jiangsu Apoteke Apoteke

GRIPPOSTAD topli napitak


UPUTSTVO ZA LEK


GRIPPOSTAD® topli napitak, prašak za oralni rastvor, 600 mg Pakovanje: kesica, 5 x 5 g

Pakovanje: kesica, 10 x 5 g


Proizvođač: STADA ARZNEIMITTEL AG

Adresa: Stadastrasse 2-18, Bad Vilbel, Nemačka Podnosilac zahteva: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija


GRIPPOSTAD® topli napitak, prašak za oralni rastvor, 600 mg INN: paracetamol

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek GRIPPOSTAD topli napitak, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek GRIPPOSTAD topli napitak i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek GRIPPOSTAD topli napitak

 3. Kako se upotrebljava lek GRIPPOSTAD topli napitak

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek GRIPPOSTAD topli napitak

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK GRIPPOSTAD topli napitak I ČEMU JE NAMENJEN?


  GRIPPOSTAD topli napitak je lek koji se koristi za otklanjanje blagog do umerenog bola i sniženje telesne temperature (analgetik i antipiretik).


  GRIPPOSTAD topli napitak je namenjen za simptomatsku terapiju blagog do umerenog bola (glavobolja, zubobolja, menstrualni bol i/ili povišena temperatura).


  Primenjuje se kod dece starije od 10 godina, adolescenata i odraslih osoba.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK GRIPPOSTAD topli napitak


  Lek GRIPPOSTAD topli napitak ne smete koristiti ako:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK GRIPPOSTAD topli napitak


  Lek GRIPPOSTAD topli napitak uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Ukoliko Vaš lekar nije preporučio drugačije, uobičajena doza je prema tabeli koja sledi.


  Paracetamol se dozira u skladu sa uzrastom i telesnom masom, generalno 10 do 15 mg/kg telesne mase u pojedinačnoj dozi, do maksimalne dnevne doze od 60 mg/kg telesne mase.


  Pojedinačna doza (1 kesica) sadrži 600 mg paracetamola.


  Telesna masa

  Uzrast

  Maksimalna pojedinačna doza (kesica)

  Maksimalna dnevna doza (kesica)

  više od 43 kg

  Deca i adolescenti

  uzrasta 12 godina i stariji, i odrasli


  1 kesica

  4 kesice

  (ekvivalentno sa 2400 mg paracetamola)

  40 - 43 kg

  Deca uzrasta 10

  godina ili starija, adolescenti i odrasli


  1 kesica

  3 kesice

  (ekvivalentno sa 1800 mg paracetamola)


  Doza se može ponoviti u intervalu od 6 do 8 sati, odnosno 3 do 4 pojedinačne doze na dan. Međutim, treba da postoji interval od najmanje 6 sati između doza.


  Pojedinačna doza od 1 kesice ne treba da se prekorači.


  Ukoliko istovremeno uzimate druge lekove koji sadrže paracetamol, pazite da ne prekoračite maksimalno preporučenu dnevnu dozu paracetamola. Pitajte Vašeg lekara ili farmaceuta da li lek koji istovremeno uzimate sadrži kao aktivnu supstancu paracetamol. Tako ćete dobiti informaciju o doziranju i vremenskom periodu u kome je najbolje primeniti taj lek ako istovremeno uzimate i GRIPPOSTAD topli napitak.


  Pacijenti sa oštećenom funkcijom jetre ili bubrega i Gilbert-ovim sindromom Doza treba da se smanji i/ili interval između dve doze poveća.


  Pacijenti sa teško oštećenom funkcijom bubrega

  U slučajevima teškog oštećenja funkcije bubrega (klirens kreatinina < 10 ml/min), treba da postoji interval od najmanje 8 sati između dve doze.


  Stariji pacijenti

  Nije potrebna modifikacija doze.


  Deca, adolescenti i odrasli sa malom telesnom masom

  GRIPPOSTAD topli napitak ne smeju da uzimaju deca mlađa od 10 godina ili pacijenti koji imaju manje od 40 kg telesne mase jer jačina doze nije pogodna za ove pacijente. Odgovarajuća jačina doze i/ili oblik leka (na primer sirup ili supozitorije), koji sadrži paracetamol, su dostupni za ovu grupu pacijenata.


  Način primene leka

  Sadržaj 1 kesice sipati u šolju, dopuniti toplom vodom, dobro promešati i odmah popiti. Primena posle jela može dovesti do odloženog početka dejstva leka.


  Trajanje terapije

  Ne uzimajte GRIPPOSTAD topli napitak duže od 3 dana bez nadzora lekara ili farmaceuta. Obavezno zatražite savet lekara ukoliko Vaši simptomi traju duže od 3 dana.


  Ukoliko imate utisak da je efekat GRIPPOSTAD toplog napitka suviše jak ili suviše slab kosultujte se sa Vašim lekarom.


  Ako ste uzeli više leka GRIPPOSTAD topli napitak nego što je trebalo


  U slučaju predoziranja neophodno je da se odmah obratite lekaru, čak i u slučaju da se dobro osećate, jer postoji rizik za teško oštećenje jetre.


  U slučaju predoziranja GRIPPOSTAD toplim napitkom, mogu se javiti sledeći simptomi:


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek GRIPPOSTAD topli napitak, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  U toku primene leka mogu se javiti:

  Retko (javljaju se kod 1 do 10 pacijenata od 10000) - povećane vrednosti enzima transaminaza jetre

  Veoma retko (javljaju se kod manje od 1 pacijenta od 10000) - promene krvne slike, na primer: smanjenje broja krvnih pločica (trombocitopenija), smanjenje broja belih krvnih zrnaca (leukopenija, agranulocitoza), smanjenje broja svih krvnih ćelija (pancitopenija), alergijske reakcije, od običnog crvenila po koži,


  koprivnjače, otoka lica, gušenja, znojenja, mučnine, pada krvnog pritiska, pa do pojave šoka, kod osetljivih pacijenata može doći do suženja disajnih puteva (tzv. astma izazvana analgeticima).


  U slučaju pojave alergijske šok reakcije odmah se obratite najbližem lekaru.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK GRIPPOSTAD topli napitak


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece!


  Rok upotrebe:


  5 godina.

  Lek se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju!


  Čuvanje:


  Čuvati na temperaturi do 25°C.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek GRIPPOSTAD topli napitak Aktivna supstanca:

1 kesica sadrži:


paracetamol 600 mg


Ostali sastojci su:Kako izgleda lek GRIPPOSTAD topli napitak i sadržaj pakovanja


Beli do bledo žuti prašak.


GRIPPOSTAD topli napitak se pakuje u kutije sa 5 i 10 kesica.


Nosilac dozvole i proizvođač


Hemofarm A.D., Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel, Nemačka


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

April 2012.


Režim izdavanja leka: Lek se izdaje bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


GRIPPOSTAD® topli napitak, pakovanje 5 x 5g (600 mg): 515-01-2747-11-001 od 13.08.2012.

GRIPPOSTAD® topli napitak, pakovanje 10 x 5 g (600 mg): 515-01-2748-11-001 od 13.08.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines