FISKocr

Meralys, sprej za nos, rastvor


UPUTSTVO ZA LEK


Meralys

sprej za nos, rastvor; 0,1%

višedozni kontejner sa pumpom za doziranje, 1x10 mL


Proizvođač: JADRAN Galenski laboratorij d.d.


Adresa: Pulac b.b., 51000 Rijeka, Hrvatska


Podnosilac zahteva: JADRAN Galenski laboratorij d.d. Predstavništvo Adresa: Mirijevski bulevar 37a, 11000 Beograd, Srbija


Meralys, 0,1%, sprej za nos, rastvor


INN: ksilometazolin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.


Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Meralys, sprej za nos, rastvor, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Meralys, sprej za nos, rastvor i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Meralys, sprej za nos, rastvor

 3. Kako se upotrebljava lek Meralys, sprej za nos, rastvor

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Meralys, sprej za nos, rastvor

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Meralys, sprej za nos, rastvor I ČEMU JE NAMENJEN


  Aktivna supstanca ovog leka je ksilometazolin. On sužava krvne sudove sluzokože nosa i na taj način smanjuje otok izazvan različitim uzrocima i olakšava disanje.


  Lek Meralis, 0,1%, sprej za nos, rastvor je namenjen odraslima i deci starijoj od 12 godina, za olakšanje simptoma kod zapušenosti nosa.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Meralys, sprej za nos, rastvor Lek Meralys, sprej za nos, rastvor, ne smete koristiti:

  - ako ste alergični (preosetljivi) na ksilometazolin ili na bilo koji drugi sastojak leka;

  Ako se bilo šta od pomenutog odnosi na Vas, pre upotrebe leka Meralis, sprej za nos, rastvor, posavetujte se sa lekarom.


  Primena drugih lekova


  Kažite svom lekaru ili farmaceutu ako uzimate ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.


  Kod istovremene primene Meralys sprej za nos, rastvora kod kijavice i određenih psihostimulansa (inhibitori monoaminooksidaze tipa tranilcipromina ili tricikličnih antidepresiva), kao i lekova koji povećavaju krvni pritisak usled dejstava na funkcije srca i krvotoka može doći do povišenja krvnog pritiska.


  Uzimanje leka Meralys, sprej za nos, rastvor sa hranom ili pićima


  Hrana i piće nemaju nikakvog uticaja na uzimanje leka Meralys, sprej za nos, rastvor.


  Primena leka Meralys, sprej za nos, rastvor, u periodu trudnoće i dojenja


  Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.

  Meralys sprej za nos, rastvor ne treba da se koristi u trudnoći, pošto ne postoji dovoljno podataka o primeni kod trudnica.

  Ne treba da se koristi ni u periodu dojenja, pošto nije poznato da li aktivna supstanca prelazi u majčino mleko.


  Uticaj leka Meralys, sprej za nos, rastvor, na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Kod duže upotrebe ili primene većih doza Meralys sprej za nos, rastvora kod kijavice ne mogu se isključiti uticaji na funkcije srca i krvotoka, ili na nervni sistem. U ovim slučajevima može da bude ugrožena sposobnost upravljanja motornim vozilima i rukovanje mašinama. Posebno imajte na umu da alkohol još više pogoršava Vašu sposobnost učešća u saobraćaju.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Meralys, sprej za nos, rastvor


  Nije primenjivo.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK MERALYS, sprej za nos, rastvor


  Skinite zaštitni poklopac. Pre prve primene je neophodno pritisnuti pumpicu par puta i prsnuti u vazduh (4 puta), kako bi se postigla ujednačena doza. Prilikom primene bočica treba da stoji vertikalno. Ukoliko se sprej ne koristi par dana, pre ponovne upotrebe pritisnuti pumpicu barem jednom u vazduh kako bi se postigla

  ujednačena doza.


  Meralys 0,1%, sprej za nos, rastvor, namenjen je odraslima i deci starijoj od 12 godina. Lek je namenjen za nazalnu upotrebu.


  Doziranje

  Uobičajeno je ušpricati rastvor jednom u svaku nozdrvu, svakih 10-12 sati (najviše 3 puta dnevno). Terapija ne treba da traje duže od 7 dana.

  Meralys 0,1%, sprej za nos, rastvor nije namenjen deci mlađoj od 12 godina. Deca uzrasta 6-12 godina treba da koriste Meralys 0,05%, sprej za nos, rastvor.

  Terapija ksilometazolinom treba da bude što je moguće kraća. Nakon dugotrajne terapije otok sluzokože nosa (otok unutrašnjosti nosa) ponovo se može javiti. Ne sme se prekoračiti preporučena doza. Obavezno se posavetujte sa lekarom ukoliko se nakon tri dana terapije ne osećate bolje ili se simptomi bolesti pogoršaju. Lekar Vam može preporučiti drugačije doziranje od opisanog u ovom uputstvu. Meralys 0,1%, sprej za nos, rastvor, koristite tačno onako kako je to napisano u uputstvu ili kako je to preporučio lekar.


  Ukoliko niste sigurni kako da upotrebljavate lek, proverite kod svog lekara ili farmaceuta.


  Uputstvo za upotrebu

  Pre upotrebe spreja, izduvati nos.  Skinuti poklopac kako je prikazano na slici 1

  Slika 1


  Držati bočicu između kažiprsta i srednjeg prsta, a dno bočice podupirati palcem, kako je prikazano na slici 2; kako bi prsnuli, pritisnuti pumpicu nadole.


  Pre prve primene, neophodno je pritisnuti

  pumpicu par puta i prsnuti u vazduh (4 puta), kako bi se dobila fina magla. Pre ponovne upotrebe pritisnuti pumpicu barem jednom i prsnuti u vazduh.


  Slika 2

  Ubaciti pumpicu u nozdrvu kako je prikazano na

  slici 3. Pritisnuti nadole i istovremeno udahnuti. Drugu nozdrvu držati blago zatvorenu kažiprstom druge ruke. Pustiti pumpicu i izvaditi je iz nozdrve. Postupak ponoviti sa drugom nozdrvom. Nakon upotrebe obrisati pumpicu i vratiti plastični poklopac

  Slika 3


  Napomena: Ukoliko istu bočicu koristi više osoba, može doći do širenja infekcije. Ako ste uzeli više leka Meralys, sprej za nos, rastvor nego što je trebalo

  Ako ste Vi (ili neko drugi) uzeli više leka nego što je trebalo, odmah se obratite svom lekaru.

  Usled predoziranja ili slučajnog peroralnog uzimanja mogu nastupiti sledeći efekti: proširenje zenica (midrijaza), mučnina, povraćanje, modrilo usana (cijanoza), temperatura, grčevi, poremećaji srca i krvotoka (tahikardija, srčana aritmija, kolaps, srčani zastoj, hipertenzija), poremećaji funkcije pluća (edem pluća, poremećaji disanja), psihičke smetnje.

  Pored toga, može doći i do pospanosti, sniženja telesne temperature, usporavanja srčanog rada, sniženja krvnog pritiska slično šoku, prestanka disanja i kome.

  Terapija je davanje medicinskog uglja, ispiranje želuca ili davanje kiseonika. Prema potrebi, treba tretirati visok krvni pritisak, temperaturu i grčeve.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Meralys, sprej za nos, rastvor


  Ako ste zaboravili da uzmete lek, preskočite tu dozu i nastavite sa uobičajenim doziranjem. Ne uzimajte duplu dozu da bi nadoknadili preskočenu dozu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Meralys, sprej za nos, rastvor


  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi drugi lekovi i Meralys sprej za nos, rastvor može da ima neželjena dejstva koja ne moraju da se pojave kod svakog pacijenta.


  Podaci o učestalosti neželjenih efekata mogu se podeliti u sledeće kategorije: Veoma česta: češće od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek

  Česta: kod 1-10 na 100 pacijenata koji uzimaju lek Povremena: kod 1-10 na 1 000 pacijenata koji uzimaju lek Retka: kod 1-10 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek

  Vrlo retka: ređe od 1 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek

  Nepoznato: ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka


  Disajni putevi

  Meralys sprej za nos, rastvor može pre svega kod osetljivih pacijenata da izazove privremene lake nadražaje (pečenje ili suvoća nosne sluzokože).

  Često, nakon smanjivanja dejstva može da dođe do pojačanog otoka sluzokože (reaktivna hiperemija). Povremeno: krvarenje iz nosa, kijanje.

  Dugotrajna ili česta upotreba, kao i veće doze Meralys sprej za nos, rastvora kod kijavice mogu dovesti do nadražaja (pečenje ili suvoća nosne sluzokože) i pojačanog otoka sluznice, koji se usled povećane upotrebe leka pogoršavaju (rhinitis medicamentosa ili medikamentozni rinitis). Ovaj efekt može nastupiti već i posle petodnevnog tretmana, te nakon produžavanja primene može da izazove trajno oštećenje sluzokože sa formiranjem krasta (rhinitis sicca).


  Nervni sistem

  Retki su glavobolja, nesanica ili umor.

  Vrlo retko: halucinacije (pre svega kod dece).


  Srce i krvotok

  Povremeno dolazi do uticaja na srce i krvotok, kao npr. lupanje srca, ubrzani puls, povišenje krvnog pritiska. Vrlo retko: poremećaji srčanog ritma.


  Koštano-mišićni sistem:

  Vrlo retko: grčevi (pre svega kod dece).


  Imuni sistem:

  Povremeno: reakcije preosetljivosti (kožna ospa, svrab, otoci kože i sluzokože).


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK Meralys, sprej za nos, rastvor


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  30 meseci.

  Rok upotrebe nakon otvaranja bočice: 3 meseca.

  Nemojte koristiti lek posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Lek se ne sme zamrzavati.

  Nakon prvog otvaranja, lek čuvati na temperaturi do 25°C.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


 6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek Meralys, sprej za nos, rastvor


Aktivna supstanca je ksilometazolin.

1 mL Meralys 0,1% spreja za nos, rastvora, sadrži 1 mg ksilometazolin-hidrohlorida.

Ostali sastojci su: morska voda, prečišćena; kalijum dihidrogenfosfat i voda, prečišćena.


Kako izgleda lek Meralys, sprej za nos, rastvor i sadržaj pakovanja


Rastvor je bistar, bez boje i bez mirisa.

U sklopivoj kartonskoj kutiji, višedozni kontejner (HDPE) od 10 mL sa PP/PE/čelik pumpom za doziranje i plastičnim poklopcem.


Nosilac dozvole i Proizvođač

Nosilac dozvole:

JADRAN Galenski laboratorij d.d. Predstavništvo, Mirijevski bulevar 37a, Beograd


Proizvođač: JADRAN Galenski laboratorij d.d. Pulac b.b., 51000 Rijeka, Hrvatska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Oktobar 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


515-01-4277-12-001 od 17.01.2014.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z