FISKocr

Dilacor


UPUTSTVO ZA LEK


Dilacor®, tableta, 0.25 mg Pakovanje: blister, 2x10 tableta Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: ZDRAVLJE A.D.


Adresa: Vlajkova, 199, 16000 Leskovac, Srbija


Podnosilac zahteva: ZDRAVLJE A.D.


Adresa: Vlajkova, 199, 16000 Leskovac, Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik Dilacor®, 0.25 mg, tableta

INN digoksin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Dilacor i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Dilacor

 3. Kako se upotrebljava lek Dilacor

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Dilacor

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK DILACOR I ČEMU JE NAMENJEN

  Dilacor sadrži aktivnu supstancu digoksin i pripada grupi lekova koji se nazivaju srčani glikozidi. Ovi lekovi

  deluju tako što usporavaju ritam Vašeg srca uz istovremeno povećanje snage srčanih otkucaja. Dilacor se koristi u lečenju određenih srčanih problema kao što su:


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK DILACOR


  Upozorite Vašeg lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek Dilacor ne smete koristiti:

  Lek Dilacor ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK DILACOR

  Uvek uzimajte Dilacor tačno onako kako Vam je propisao lekar. Proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom ako niste sigurni u vezi nečega. Nemojte menjati dozu ili prekidati uzimanje leka bez saglasnosti lekara, čak i

  ako se osećate dobro.


  Vaš lekar je procenio koliko leka Dilacor je potrebno Vama

  -Na osnovu problema sa srcem koji imate i zavisno od ozbiljnosti Vašeg stanja

  -Takođe je imao u vidu Vaše godine, težinu i stanje vaše bubrežne funkcije

  -Vaša doza se može povećavati ili smanjivati zavisno od odgovora na lek. Vaš lekar će uraditi potrebne

  kontrole da bi video da li lek deluje. Ovo može uključiti analize krvi i urina.


  Uzimanje leka

  -Tablete treba progutati cele.

  -Ovaj lek se obično primenjuje u dve faze:

  Faza 1 – početna doza (uzimanje doze opterećenja)

  Doza punjenja dovodi do brzog postizanja željenog nivoa Dilacor-a. Tada ćete:

  -uzeti jednu veliku pojedinačnu dozu i nakon toga nastaviti uzimanje doze održavanja ili

  -uzimati manju dozu svakodnevno tokom nedelju dana nakon čega ćete nastaviti sa uzimanjem doze

  održavanja.

  Faza 2 – druga doza (uzimanje doze održavanja)


  Nakon doze punjenja uzimaćete svakodnevno značajno manju dozu leka sve dok Vam Vaš lekar ne kaže da prestanete sa uzimanjem.


  Odrasli i deca iznad 10 godina


  Doza opterećenja

  -Obično je od 75 do 1,5 mg u jednoj dozi (3 do 6 tableta).

  -Kod nekih pacijenata ove doze se mogu primeniti podeljene sa 6 sati razmaka.

  -Takođe se mogu primeniti doze od 0,25 do 0,75mg (1–3 tablete) svakodnevno tokom nedelju dana.


  Doza održavanja

  -O ovome će odlučiti Vaš lekar zavisno od odgovora na lek Dilacor.

  -Obično je od 0,125 do 0,25 mg dnevno.


  Deca mlađa od 10 godina


  Doza punjenja

  -Izračunava se na osnovu telesne težine Vašeg deteta.

  -Obično je od 0,025 do 0,045 mg na kilogram telesne mase.


  -Primenjuje se u više doza u razmaku od 4 i 8 sati.


  Doza održavanja

  -O ovome će odlučiti Vaš lekar zavisno od odgovora Vašeg deteta na lek Dilacor.

  -Obično se uzima svakodnevno 1/5 do 1/4 doze punjenja.


  Ako ste uzeli više leka Dilacor nego što je trebalo


  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Dilacor nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom!


  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka od preporučene, možete osećati mučninu, vrtoglavicu, ubrzanje ili usporenje srčanog ritma. Može se javiti i poremećaj vida (izmenjene boje). U slučaju predoziranja, odmah se obratite Vašem lekaru ili najbližoj zdravstvenoj ustanovi.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Dilacor

  Ako ste zaboravili da uzmete lek uzmite sledeću dozu čim se setite. Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!


  Ukoliko je potrebno javite se Vašem lekaru.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Dilacor


  Vaš lekar će Vas posavetovati koliko dugo da uzimate lek Dilacor


  Upotrebu preparata Dilacor ne bi trebalo naglo prekidati bez saglasnosti Vašeg lekara.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Kao i svi drugi lekovi i Dilacor može imati neželjena dejstva ali se ona neće javiti kod svih pacijenata. Odmah se javite Vašem lekaru ako osetite:

  -Bolno lupanje srca, bol u grudima, otežano disanje ili znojenje. Ovi simptomi mogu biti znaci ozbiljnog srčanog

  poremećaja koji je posledica nepravilnog srčanog ritma. Ako se ovo javi odmah kontaktirajte Vašeg lekara. Ostala neželjena dejstva o kojima treba da obavestite Vašeg lekara su sledeća:

  Česta (manje od 1 u 10 osoba): osip kože koji može da izaziva svrab, pospanost, vrtoglavica, poremećaji vida (zamućen vid, žućkasti svetlaci pred očima), usporen ili nepravilni rad srca, mučnina, povraćanje, proliv.


  Povremena (manje od 1 u 100 osoba): depresija


  Veoma retka (manje od 1 u 10000 osoba): pojava modrica i krvarenje lakše nego inače; gubitak apetita, bolovi u stomaku usled loše prokrvljenosti ili oštećenja creva; mentalni poremećaji kao što je konfuznost, ravnodušnost i nemogućnost rasuđivanja; slabost, zamor, osećaj uopšteno lošeg stanja; glavobolja; povećanje grudi kod muškaraca.


  Rani simptomi neželjene reakcije kod dece su smanjenje srčane frekvencije ispod vrednosti očekivane za uzrast i pojava ekstrasistola.


  Ako primetite bilo koje druge neželjene reakcije koje nisu pomenute u ovom uputstvu, obavestite o tome Vašeg lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK DILACOR


  Rok upotrebe


  Rok upotrebe 5 (pet) godina.

  Lek ne upotrebljavati nakon isteka roka upotrebe!


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti i vlage. Čuvati van domašaja dece!


 6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek Dilacor

Jedna tableta sadrži 0.25 mg digoksina.

Pomoćne supstance: Laktoza, monohidrat;

Kukuruzni skrob; Rastvorni skrob;

Silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; Magnezijum-stearat.


Kako izgleda lek Dilacor i sadržaj pakovanja

Okrugle tablete, bele boje sa podeonom crtom na jednoj strani, a na drugoj sa zaštitnim znakom “Zdravlje”.


Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje: 2 PVC/Alu blistera sa po 10 tableta. Spoljašnje pakovanje: kartonska kutija i uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i Proizvođač


ZDRAVLJE A.D., Vlajkova 199, 16 000 Leskovac, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno Oktobar 2012

Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept. Broj i datum dozvole:


515-01-2641-12-001 od 19.12.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org