Moozeeck

BENOXI


UPUTSTVO ZA LEK


Benoxi, kapi za oči, rastvor, 4 mg/ml Pakovanje: bočica sa kapaljkom, 1 x 10 ml


Proizvođač: UNIMED PHARMA S.R.O.

Adresa: Orieškova 11, Bratislava, Slovačka

Podnosilac zahteva: UNIMED PHARMA S.R.O.- PREDSTAVNIŠTVO

Adresa: Ul. Španskih boraca 22 b, Beograd, Srbija


BENOXI , 4 mg/ml, kapi za oči, rastvor INN: oksibuprokain


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek BENOXI i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek BENOXI

 3. Kako se upotrebljava lek BENOXI

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek BENOXI

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK BENOXI I ČEMU JE NAMENJEN


  Aktivna supstanca preparata BENOXI je oksibuprokain-hidrohlorid, sintetski lokalni anestetik estarskog tipa. BENOXI izaziva privremenu, kratkotrajnu anesteziju pri intervencijama koje izvodi očni lekar (uklanjanje stranih tela iz oka, postavljanje dijagnoze bolesti oka, davanje injekcija u strukture oka). Ovaj lek ima brzo i kratkotrajno dejstvo koje se zasniva na privremenoj blokadi sprovođenja impulsa kroz vlakna senzornih nerava. Oksibuprokain je efikasniji od kokaina i ne utiče na promer zenice oka, kao i na sposobnost akomodacije.


  Lek BENOXI, kapi za oči je namenjen za izazivanje privremenog gubitka osetljivosti (anestezije) rožnjače i vežnjače (konjunktive):


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK BENOXI


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek BENOXI ne smete koristiti:


  Ako postoji preosetljivost na oksibuprokain (aktivna supstanca) ili na bilo koju drugu komponentu preparata. Ako postoji preosetljivost na ostale lokalne anestetike iz grupe estera para-aminobenzoeve kiseline, ili na lokalne anestetike tipa amida.

  Deca do dve godine starosti ne smeju da koriste lek BENOXI. Preparat se ne sme propisivati kao standardni lek.


  Kada uzimate lek BENOXI, posebno vodite računa:


  Preparat treba da aplikuje isključivo lekar.

  Preparat se može koristiti jedino u kratkom vremenskom periodu.

  Tokom anestezije pacijent ne bi smeo da dira oko i oko koje je pod anestezijom treba da bude zaštićeno od prašine i bakterijske infekcije.

  Potrebna je opreznost kada se radi o pacijentima sa urođenim poremećajem aktivnosti enzima pseudoholinesteraze, miastenijom gravis, niskim krvnim pritiskom, oboljenjima srca (srčana insuficiencija, poremećaji srčanog ritma) i kada se radi o epileptičarima.

  Nekontrolisano korišćenje bilo kog anestetika, čak i u malim koncentracijama, može već nakon primene u

  kratkom vremenskom periodu da dovede do oštećenja epitela rožnjače.

  Kada se radi o upornom bolu pacijent treba da koristi odgovarajuće lekove protiv bola (sistemski analgetici). Budući da oksibuprokain zaustavlja rast i reprodukciju bakterija (bakteriostatički efekt), preparat BENOXI ne sme se primenjivati pre uzimanja bakteriološkog brisa.

  Pacijenti koji nose kontaktna sočiva moraju da skinu kontaktna sočiva pre primene ovog leka i da ih ponovo vrate nakon potpunog iščezavanja anestezije.

  Sistemska resorpcija može biti smanjena pritiskom unutrašnjih uglova očiju za minut, tokom i nakon ukapavanja. Ovako se blokira prolaz kapi do nosa i grla. Ovo se posebno preporučuje kod dece, starijih i kod pacijenata sa rizikom.


  Koristiti sa oprezom kod upale oka, jer hiperemija povećeva stepen resorpcije kroz konjuktivu. Trebalo bi sačekati najmanje 15 minuta pre primene drugih kapi za oči.

  Primena drugih lekova


  Imajte u vidu da se ove informacije mogu odnositi i na lekove koje više ne pijete, kao i na lekove koje planirate da uzimate u budućnosti. Obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali neki drugi lek, uključujući i lek koji se nabavlja bez lekarskog recepta.

  BENOXI može da pojača dejstvo nekih lekova (sukcinilholin, simpatikomimetici) ili da smanji dejstvo drugih

  (sulfonamidi, beta-adrenergički blokatori). Takođe BENOXI rastvor se ne sme mešati sa nekim drugim rastvorima (inkompatibilost): rastvori fluoresceina (nastaje talog), srebro nitrata, živinih soli ili supstanci bazne reakcije.


  Primena leka BENOXI u periodu trudnoće i dojenja


  Pre nego što počnete da primate BENOXI, obavestite lekara da li ste trudni ili planirate trudnoću.


  Kada se radi o trudnicama i dojiljama preparat se može propisati samo ako potencijalna korist za majku značajno premašuje potencijalni rizik za fetus i za dete.


  Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.

  Uticaj leka BENOXI na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Upravljanje motornim vozilima, rukovanje mašinama ili obavljanje aktivnosti na visini dopušteno je najranije jedan čas nakon primene preparata.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK BENOXI


  BENOXI aplikuje i tačnu dozu leka određuje isključivo Vaš lekar.

  BENOXI kapi za oči se ukapavaju u konjuktivalnu kesu. Između pojedinačnih aplikacija preparata, oči treba da budu zatvorene.

  Anestezija rožnjače i vežnjače:

  Uklanjanje stranih tela lociranih na površini: 3 puta po jedna kap, u roku 5 minuta.

  Uklanjanje duboko lociranih stranih tela: 5-10 puta po jedna kap u intervalima 30-60 sekundi. Pre pod-konjunktivalnih ili retro-jagodičnih injekcija: 3 puta jedna kap, u roku 5 minuta. Tonometrija, gonioskopija i ostala ispitivanja: 1-2 kapi pre dijagnostičke procedure.


  Ukoliko mislite da BENOXI suviše slabo ili jako deluje na Vaš organizam, obratite se lekaru ili farmaceutu.


  Ako ste uzeli više leka BENOXI nego što je trebalo


  Ako se preparat dozira kako je propisan, predoziranje je praktično isključeno. Znaci predoziranja pojavljuju se kao sledeći sistemski neželjeni efekti: razdražljivost, nesanica, mučnina, povraćanje, grčenje mišića, paraliza, poremećaji disanja, koma (nesvest), hipotenzija (nizak krvni pritisak), šok, zaustavljanje srca. Ako dođe do predoziranja ili preparat slučajno upotrebi dete, odmah pozvati hitnu pomoć.


  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Kao i svi lekovi, i BENOXI može imati neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.

  Najverovatnije neželjeno dejstvo, kao i glavni cilj anestezije oka, je utrnulost površine oka. Utrnulost obično traje oko 20 minuta, mada može trajati duže ukoliko lekar ponovi doziranje. Oko može ostati utrnuto i dugo nakon što je lekar završio testiranje ili proceduru. Trebalo bi izbegavati trljanje i dodirivanje anesteziranog oka. Dok je oko utrnuto, pacijent ne može da proceni da li suviše jako trlja oko ili da li je došlo do povrede. Ako pacijent oseća izuzetnu potrebu da protlja oko, trebalo bi da maramicom lagano dodiruje oko. Ovako može da spreči povredu usled nedostatka osećaja.

  Alergijske reakcije su se povremeno javljale. Simptomi alergijske reakcije su crvenilo, otok i svrab očiju. Toksični efekti koji utiču na rožnjaču uzrokuju nelagodnost, bol, crvenilo, preosetljivost na svetlost ili gubitak oštrine vida.

  Nakon primene, u oku dolazi do početnog, privremenog osećaja pečenja i pojave crvenila. Opisani su i oštećenje

  rožnjače i vežnjače. Može doći do stanja sličnog zapaljenju rožnjače, katarakte, alergijske reakcije trepavica i konjunktive.

  Sistemski neželjeni efekti: reakcije preosetljivosti, kardiovaskularna reakcija, anafilaktički šok (šok uslovljen

  prekomernom osetljivošću na strane supstance); sinkopa (privremeno i kratkotrajno gubljenje svesti); simptomi toksičnosti nervnog sistema. Pošto se koriste male doze, pojava ovih neželjenih efekata je moguća u malom procentu.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK BENOXI


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  Rok upotrebe preparata: 2 godine.

  Rok upotrebe od trenutka prvog otvaranja bočice: 28 dana.


  Lek ne sme da se koristi nakon isteka roka upotrebe utisnutog na pakovanju.


  Čuvanje


  Lek čuvati na temperaturi do 25ºC. Ne držati u frižideru. Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti.

  Nakon prvog otvaranja: Čuvati na temperaturi do 25ºC. Ne držati u frižideru. Čuvati u originalnom pakovanju

  radi zaštite od svetlosti.


  Nakon nanošenja preparata u oko odmah zatvoriti bočicu.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti u kućni otpad. Pitajte vašeg farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek BENOXI


Aktivna supstanca je: oksibuprokain

1 ml rastvora sadrži 4 mg oksibuprokain-hidrohlorida


Pomoćne supstance su: borna kiselina; hlorheksidindiacetat; voda, prečišćena.


Kako izgleda lek BENOXI i sadržaj pakovanja

BENOXI je bistar bezbojan rastvor, bez prisustva vidljivih čestica. Svaka bočica BENOXI, sadrži 10 ml kapi za oči, rastvor.

Pakovanje: Polietilenska (LDPE) bočica sa kapaljkom, zatvorena navojnim zatvaračem od polipropilena (HDPE)

sa navojem bele boje, etiketa. Bočica je zatvorena polietilenskim sigurnosnim prstenom plave boje.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole:

UNIMED PHARMA S.R.O.Predstavništvo, Ul. Španskih boraca 22 b, Beograd, Srbija. Proizvođač:

UNIMED PHARMA S.R.O., Orieškova 11, Bratislava, Slovačka Republika


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


April 2011.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Reš.br.515-01-4324-10-001 od 30.05.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z