FISKocr

Olynth sprej za nos, rastvor


UPUTSTVO ZA LEK


Olynth®; sprej za nos, rastvor, 0.05% Pakovanje: bočica sa raspršivačem, 1 x 10mL Olynth®; sprej za nos, rastvor, 0.1% Pakovanje: bočica sa raspršivačem, 1 x 10mL


Proizvođač: Famar Orleans


Adresa: 5 avenue de Concyr, 45071 Orleans Cedex 2, Francuska


Podnosilac zahteva: Johnson & Johnson S.E. INC.-Predstavništvo


Adresa: Omladinskih brigada 88b, Beograd


Olynth®; 0.05%; sprej za nos, rastvor Olynth®; 0.1%; sprej za nos, rastvor


ksilometazolin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta.. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Olynth sprej za nos, rastvor, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


Olynth 0.05% sprej za nos, rastvor je namenjen deci uzrasta od 6 do 12 godina. Olynth 0.1% sprej za nos, rastvor je namenjen odraslima i deci starijoj od 12 godina.


 1. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK OLYNTH sprej za nos, rastvor


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek OLYNTH sprej za nos, rastvor ne smete koristiti kod:

  preosetljivosti na neki od sastojaka Olynth sprej za nos, rastvor (videti deo 6. Šta sadrži lek Olynth sprej za nos, rastvor)

 2. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Olynth sprej za nos, rastvor


  Ukoliko mislite da lek Olynth sprej za nos, rastvor suviše slabo ili jako deluje na Vaš organizam, obratite se lekaru ili farmaceutu.


  Naredno uputstvo za doziranje primenjuje se ako Vam lekar nije drugačije propisao Olynth sprej za nos, rastvor. Molimo, pridržavajte se uputstva za primenu, pošto u suprotnom Olynth sprej za nos, rastvor kod kijavice ne može ispravno da deluje.

  Nemojte prekoračiti preporučeno doziranje i dužinu primene! Koliko Olynth 0.05% sprej za nos, rastvora treba da koristite i koliko često?

  Lek je namenjen za nazalnu upotrebu.

  Ako lekar nije drugačije propisano, deci uzrasta od 6 do 12 godina prema potrebi ubrizgava se do 3 puta dnevo po jedna doza Olynth 0.05% sprej za nos, rastvora u svaku nozdrvu, maksimalno trajanje terapije 5 dana.


  Koliko Olynth 0.1% sprej za nos, rastvora kod kijavice treba da koristite i koliko često? Lek je namenjen za nazalnu upotrebu.

  Ako nije drugačije propisano, odrasli i deca starija od 12 godina prema potrebi ubrizgavaju do 3 puta dnevo po jednu dozu Olynth 0.1% sprej za nos, rastvora u svaku nozdrvu, maksimalno trajanje terapije 7 dana.


  Kako treba da koristite Olynthsprej za nos, rastvor? Način primene:

  Skinite zaštitni poklopac. Pre prve upotrebe više puta pritisnite dok ne izađe ujednačen oblak spreja. Sprej se kod svake sledeće upotrebe odmah može koristiti. Aplikator bočice ubaciti u nozdrvu i jednom pritisnuti, potom i u drugu nozdrvu. Prilikom ubrizgavanja disati lagano kroz nos.

  Bočicu sa sprejom držati u uspravnom položaju. Nemojte ubrzigavati u vodoravnom položaju ili ka dole. Iz higijenskih razloga, posle svake upotrebe aplikator treba obrisati, pa tek onda staviti zaštitni poklopac.


  Koliko dugo treba da koristite Olynth 0.05%sprej za nos, rastvor, kod kijavice?

  Olynth 0.05% sprej za nos, rastvor ne treba da se koristi duže od 5 dana, osim ako to lekar ne propiše. Koliko dugo treba da koristite Olynth 0.1%sprej za nos, rastvor, kod kijavice?

  Olynth 0.1% sprej za nos, rastvor ne treba da se koristi duže od 7 dana, osim ako to lekar ne propiše. Ponovna primena trebalo bi da usledi tek nakon pauze od nekoliko dana.


  Oko dužine primene kod dece se treba posavetovati sa lekarom.


  Primena u slučaju hronične kijavice treba da se vrši isključivo pod lekarskim nadzorom, zbog opasnosti od atrofije sluzokože nosa.


  Ukoliko ste uzeli više leka Olynth sprej za nos, rastvor nego što je trebalo:


  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Olynth sprej za nos, rastvor nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom!


  Šta treba uraditi, ako se Olynth sprej za nos, rastvor kod kijavice primeni u prevelikim količinama (namerno ili slučajno predoziranje)?


  Usled predoziranja ili slučajnog peroralnog uzimanja mogu nastupiti sledeći efekti: proširenje zenica (midrijaza), mučnina, povraćanje, modrilo usana (cijanoza), temperatura, grčevi, poremećaji srca i krvotoka (tahikardija, kardijalna aritmija, kolaps, srčani zastoj, hipertenzija), poremećaji funkcije pluća (edem pluća, poremećaji disanja), psihičke smetnje.


  Pored toga, može doći i do pospanosti, sniženja telesne temperature, usporavanja srčanog rada, sniženja krvnog pritiska slično šoku, prestanka disanja i kome.


  Terapija je davanje medicinskog uglja, ispiranje želuca ili davanje kiseonika. Prema potrebi, treba tretirati visok krvni pritisak, temperaturu i grčeve.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Olynth sprej za nos, rastvor


  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!


  Sledeći put nemojte uzimati dvostruku količinu, već nastavite sa primenom, kako je opisano u uputstvu za doziranje.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Olynth sprej za nos, rastvor


  Nije primenljivo.


 3. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi drugi lekovi Olynth sprej za nos, rastvor može da ima neželjena dejstva koja ne moraju da se pojave kod svakog pacijenta.

  Podaci o učestalosti neželjenih efekata mogu se podeliti u sledeće kategorije:

  Veoma česta

  češće od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek

  Česta

  kod 1-10 na 100 pacijenata koji uzimaju lek

  Povremena

  kod 1-10 na 1 000 pacijenata koji uzimaju lek

  Retka

  kod 1-10 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek

  Vrlo retko

  ređe od 1 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek

  Nepoznato

  Ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka


  Disajni putevi

  Olynth sprej za nos, rastvor može pre svega kod osetljivih pacijenata da izazove privremene lake nadražaje (pečenje ili suvoća nosne sluzokože).


  Često, nakon smanjivanja dejstva može da dođe do pojačanog otoka sluzokože (reaktivna hiperemija). Povremeno: krvarenje iz nosa, kijanje.

  Dugotrajna ili česta upotreba, kao i veće doze Olynth sprej za nos, rastvora kod kijavice mogu dovesti do nadražaja (pečenje ili suvoća nosne sluzokože) i pojačanog otoka sluznice, koji se usled povećane upotrebe leka pogoršavaju (rhinitis medicamentosa), ili medikamentozni rinitis. Ovaj efekt može nastupiti već i posle petodnevnog tretmana, te nakon produžavanja primene može da izazove trajno oštećenje sluzokože sa formiranjem krasta (rhinitis sicca).


  Nervni sistem

  Retki su glavobolja, nesanica ili umor.

  Vrlo retko: halucinacije (pre svega kod dece).


  Srce i krvotok

  Povremeno dolazi do uticaja na srce i krvotok, kao npr. lupanje srca, ubrzani puls, povišenje krvnog

  pritiska.

  Vrlo retko: poremećaji srčanog ritma.


  Koštano-mišićni sistem:

  Vrlo retko: grčevi (pre svega kod dece).


  Imuni sistem:

  Povremeno: reakcije preosetljivosti (kožna ospa, svrab, otoci kože i sluzokože).


  Ako kod sebe primetite neželjena dejstva koja nisu navedena u ovom uputstvu, molimo obavestite o tome svog lekara ili farmaceuta.


 4. KAKO ČUVATI LEK OLYNTH sprej za nos, rastvor Držati lek OLYNTH sprej za nos, rastvor van domašaja dece! Rok upotrebe

  Rok upotrebe je 3 godine.


  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 12 nedelja.


  Olynth sprej za nos, rastvor ne treba da se koristi posle isteka roka upotrebe koji je označen na pakovanju leka.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 25oC.


 5. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek OLYNTH sprej za nos, rastvor

1mL leka Olynth (0.05%,) sprej za nos, rastvor sadrži: 0.5 mg ksilometazolin-hidrohlorida.

1mL leka Olynth (0.1%), sprej za nos, rastvor sadrži: 1mg ksilometazolin-hidrohlorida


Pomoćne supstance: benzalkonijum hlorid, rastvor; dinatrijum edetat; dinatrijum fosfat, dihidrat; natrijum dihidrogenfosfat, dihidrat; natrijum hlorid; sorbitol 70% (nekristališući); voda, prečišćena.


Kako izgleda lek OLYNTH sprej za nos, rastvor i sadržaj pakovanja


Bistar, bezbojan rastvor bez mirisa ili sa slabim karakterističnim mirisom.


U složivoj kartonskoj kutiji nalazi se 1 staklena bočica od 10mL (0.05%) Olynth spreja za nos, rastvora i uputstvo za lek.


U složivoj kartonskoj kutiji nalazi se 1 staklena bočica od 10mL (0.1%) Olynth spreja za nos, rastvora i uputstvo za lek.

Nosilac dozvole za lek i Proizvođač: Nosilac dozvole za lek

Johnson & Johnson S.E. Inc. Predstavništvo Omladinskih brigada 88b, Beograd


Proizvođač

Famar Orleans

5 avenue de Concyr, 45071 Orleans, Cedex 2, Francuska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Decembar, 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole za lek


Olynth® sprej za nos, rastvor (0.05%) 515-01-5641-12-001 od 12.02.2013.

Olynth® sprej za nos, rastvor (0.1%) 515-01-5642-12-001 od 12.02.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org