FISKocr

Diuver


UPUTSTVO ZA LEK


Diuver®, tablete, 5 mg Pakovanje: blister, 2 x 10 tableta Diuver®, tablete, 10 mg Pakovanje: blister, 2 x 10 tableta


Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: Pliva Hrvatska d.o.o.

Adresa: Prilaz baruna Filipovića 25,Zagreb, Hrvatska

Podnosilac zahteva: TEVA Serbia d.o.o.

Adresa: Makenzijeva 24, Beograd, Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik


Diuver®, 5 mg, tablete Diuver®, 10 mg, tablete


INN: torasemid


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Diuver i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Diuver

 3. Kako se upotrebljava lek Diuver

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Diuver

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK DIUVER I ČEMU JE NAMENJEN

  Diuver sadrži lek torasemid i pripada grupi lekova koji se nazivaju diuretici. Ovaj lek izaziva obilno

  mokrenje, dovodi do snižavanja povišenog krvnog pritiska, ili smanjenja otoka nastalih zbog zadržavanja tečnosti u organizmu.


  Vaš lekar će Vam prepisati Diuver ikoliko bolujete od:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK DIUVER


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek Diuver ne smete koristiti:

  Ako ste alergični na aktivnu supstancu, torasemid, ili na bilo koji drugi sastojak leka

  Ako ste alergični na lekove koji se zovu derivati sulfonilureje i koriste se za lečenje šećerne bolesti

  Ako imate oboljenje bubrega. Ako imate oboljenje jetre

  Ako imate snižen krvni pritisak Ako ste trudni ste ili dojite

  Ako imate poremećaje srčanog ritma (aritmije)

  Ako ste na terapiji aminoglikozidima ili cefalosporinima (antibiotici) Ako imate lekovima izazvan poremećaj funkcije bubrega


  Kada uzimate lek Diuver, posebno vodite računa o sledećem:

  Ako imate smanjene vrednosti kalijuma ili natrijuma u krvi, smanjenu zapreminu krvi ili poremećaje mokrenja, prvo to mora da se popravi (normalizuje) pre nego što počnete da se lečite lekom Diuver. Ukoliko se dugo lečite lekom Diuver, preporučuje se da Vam lekar redovno kontroliše vrednosti elektrolita, šećera, mokraćne kiseline, kreatinina i masnoća u krvi, kao i nivo belih, crvenih krvnih

  zrnaca i krvih pločica.


  Ako bolujete od poremećaja mokrenja (npr zbog problema sa prostatom). Ako bolujete od sniženog krvnog pritiska.

  Ako bolujete od poremećaja srčanog ritma


  Neophodan je povećan oprez i praćenje Vašeg stanja ako bolujete od nakupljanja mokraćne kiseline u krvi i gihta.


  Neophodno je praćenje nivoa glukoze ako bolujete od šećerne bolesti. Potreban je oprez kod:


  Uzimanje leka Diuver sa hranom ili pićima


  Ne uzimati istovremeno lek Diuver sa alkoholom.


  Primena leka Diuver u periodu trudnoće i dojenja

  Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Primena leka Diuver tokom trudnoće i dojenja je kontraindikovana (ne sme se koristiti).


  Uticaj leka Diuver na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama

  Kao i kod drugih lekova koji izazivaju promene u krvnom pritisku, i kod uzimanja leka Diuver ne treba da se upravlja motornim vozilima i mašinama ako se oseća vrtoglavica i slični simptomi. To se posebno odnosi na početak lečenja, kod povećanja doze, menjanja terapije i istovremenog uzimanja alkohola.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Diuver


  Diuver tablete sadrže laktozu. Pacijenti sa retkim naslednim poremećajima nepodnošenja nekih šećera, ne bi trebalo da uzimaju ovaj lek.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK DIUVER

  Ukoliko mislite da lek Diuver suviše slabo ili jako deluje na Vaš organizam, obratite se lekaru ili farmaceutu


  Vaš lekar će odrediti koju dozu leka Diuver treba da uzimate. Pridržavajte se uputstva Vašeg lekara i uzimajte ovaj lek tačno onako kako Vam je rekao.


  Odrasli:


  Povišeni krvni pritisak: uobičajena dnevna doza za odrasle, uključujući i starije osobe, je 2,5mg ili 5mg jednom dnevno (kako Vam je odredio Vaš lekar).


  Otoci: Uobičajena doza je 5 mg jednom dnevno. Ako je potrebno, Vaš lekar Vam može povećavati dozu do 20 mg jednom dnevno.


  Način primene:

  Tablete treba da se uzimaju ujutro, gutaju se cele, bez žvakanja sa malom količinom vode.


  Ako ste uzeli više leka Diuver nego što je trebalo


  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Diuver nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom!


  Previše tableta istovremeno uzetih može da Vam šteti. U slučaju predoziranja odmah se javite svomu lekaru kako bi Vam odmah pružio potrebnu pomoć.

  Ako ste uzeli više leka Diuver nego što je potrebno može doći do veoma obilnog mokrenja i zbog toga velikog gubitka tečnosti i elektrolita, što može kod Vas da izazove zbunjenost, pad krvnog pritiska, pa i kolaps. Mogu da se jave i smetnje u varenju. Ukoliko do ovoga dođe odmah se javite svom lekaru ili službi hitne pomoći. Oni će preduzeti odgovarajuće mere kao što su smanjivanje doze ili prestanak lečenja lekom Diuver , uz istovremenu nadoknadu tečnosti i elektrolita (infuzija). Ne postoji poseban lek protiv prevelike doze leka Diuver.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Diuver

  Ako ste zaboravili da uzmete dozu leka Diuver uzmite je čim se setite.

  Međutim ako je prošlo dosta vremena, popuštenu dozu ne uzimajte, a sledeću dozu uzmite u

  uobičajeno vreme.


  U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primenom leka Diuver, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Diuver


  Nema posebnih podataka o naglom prestanku uzimanja leka Diuver. Odluku o prekidu terapije treba da donese Vaš lekar.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Kao i svi lekovi i lek Diuver može da izazove neželjena dejstva kod nekih pacijenata. Obavestit e Vašeg lekara što je pre moguće ako se javi neka od sledećih neželjenih reakcija:


  Poremećaj ravnoteže vode i elektrolita


  Može doći do smanjenja kalijuma u krvi, posebno kod ishrane siromašne kalijumom, kod povraćanja i proliva, ako se preterano koriste laksativi (sredstva protiv zatvora) ili u slučaju teškog poremećaja rada jetre).

  Kod obilnog mokrenja, posebno na početku lečenja i kod starijih pacijenata mogu da se pojave simptomi i znaci smanjenja elektrolita i volumena krvi, a to su: glavobolja, vrtoglavica, snižen pritisak, slabost, pospanost, zbunjenost, gubitak apetita i grčevi. Potrebno je prilagoditi dozu.

  Može doći do povišenja vrednosti mokraćne kiseline, šećera i masnoća u krvi.


  Srce i krvni sudovi:

  U veoma retkim slučajevima može doći može doći do komplikacija ( stvaranje krvnih ugrušaka) i smetnji u krvotoku zbog povećane gustine krvi, koje mogu dovesti do poremećaja srčanog ritma, angine pektoris, srčanog udara.


  Digestivni sistem:

  Mogu se javiti smetnje kao što su gubitak apetita, bol u stomaku, mučnina, povraćanje, proliv i zatvor; izuzetno retko može doći do zapaljenje (pankreatitis) gušterače.


  Urogenitalni sistem:

  Kod nekih pacijenata može doći do zadržavanja mokraće i otežanog mokrenja.


  Jetra:

  Može doći do povišenja vrednosti enzima jetre, npr. gama GT.


  Krv:

  U izuzetno retkim slučajevima može doći do smanjenja broja krvnih ćelija (crvenih i belih krvnih zrnaca i krvnih m pločica).


  Koža/Alergije:

  U izuzetno retkim slučajevima mogu nastati alergijske reakcije kao što su svrab, osip i povećana osetljivost na sunce.


  Nervni sistem

  Često dolazi do glavobolja, nesevestice, umora, slabost, retko se javlja osećaj trnjenja u udovima (parestezije ekstremiteta)


  Vid i sluh:

  U izuzetno retkim slučajevima može doći do poremećaja vida ili zujanja u ušima, kao i oštećenja sluha.


  Ostalo: Suvoća usta


 5. KAKO ČUVATI LEK DIUVER


  Držati lek Diuver van vidokruga i domašaja dece!


  Rok upotrebe

  3 godine


  Nemojte koristiti lek posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljnjem pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje

  Nema posebnih uslova za čuvanje.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Diuver

Jedna Diuver tableta od 5 mg sadrži 5 mg torasemida.

Jedna Diuver tableta od 10 mg sadrži 10 mg torasemida.


Pomoćne supstance:

Laktoza, monohidrat; skrob, kukuruzni; natrijum-skrobglikolat (tip A);silicijum-dioksid, koloidni,

bezvodni; magnezijum-stearat.


Kako izgleda lek Diuver i sadržaj pakovanja

Diuver 5 mg tablete su bele do skoro bele, okrugle, bikonveksne tablete sa podeonom crtom na jednoj strani i

oznakom 915 na drugoj strani.

Diuver 10 mg tablete su bele do skoro bele, okrugle, bikonveksne tablete sa podeonom crtom na jednoj strani i

oznakom 916 na drugoj strani.


U kartonskoj kutiji nalaze se 2 blistera po 10 tableta (ukupno 20 tableta) i Uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i Proizvođač

Nosilac dozvole:


TEVA Serbia d.o.o Makenzijeva 24

11000 Beograd, Srbija


Proizvođač:

PLIVA Hrvatska d.o.o.

Prilaz baruna Filipovića 25 10000 Zagreb, Hrvatska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Februar, 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Diuver , tablete, 5 mg, 20 x 5 mg: 515-01-6394-11-001 od 20.03.2012.

Diuver , tablete, 10 mg, 20 x 10 mg: 515-01-6395-11-001 od 20.03.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z