Moozeeck

Norvasc


UPUTSTVO ZA LEK


Norvasc ®, tableta, 5 mg

Pakovanje: ukupno 30 tableta; blister, 3 x 10 tableta

Norvasc ®, tableta, 10 mg

Pakovanje: ukupno 30 tableta; blister, 3 x 10 tableta


Proizvođač: Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH


Adresa: Heinrich-Mack-Strasse 35, Illertissen, Nemačka


Podnosilac zahteva: Pfizer H.C.P. Corporation – Predstavništvo Beograd


Adresa: Trešnjinog cveta 1/VI, 11070 Novi Beograd, Srbija


Norvasc ® 5 mg tableta Norvasc ® 10 mg tableta


amlodipin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Norvasc i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Norvasc

 3. Kako se upotrebljava lek Norvasc

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Norvasc

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Norvasc I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Norvasc sadrži amlodipin kao aktivnu supstancu i pripada grupi lekova koji se nazivaju antagonisti kalcijuma.


  Lek Norvasc se koristi za lečenje povišenog krvnog pritiska (hipertenzije) i određene vrste bola u grudima, koji se naziva angina (redak oblik angine i to Prinzmetal-ova ili varijantna angina).


  Kod pacijenata sa povišenim krvnim pritiskom lek Norvasc deluje tako što opušta (širi) krvne sudove i omogućava da krv prolazi kroz njih mnogo lakše. Kod pacijenata sa anginom Norvasc poboljšava snabdevanje srčanog mišića krvlju, omogućava da više kiseonika dospeva u srce i na taj način sprečava bol u grudima. Lek Norvasc ne dovodi do trenutnog prestanka bola u grudima kod angine.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Norvasc


  Lek Norvasc ne smete koristiti:  Efekat leka Norvasc na sniženje krvnog pritiska je izraženiji ukoliko već uzimate druge lekove za lečenje povišenog krvnog pritiska.


  Uzimanje leka Norvasc sa hranom ili pićima


  Dok uzimate lek Norvasc ne treba da konzumirate grejpfrut niti sok od grejpfruta. Grejpfrut i sok od grejpfruta mogu dovesti do povećanja koncentracije aktivne supstance amlodipin u krvi, što može izazvati nepredvidivi efekat leka Norvasc na sniženje krvnog pritiska.

  Primena leka Norvasc u periodu trudnoće i dojenja Trudnoća


  Nije utvrđena bezbednost primene amlodipina u trudnoći. Ukoliko mislite da ste trudni ili planirate da zatrudnite, recite to Vašem lekaru pre nego što počnete da uzimate lek Norvasc.


  Dojenje


  Nije poznato da li se amlodipin izlučuje u majčino mleko. Ukoliko dojite ili planirate da dojite dete, recite to Vašem lekaru pre nego što počnete da uzimate lek Norvasc.


  Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Uticaj leka Norvasc na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Lek Norvasc može da utiče na sposobnost upravljanja motornim vozilima ili rukovanja mašinama. Ukoliko osetite mučninu, vrtoglavicu, zamor ili glavobolju, nemojte upravljati motornim vozilom ni rukovati mašinama i odmah se obratite lekaru.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Norvasc


  Ovaj lek sadrži manje od 1 mmol natrijuma (23 mg) po tableti, što znači da je u osnovi bez natrijuma.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK NORVASC


  Uvek uzimajte lek onako kako Vam je odredio Vaš lekar. Ako niste sigurni, konsultujte se ponovo sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Uobičajena početna doza leka Norvasc je 5 mg jednom dnevno. Doza se može povećati na 10 mg jednom dnevno.


  Lek Norvasc se može uzimati pre ili posle obroka. Lek treba uzimati svakoga dana u isto vreme sa dovoljnom količinom vode ili neke druge tečnosti. Ne uzimajte Norvasc sa sokom od grejpfruta.


  Primena kod dece i adolescenata


  Preporučena početna doza kod dece i adolescenata uzrasta od 6 do 17 godina iznosi 2,5 mg dnevno. Maksimalna preporučena doza u ovom uzrastu iznosi 5 mg dnevno.


  Važno je da redovno uzimate propisanu terapiju. Pre nego što potrošite sve tablete iz pakovanja, posetite Vašeg lekara da bi Vam propisao dalju terapiju.


  Ako ste uzeli više leka Norvasc nego što je trebalo


  Uzimanje previše tableta odjednom može dovesti do prekomernog sniženja krvnog pritiska, koje može biti opasno. Možete osetiti vrtoglavicu, omaglice, nesvesticu i slabost. Obiman pad krvnog pritiska može dovesti i do šoka, koji može biti praćen hladnim znojem i gubitkom svesti. Ako ste uzeli veći broj tableta nego što je potrebno, morate se odmah obratiti lekaru ili najbližoj bolnici.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Norvasc


  Ako ste zaboravili da uzmete dozu leka, propustite tu dozu. Uzmite sledeću dozu kada za to dođe vreme. Ne uzimajte duplu dozu leka da biste nadoknadili propuštenu dozu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Norvasc


  Lekar će Vas posavetovati koliko dugo da uzimate ovaj lek. Simptomi Vaše bolesti mogu da se ponovo jave ukoliko prestanete da uzimate lek pre nego što Vam lekar kaže.


  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Kao i svi ostali lekovi, i Norvasc može izazvati neželjena dejstva, iako se ona ne javljaju kod svih pacijenata. Morate se odmah obratiti lekaru ukoliko posle primene leka Norvasc osetite bilo koji od sledećih simptoma koji,


  iako se javljaju veoma retko, mogu biti ozbiljni:

 5. KAKO ČUVATI LEK Norvasc


  Rok upotrebe


  Četiri (4) godine.


  Lek se ne sme koristiti posle roka upotrebe označenog na pakovanju! Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan u mesecu.

  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 25 °C. Čuvati van domašaja dece!

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte Vašeg farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Norvasc


Norvasc 5 mg tableta

Aktivna supstanca: Jedna tableta sadrži 5 mg (u obliku amlodipin-besilata).


Pomoćne supstance: celuloza, mikrokristalna; kalcijum-hidrogenfosfat, bezvodni; natrijum-skrobglikolat; magnezijum-stearat.


Norvasc 10 mg tableta

Aktivna supstanca: Jedna tableta sadrži 10 mg amlodipina (u obliku amlodipin-besilata).


Pomoćne supstance: celuloza, mikrokristalna; kalcijum-hidrogenfosfat, bezvodni; natrijum-skrobglikolat; magnezijum-stearat.


Kako izgleda lek Norvasc i sadržaj pakovanja


Norvasc 5 mg tableta: bele do skoro bele boje, osmougaone tablete, sa utisnutom oznakom „AML-5“ i podeonom crtom sa jedne strane i oznakom proizvođača „Pfizer“ sa druge strane. Tableta od 5 mg se može podeliti na jednake polovine.


Norvasc 10 mg tableta: bele do skoro bele boje, osmougaone tablete, sa utisnutom oznakom „AML-10“ sa jedne strane i oznakom proizvođača „Pfizer“ sa druge strane.


Norvasc 5 mg tableta i Norvasc 10 mg tableta

Unutrašnje pakovanje je Aluminijum/PVC/PVDC blister.


Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija koja sadži 3 blistera sa po 10 tableta jačine 5 mg ili 10 mg i uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole: Pfizer H.C.P. Corporation - Predstavništvo Beograd, Trešnjinog cveta 1/VI, 11 070 Novi Beograd, Srbija


Proizvođač: Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH, Heinrich-Mack-Strasse 35, Illertissen, Nemačka


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Oktobar 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Norvasc 5 mg x 30 tableta: 515-01-2399-11-001 od 21.07.2011.


Norvasc 10 mg x 30 tableta: 515-01-04843-13-001 od 06.11.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z