Moozeeck

Emadine


UPUTSTVO ZA LEK


Emadine® , kapi za oči, rastvor, 0,5 mg/mL

Pakovanje: bočica, 5 mL


Proizvođač: ALCON-COUVREUR N.V.


Adresa: Rijksweg 14, B-2870 Puurs, Belgija

Podnosilac zahteva: ALCON Pharmaceuticals LTD, Predstavništvo

Adresa: Vladimira Popovića 40, Beograd


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik Emadine®, 0,5 mg/mL, kapi za oči, rastvor INN: emedastin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Emadine i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Emadine

 3. Kako se upotrebljava lek Emadine

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Emadine

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK EMADINE I ČEMU JE NAMENJEN


  Emadine je lek za lečenje sezonskih alergijskih konjunktivitisa oka (alergijskih stanja oka). Deluje tako što smanjuje intenzitet alergijske reakcije.


  Alergijski konjunktivitis. Neke materije (alergeni) kao što su polen, kućna prašina ili životinjsko krzno mogu da uzrokuju alergijske reakcije koje dovode svraba, crvenila kao i otoka površine Vašeg oka.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK EMADINE


  Lek Emadine ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK EMADINE


  Uvek upotrebljavajte lek Emadine tačno prema uputstvima Vašeg lekara. Obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu ukoliko imate pitanja.


  Odrasli i deca iznad 3 godine: Jedna kap se ukapava u oko dva puta dnevno.


  Primenjujte navedenu količinu ukoliko Vaš lekar ne savetuje drugačije. Koristite lek onoliko dugo koliko Vam je lekar savetovao. Kapi stavljajte u oba oka isključivo ako Vas Vaš lekar tako savetuje.


  Kapi stavljajte samo u oči.  Ukoliko slučajno progutate Emadine ili ga injektujete, odmah pozovite lekara. Može uticati na srčani ritam. Ukoliko kap ne upadne u oko, pokušajte ponovo.


  Ako ste uzeli više leka Emadine nego što je trebalo


  Ukoliko ukapate previše leka u oko/oči, isperite ih sterilnim fiziološkim rastvorom ili ukoliko ga nemate, mlakom vodom. Nemojte ponovo ukapavati kapi sve dok ne dođe vreme za sledeću redovnu dozu.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Emadine


  Ukoliko zaboravite da stavite Emadine kapi, ukapajte jednu kap čim se setite i zatim se pridržavajte redovnog rasporeda ukapavanja. Nemojte ukapavati duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu.


  Ako koristite druge kapi za oči, morate da napravite pauzu od bar 10 minuta između primene Emadine i drugih kapi.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi, Emadine može da izazove neželjena dejstva. Ona mogu biti neugodna, ali većina brzo prolazi.


  Možete da nastavite sa primenom kapi, ukoliko dejstva nisu ozbiljna. Ukoliko ste zabrinuti, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.


  Česta neželjena dejstva

  (mogu da se jave kod 1 do 10 od 100 osoba)

  Dejstva na oko: bol u oku, iritacija oka, zamućen vid, kornealne fleke, suvo oko, svrab oka, crvenilo oka Opšta neželjena dejstva: glavobolja

  Povremena neželjena dejstva

  (mogu da se jave kod 1 do 10 od 1000 osoba)

  Dejstva na oko: poremećaj rožnjače, neobičan osećaj u oku, pojačano lučenje suza, umorne oči Opšta neželjena dejstva: otežano uspavljivanje, sinusna glavobolja, poremećaj ukusa, osip

  Nepoznata

  (učestalost se ne može ustanoviti iz raspoloživih podataka)


  Opšta neželjena dejstva: ubrzan srčani ritam


  Ukoliko neko od ovih neželjenih dejstava postane ozbiljno ili se kod Vas pojave neželjena dejstva koja nisu navedena u ovom uputstvu, obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK EMADINE


  Rok upotrebe


  30 meseci.

  Rok upotrebe posle prvog otvaranja leka je 28 dana.

  Upišite datum kada ste otvorili bočicu u prazan prostor (datum otvoranja: ).

  Nemojte upotrebljavati kapi nakon isteka roka upotrebe označenog na bočici i spoljnjem pakovanju. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan tog meseca.


  Čuvanje


  Držati lek Emadine van domašaja dece! Čuvati na temperaturi do 25°C.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Emadine

Aktivna supstanca: 1 mL rastvora sadrži 0.5 mg emedastina (u obliku difumarata).

Pomoćne supstance: benzalkonijum-hlorid 0,01%; trometamol; natrijum-hlorid; hipromeloza; hlorovodonična kiselina/natrijum-hidroksid (za podešavanje pH); prečišćena voda.


Kako izgleda lek Emadine i sadržaj pakovanja


Emadine je bezbojan do svetložut rastvor.

Pakovanje sadrži neprovidnu plastičnu bočicu od 5 mL sa kapaljkom.


Nosilac dozvole i Proizvođač


ALCON Pharmaceuticals LTD, Predstavništvo Vladimira Popovića 40, Beograd, Srbija


ALCON-COUVREUR N.V.

Rijksweg 14, B-2870 Puurs, Belgija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Oktobar, 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje na lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-1996-12-001 od 04.12.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z