mitsubishi Apoteke Apoteke

Rispen

film tableta; 1mg; ukupno 60 kom, blister, 6 x 10 kom
CENA: 1.151,57 din.

film tabl. 60x2mg
CENA: 2.022,64 din.

film tabl. 60x3mg
CENA: 2.800,95 din.

film tabl. 60x4mg
CENA: 3.360,03 din.


UPUTSTVO ZA LEK


RISPEN film tablete 1mg, 2mg, 3 mg, 4 mg

Pakovanje: ukupno 60 kom, blister, 6x10 kom Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: Farmal d.d.


Adresa: Branitelja domovinskog rata 8, Ludbreg, Hrvatska


Podnosilac zahteva: DE-TA-P D.O.O.


Adresa: Radnička 73, Valjevo, Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik

▲ RISPEN 1mg, film tablete

▲ RISPEN 2mg, film tablete

▲ RISPEN 3mg, film tablete

▲ RISPEN 4mg, film tablete INN risperidon


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Rispen i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Rispen

 3. Kako se upotrebljava lek Rispen

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Rispen

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK ▲ RISPEN I ČEMU JE NAMENJEN

  RISPEN pripada grupi lekova koji se nazivaju antipsihotici. RISPEN se koristi za lečenje:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK RISPEN


  Lek Rispen ne smete koristiti:


  Lek Rispen nesmete da koristite ako ste:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK RISPEN


  Lek Rispen uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar.

  Doziranje je individualno, a zavisi od težine bolesti, životnog doba i zdravstvenog stanja pacijenta. Tablete se mogu uzimati nezavisno od jela. Nemojte da prestanete da uzimate lek pre nego što Vam to lekar odobri, čak i


  ako se osećate bolje.


  Doziranje: Terapija shizofrenije

  Odrasli

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi, i lek Rispen može izazvati neželjena dejstva, Neželjena dejstva se ne javljaju kod svih osoba.

  Odmah se javite lekaru ukoliko :

 5. KAKO ČUVATI LEK RISPEN


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  3 godine

  Nemojte koristiti lek Rispen posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljnjem pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni.Ove mere pomažu očuvanju životne sredine. Neupotebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Rispen


1 filmom obložena tableta sadrži 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg risperidona. Jezgro tablete:

Laktoza, monohidrat;

kukuruzni skrob; celuloza, mikrokristalna; hipromeloza;

natrijum-laurilsulfat;

magnezijum-stearat;

silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni.


Film omotač: Hipromeloza; propilenglikol;

titan-dioksid (E171); talk, prečišćeni.


Rispen film tablete 2 mg sadrže još: boju Orange Yellow S (E110) Rispen film tablete 3 mg sadrže još: boju Quinoline Yellow (E104)

Rispen, film tablete 4 mg sadrže: boja Indigotine disulphonate (E132), boja Quinoline Yellow (E104) koje ulaze

u sastav filma omotača.


Kako izgleda lek Rispen i sadržaj pakovanja

Rispen 1 mg, film tablete su bele, bikonveksne, duguljaste film tablete sa podeonom crtom na jednoj strani. Rispen 2 mg, film tablete su svetlonarandzaste, bikonveksne, duguljaste film tablete sa podeonom crtom na jednoj strani.

Rispen 3 mg, film tablete su svetlozute, bikonveksne, duguljaste film tablete sa podeonom crtom na jednoj strani.

Rispen 4 mg, film tablete su zelene, bikonveksne, duguljaste film tablete sa podeonom crtom na jednoj strani.


Tablete su pakovane: 60 (6x10) tableta u blisteru (PVC/PE/PVDC//Al), u kutiji.


Nosilac dozvole i Proizvođač


DE-TA-P d.o.o. Radnička 73, Valjevo


Farmal d.d. Ludbreg, Branitelja domovinskog rata 8, Hrvatska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Oktobar 2011.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka ▲Rispen film tableta, 60 x (1mg) : 515-01-5472-11-001 od 01.11.2012.

Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka ▲Rispen film tableta, 60 x (2mg) : 515-01-6303-09-001 od 13.12.2011.

Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka ▲Rispen film tableta, 60 x (3mg) : 515-01-6304-09-001 od 13.12.2011.

Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka ▲Rispen film tableta, 60 x (4mg) : 515-01-6305-09-001 od 14.10.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines