizvođač: Bristol-Myers Squibb

304, Avenue Docteur Jean Bru, Agen, Francuska i

Adresa:

979, Avenue des Pyrénées, Le Passage, Francuska


Podnosilac zahteva: PharmaSwiss d.o.o.

Adresa: Vojvode Stepe 18, Beograd, Srbija


Efferalgan®, 80 mg, supozitorije

INN: paracetamol


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Efferalgan, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Efferalgan i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Efferalgan

 3. Kako se upotrebljava lek Efferalgan

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Efferalgan

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK EFFERALGAN® I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek sadrži paracetamol.

  Jedna supozitorija sadrži 80 mg paracetamola.

  Izgled supozitorije: glatke, sjajne supozitorije, bele boje

  Koristi se za suzbijanje blagih do umereno jakih bolova i/ili sniženje povišene temperature. Namenjen je za primenu kod stanja kao što su: glavobolja, zubobolja, bolovi u mišićima, stanja slična gripu.


  Lek je namenjen deci težine od 4 do 6 kg (starosti od oko 1 do 4 meseca).

  Pažljivo pročitajte deo 3. Kako se upotrebljava lek Efferalgan.


  Postoje različite jačine paracetamola za decu različite težine: posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK EFFERALGAN


  Upozorite lekara ukoliko uzimate druge lekove, imate hronično oboljenje, poremećaj metabolizma ili ste preosetljivi (alergični) na lekove.


  Lek Efferalgan ne smete koristiti u slučaju:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK EFFERALGAN


  Ukoliko mislite da lek Efferalgan suviše slabo ili jako deluje na organizam deteta, obratite se lekaru ili farmaceutu.

  Doziranje zavisi od težine deteta, približan uzrast za određenu težinu deteta dat je samo kao relativna odrednica.

  Ukoliko ne znate težinu deteta, morate ga izmeriti kako bi se odredila doza.


  Postoje različite jačine paracetamola za decu različite težine.

  Preporučena dnevna doza paracetamola iznosi 60 mg/kg/dan, podeljeno u 4 pojedinačne doze t.j. oko 15 mg/kg svakih 6 časova.

  Usled mogućnosti razvoja lokalne toksičnosti, ne preporučuje se primena supozitorija češće od 4 puta na dan.

  Rektalna terapija trebalo bi da traje što je moguće kraće i zameniti je oralnom što je pre moguće. U slučaju dijareje ne preporučuje se primena supozitorija.

  Lek je namenjen deci težine od 4 do 6 kg (starosti od oko 1 do 4 meseca): doza je jedna supozitorija od 80 mg. U slučaju potrebe, dozu ponoviti nakon 6 časova. Ne sme se prekoračiti dnevna doza od 4 supozitorije za 24 časa.


  Pravilnom primenom leka izbegavaju se fluktuacije u jačini bola i telesnoj temperaturi.


  Kod dece, lek se dozira u pravilnim razmacima kako tokom dana tako i tokom noći, najbolje svakih 6 časova. Najmanji interval između dve primene leka može biti 4 časa.


  U slučaju teškog oboljenja bubrega (klirens kreatinina manji od 10 ml/min), interval između dve primene leka mora biti najmanje 8 časova.

  Ukoliko niste sigurni, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.


  Način primene

  Rektalna upotreba.


  Ukoliko temperatura deteta prelazi 38,5°C, da bi se pospešilo lečenje dobro je preduzeti sledeće:  Ako ste uzeli više leka Efferalgan nego što je trebalo

  Obavezno odmah obavestiti lekara u slučaju predoziranja ili zadesnog trovanja.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Efferalgan


  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i drugi lekovi i Efferalgan supozitorije mogu kod određenih osoba izazvati slabije ili jače neželjene efekte. U retkim slučajevima može doći do pojave osipa na koži, crvenila kože, reakcija preosetljivosti u vidu

  iznenadnog oticanja lica ili vrata, ili iznenadne malaksalosti uz pad krvnog pritiska. Treba odmah prekinuti sa primenom leka i obratiti se lekaru.


  U pojedinačnim slučajevima prijavljeni su izmenjeni rezultati laboratorijskih testova koji zahtevaju redovne kontrole krvne slike: niske vrednosti određenih belih krvnih zrnaca ili drugih krvnih ćelija (trombocita), što može dovesti do krvarenja desni ili iz nosa. U tom slučaju obavezno se obratite lekaru.


  Tokom primene supozitorija može doći do iritacije zadnjeg dela debelog creva ili čmara (videti deo 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Efferalgan).


  Molimo da obavestite lekara ili farmaceuta ukoliko primetite bilo koji neželjeni efekat, čak i ako nije pomenut u ovom uputstvu.


 5. KAKO ČUVATI LEK EFFERALGAN


  Rok upotrebe


  3 godine.


  Lek ne upotrebljavati po isteku roka upotrebe označenog na pakovanju.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 30°C.

  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Efferalgan


Jedna supozitorija sadrži 80 mg paracetamola. Pomoćne supstance: mast, čvrsta (biljnog porekla). Kako izgleda lek Efferalgan i sadržaj pakovanja 10 (2 x 5) supozitorija u blisteru u kutiji.

Izgled supozitorije: glatke, sjajne supozitorije, bele boje


Nosilac dozvole


PharmaSwiss d.o.o.

Vojvode Stepe 18, Beograd, Srbija


Proizvođači


Bristol-Myers Squibb

304, Avenue du Docteur Jean Bru, Agen, Francuska i

Bristol-Myers Squibb

979, Avenue des Pyrénées, Le Passage, Francuska Ovo uputstvo je poslednji put odobreno Decembar 2011.

Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka Efferalgan®, supozitorija, 10 x (80mg): 515-01-4520-11-001 od 20.02.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z