Moozeeck

Neupogen


UPUTSTVOZALEK


Neupogen®, rastvor za injekciju/infuziju u napunjenom injekcionom špricu , 30 Mj./0.5 ml Pakovanje: 1 napunjen injekcioni špric , 1 x 0.5 ml


Neupogen®, rastvor za injekciju/infuziju u napunjenom injekcionom špricu , 48 Mj./0.5 ml Pakovanje: 1 napunjen injekcioni špric , 1 x 0.5 ml


Proizvođač: F.Hoffmann-La Roche Ltd.


Adresa: Grenzacherstrasse 124, Bazel, Švajcarska


Podnosilac zahteva: Roche d.o.o.


Adresa: Milutina Milankovića 11a, 11070 Novi BeogradBroj rešenja: 515-01-6943-11-001 od 18.05.2012. za lek Neupogen®, rastvor za injekciju/infuziju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (30Mj.)/0.5 ml


Broj rešenja: 515-01-6946-11-001 od 18.05.2012. za lek Neupogen®, rastvor za injekciju/infuziju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (48Mj.)/0.5 ml


Zaštićeno ime, jačina leka, farmaceutski oblik, INN:


Neupogen®, 30 Mj./0.5ml, Rastvor za injekciju/infuziju INN:

filgrastim

Neupogen®, 48 Mj./0.5ml, Rastvor za injekciju/infuziju INN: filgrastim


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek:

-Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvokoje koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Neupogen i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Neupogen

 3. Kako se upotrebljava lek Neupogen

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Neupogen

 6. Dodatne informacijeBroj rešenja: 515-01-6943-11-001 od 18.05.2012. za lek Neupogen®, rastvor za injekciju/infuziju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (30Mj.)/0.5 ml


Broj rešenja: 515-01-6946-11-001 od 18.05.2012. za lek Neupogen®, rastvor za injekciju/infuziju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (48Mj.)/0.5 ml


 1. ŠTA JE NEUPOGEN, I ČEMU JE NAMENJEN?


  Neupogen je faktor rasta belih krvnih zrnaca (stimulišući faktor granulocitne loze) i pripada grupi lekova koji se zovu citokini. Faktori rasta su proteini koji se normalno stvaraju u telu, ali se korišćenjem biotehnologije mogu proizvesti i koristiti kao lekovi.


  KAKO LEK NEUPOGEN DELUJE?


  Neupogen deluje tako što podstiče koštanu srž da proizvodi više belih krvnih zrnaca.Smanjenje broja belih krvnih zrnaca (neutropenija) može se dogoditi iz više razloga i slabi sposobnost vašeg organizma da se bori protiv infekcije. Neupogen stimuliše koštanu srž da brzo produkuje bela krvna zrnca.


  KADA SE LEK NEUPOGEN UPOTREBLJAVA?


  Neupogen se može koristiti:


  -da poveća broj belih krvnih zrnaca posle primene hemioterapije, da pomogne u prevenciji infekcija.

  da poveća broj belih krvnih zrnaca posle transplantacije koštane srži, da pomogne u prevenciji infekcija.

  -pre primene visokih doza hemioterapije da podstakne koštanu srž da proizvede više stem ćelija, koje mogu biti sakupljene i vraćene nazad posle Vaše terapije. One mogu biti uzete od Vas ili od donora. Stem ćelije će potom biti vraćene u koštanu srž i stvarati krvne ćelije.

  -da poveća broj belih krvnih zrnaca ako patite od ozbiljne hronične neutropenije, da pomogne u prevenciji

  infekcija.

  -kod pacijenata sa uznapredovalom HIV infekcijom, koji će pomoći u smanjenju rizika od infekcija.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK NEUPOGEN


  LEK NEUPOGEN NE SMETE KORISTITI:


  Ako ste alergični (hipersenzitivni) na filgrastim ili bilo koji drugi sastojak Neupogena.


  KADA UZIMATE LEK NEUPOGEN, POSEBNO VODITE RAČUNA:  Broj rešenja: 515-01-6943-11-001 od 18.05.2012. za lek Neupogen®, rastvor za injekciju/infuziju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (30Mj.)/0.5 ml


  Broj rešenja: 515-01-6946-11-001 od 18.05.2012. za lek Neupogen®, rastvor za injekciju/infuziju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (48Mj.)/0.5 ml


  Pre nego što počnete terapiju, molim Vas recite Vašem doktoru::


 3. KAKO SE LEK NEUPOGEN UPOTREBLJAVA:


  Neupogen koristite uvek tačno onako kako Vam je to naložio Vaš lekar. Ako niste sigurni, treba da proverite sa vašim lekarom ili farmaceutom. Neupogen se uglavnom daje kao dnevna injekcija u tkivo neposredno ispod kože ( poznato kao supkutana injekcija). On se takođe može dati kao dnevna spora injekcija u venu (poznato kao intravenska infuzija). Uglavnom doza varira u zavisnosti od Vaše bolesti i težine. Vaš lekar će Vam reći koliko Neupogena treba da uzmete. Biće potrebno da uzimate Neupogen sve dok se broj Vaših belih krvnih zrnaca ne normalizuje. Uobičajeni krvni testovi će biti rađeni zbog praćenja broja belih krvnih zrnaca u Vašem telu. Vaš lekar će Vam reći koliko dugo će biti potrebno da uzimate Neupogen.


  Neupogen se koristi za lečenje dece koja primaju hemioterapiju ili pate od ozbiljno niskog broja belih krvnih zrnaca (neutropenija). Doziranje kod dece je isto kao i za odrasle.


  AKO STE UZELI VIŠE LEKA NEUPOGEN NEGO ŠTO JE TREBALO:


  Ako mislite da ste uzeli više leka nego što bi trebalo, kontaktirajte Vašeg lekara što pre je moguće.


  AKO STE ZABORAVILI DA UZMETE LEK NEUPOGEN:


  Ako ste propustili da primite injekciju, kontaktirajte Vašeg lekara što pre je moguće.


  Ako imate bilo kakvo dodatno pitanje vezano za upotrebu ovog leka, pitajte Vašeg lekara ili farmaceuta.


  AKO NAGLO PRESTANETE DA UZIMATE LEK NEUPOGEN:

  Nema značaja


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA LEKA


  Molimo Vas odmah recite Vašem lekaru ako tokom lečenja:


  Mogu se pojaviti neke promene u Vašoj krvi, ali one će biti detektovane rutinskim analizama krvi.


  Ako bilo koji od neželjenih događaja postane ozbiljan ili ako primetite neki neželjeni događaj koji nije naveden u uputstvu, molimo Vas recite Vašem lekaru ili farmaceutu.


 5. KAKO ČUVATI LEK NEUPOGEN:

  Broj rešenja: 515-01-6943-11-001 od 18.05.2012. za lek Neupogen®, rastvor za injekciju/infuziju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (30Mj.)/0.5 ml


  Broj rešenja: 515-01-6946-11-001 od 18.05.2012. za lek Neupogen®, rastvor za injekciju/infuziju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (48Mj.)/0.5 ml


  Rok upotrebe


  2 godine.


  Ovaj lek se ne sme koristiti posle roka trajanja naznačenog na etiketi šprica i pakovanju. Datum roka trajanja se odnosi na poslednji dan tog meseca.


  Čuvanje


  Držati lek Neupogen van vidokruga i domašaja dece!


  Neupogen treba čuvati u frižideru na temperaturi od 2oC do 8 oC.


  Nehotično izlaganje temperaturama mržnjenja neće loše da utiče na stabilnost leka Neupogen.


  Nemojte koristiti Neupogen ako primetite promenu boje, zamućenost ili čestice, on treba da bude bistra, bezbojna tečnost


  Hemijska i fizička stabilnost pri upotrebi razblaženog rastvora za infuziju je dokazana tokom 24 sata na temperaturi od 2 – 8 Co. S mikrobiološke tačke gledišta rekonstituisan rastvor treba odmah primeniti nakon pripreme za upotrebu. Ako se odmah ne upotrebi, odgovornost za vreme i uslove čuvanja preuzima korisnik, a ono ne bi smelo biti duže od 24 sata na temperaturi od 2°C do 8°C, osim ako se rastvaranje vrši pod kontrolisanim i validiranim aseptičnim uslovima


  Lek ne bi smeo da se odlaže preko otpadne vode ili kao kućni otpad. Pitajte Vašeg farmaceuta kako da odložite lekove koji više nisu potrebni. Ove mere će pomoći u očuvanju okoline.

 6. DODATNE INFORMACIJE ŠTA SADRŽI LEK NEUPOGEN:


1 napunjen injekcioni špric 0.5 ml u pakovanju sadrži rastvor za injekciju/infuziju sa 30 miliona jedinica 30 Mj. (300 g) aktivne supstance, filgrastima u 0,5 ml (0.6 mg/ml)

1 napunjen injekcioni špric 0.5 ml u pakovanju sadrži rastvor za injekciju/infuziju sa 48 miliona jedinica 48 Mj..

(480 g) aktivne supstance, filgrasima u 0,5 ml (0.96 mg/ml)


Ostali sastojci su natrijum-acetat, sorbitol, (E420), polisorbit 80, voda za injekcije.


KAKO IZGLEDA LEK NEUPOGEN I SADRŽAJ PAKOVANJA:Broj rešenja: 515-01-6943-11-001 od 18.05.2012. za lek Neupogen®, rastvor za injekciju/infuziju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (30Mj.)/0.5 ml


Broj rešenja: 515-01-6946-11-001 od 18.05.2012. za lek Neupogen®, rastvor za injekciju/infuziju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (48Mj.)/0.5 ml


Neupogen je bistar, bezbojan rastvor za injekciju/koncentrat za rastvor za infuziju (sterilni koncentrat) u bočici.


NOSILAC DOZVOLE I PROIZVOĐAČ:


Naziv i adresa nosioca dozvole za stavljanje leka u promet: Roche d.o.o.

Milutina Milankovića 11a, 11070 Novi Beograd, Srbija


Naziv i adresa proizvođača: F.Hoffmann-La Roche Ltd, Grenzacherstrasse 124 Bazel, Švajcarska


OVO UPUTSTVO JE POSLEDNJI PUT ODOBRENO:

Mart 2012


REŽIM IZDAVANJA LEKA:


Lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi.


BROJ I DATUM DOZVOLE

Neupogen 30 Mj./0.5 ml :402/2007/12: 515-01-6943-11-001 od 18.05.2012.

Neupogen 48 Mj./0.5 ml :401/2007/12: 515-01-6946-11-001 od 18.05.2012.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


SLEDEĆE INFORMACIJE SU NAMENJENE ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM STRUČNJACIMA


Terapijske indikacije

Utvrđena citotoksična hemioterapija

Neupogen je indikovan za smanjenje trajanja neutropenije i incidencije febrilne neutropenije kod bolesnika

lečenih utvrđenom citotoksičnom hemioterapijom zbog maligniteta (sa izuzetkom hronične mijeloidne leukemije i mijelodisplastičnog sindroma), kao i za smanjenje trajanja neutropenije i njenih kliničkih posledica kod pacijenata koji se podvrgavaju mijeloablativnoj terapiji posle koje se radi transplantacija koštane srži i za koje se smatra da su izloženi povećanom riziku od produžene teške neutropenije.

Broj rešenja: 515-01-6943-11-001 od 18.05.2012. za lek Neupogen®, rastvor za injekciju/infuziju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (30Mj.)/0.5 ml


Broj rešenja: 515-01-6946-11-001 od 18.05.2012. za lek Neupogen®, rastvor za injekciju/infuziju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (48Mj.)/0.5 ml


Bezbednost i efikasnost Neupogena su slični kod odraslih i kod dece koji primaju citotoksičnou hemioterapiju.


Neupogen je indikovan za mobilizaciju progenitorskih ćelija periferne krvi.,( PBPC).

Dugoročno davanje Neupogena je indikovano kod bolesnika, dece i odraslih, sa teškom urođenom, cikličnom ili idiopatskom neutropenijom i sa apsolutnim brojem neutrofila (ABN) 0,5 x 109/L i istorijom teških ili rekurentnih infekcija, da se poveća broj neutrofila i smanji incidencija i trajanje događaja povezanih sa infekcijama.


Neupogen je indikovan za terapiju perzistentne neutropenije (ABN 1,0 x 109/L) kod pacijenata u uznapredovalom stadijumu HIV infekcije, da se smanji rizik od bakterijske infekcije, kada drugi načini za zbrinjavanje neutropenije nisu primereni.


Doziranje i način primene

Utvrđena citotoksična hemioterapija


Preporučena doza Neupogena iznosi 0,5 MU (5g)/kg/dan. Prva doza leka Neupogen ne sme se primeniti u toku prvih 24 časa nakon primene citotoksične hemioterapije. Neupogen se može davati kao supkutana injekcija jednom dnevno ili kao intravenska infuzija razblažena u 5% rastvora glukoze jednom dnevno tokom 30 minuta (pogledajte deo 6.6). U većini slučajeva prednost se daje supkutanom načinu davanja. Iz jedne studije sa davanjem pojedinačnih doza dobijeni su dokazi da intravenski način davanja može da skrati trajanje dejstva. Klinička relevantnost ovog nalaza na davanje ponavljanih doza nije jasna. Izbor načina davanja treba da zavisi od kliničkih okolnosti za svakog pojedinog bolesnika.U randomizovanim kliničkim studijama, korišćena je subkutana doza od 230 g/m2/dan (4.0 do 8.4 g/kg/dan).

Svakodnevno davanje Neupogena treba da se nastavi sve dok ne prođe očekivani minimalni nivo neutrofila i broj

neutrofila se ne popne do normalnog nivoa. Po utvrđenoj hemioterapiji za solidne tumore, limfome, i limfoidnu leukemiju, očekuje se da trajanje terapije koje je potrebno da se ispune ovi kriterijumi ide do 14 dana. Po indukcionoj i konsolidujućoj terapiji za akutnu mijeloidnu leukemiju trajanje terapije može da bude znatno duže (do 38 dana) zavisno od tipa, doze, i režima primenjene citotoksične hemioterapije.


Kod pacijenata koji primaju citotoksičnu hemioterapiju, prolazni porast broja neutrofila se tipično viđa jedan do 2 dana po uvođenju terapije Neupogenom. Međutim, za održani terapijski odgovor, terapiju Neupogenom ne treba obustavljati pre nego što očekivana najniža tačka ne prođe, i broj neutrofila ne poraste do normalnog nivoa. Ne savetuje se prerano obustavljanje terapije Neupogenom, pre nego što prođe vreme kada se očekuje da broj neutrofila bude na najnižem nivou.


Kod pacijenata koji primaju mijeloablativnu terapiju posle koje sledi transplantacija koštane srži, preporučena početna doza Neupogena iznosi 1,0 MU (10 g)/kg/dan i daje se tokom 30 minuta ili kao 24-satna intravenska infuzija, ili 1,0 MU (10 g)/kg/dan kao kontinuirana 24-satna supkutana infuzija. Neupogen treba razblažiti u 20 ml 5% rastvora glukoze (pogledajte deo 6.6).


Prvu dozu Neupogena treba dati manje od 24 časa po davanju citotoksične hemioterapije, ali u roku od 24 časa po infuziji koštane srži.

Broj rešenja: 515-01-6943-11-001 od 18.05.2012. za lek Neupogen®, rastvor za injekciju/infuziju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (30Mj.)/0.5 ml


Broj rešenja: 515-01-6946-11-001 od 18.05.2012. za lek Neupogen®, rastvor za injekciju/infuziju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (48Mj.)/0.5 ml


Kada se prođe najniži nivo broja neutrofila, dnevnu dozu Neupogena treba titrirati u odnosu na neutrofilni odgovor, na sledeći način:


Broj neutrofila

Podešavanje

>1,0 x 109/L tokom 3 uzastopna dana

Smanjiti na 0,5 MU/kg/dan

Zatim, ako ABN ostane >1,0 x 109/L tokom još 3 uzastopna

dana

Obustaviti Neupogen

Ako ABN padne do <1,0 x 109/L tokom terapije, dozu Neupogena treba povećati u skladu sa gore

navednim uputstvom.

ABN = Apsolutni broj neutrofila


Mobilizacija progenitorskih ćelija periferne krvi


Mobilizacijaprogenitorskihćelijaperifernekrvi(PBPC)kodpacijenatakojisepodvrgavajumijelosupresivnoj ilimijeloablacionojterapijiposlekojesledi autolognatransplantacijaprogenitorskihćelijaperifernekrvi


Preporučena doza Neupogena za mobilizaciju PBPC kada se koristi sam iznosi 1,0 MU (10 g)/kg/dan i daje se kao kontinuirana 24-satna supkutana infuzija ili supkutana injekcija jednom dnevno tokom 5 do 7 dana. Za infuziju Neupogen treba razblažiti u 20 ml 5% rastvora glukoze (pogledajte deo 6.6). Određivanje vremena za leukaferezu: često je dovoljno jedna do dve leukafereze petog i šestog dana. U drugim okolnostima mogu biti neophodne i dodatne leukafereze. Doziranje Neupogena treba održavati sve do poslednje leukafereze. Preporučena doza Neupogena za mobilizaciju PBPC posle mijelosuprsivnoe hemioterapije iznosi 0,5 MU (5

g)/kg/dan i daje se svakodnevno kao supkutana injekcija od prvog dana do okončanja hemioteraoije sve dok ne prođe očekivani minimalni nivo broja neutrofila i broj neutrofila ne poraste do normalnog nivoa. Lukaferezu treba raditi tokom perioda kada ABN raste sa <0,5 x 109/L do > 5,0 x 109/L. Za pacijente koji nisu imali ekstenzivnu hemioterapiju, jedna leukafereza je obično dovoljna. U drugim okolnostima, preporučuju se dodatne leukafereze.


Mobilizacijaprogenitorskihćelijaperifernekrvi(PBPC)kodnormalnihdavalacaprealogenetransplantacije progenitorskihćelijaperifernekrvi


Za mobilizaciju PBPC kod normalnih davalaca, Neupogen treba davati u dozi od 10 g/kg/dan supkutano tokom 4-5 uzastopnih dana. Leukaferezu treba započeti petog dana i nastaviti do šestog ako je potrebno da se prikupi 4 x 106 CD34+ ćelija/kg telesne težine primaoca.


BolesnicisaTeškomhroničnomneutropenijom(THN)


Urođena neutropenija: preporučena početna doza je 1,2 MU (12g)/kg/dan supkutano kao pojedinačna doza ili u podeljenim dozama.

Idiopatska ili ciklična neutropenija: preporučena početna doza je 0,5 MU (5g)/kg/dan supkutano kao


Broj rešenja: 515-01-6943-11-001 od 18.05.2012. za lek Neupogen®, rastvor za injekciju/infuziju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (30Mj.)/0.5 ml


Broj rešenja: 515-01-6946-11-001 od 18.05.2012. za lek Neupogen®, rastvor za injekciju/infuziju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (48Mj.)/0.5 ml


pojedinačna doza ili u podeljenim dozama.


Podešavanje doze: Neupogen treba davati svakodnevno kao supkutane injekcije sve dok broj neutrofila ne dostigne i ne održava se na nivou preko 1,5 x 109/L. Kada se postigne odgovor, treba da se utvrdi i minimalna delotvorna doza za održavanje ovog nivoa. Za održavanje odgovarajućeg broja neutrofila neophodno je dugoročno svakodnevno davanje. Posle jedne do dve nedelje terapije, inicijalna doza se može udvostručiti ili prepoloviti, zavisno od odgovora pacijenta. Posle toga, doza se može individualno podešavati na svakih nedelju ili dve dana, da se održava prosečni broj neutrofila na između 1,5 x 109/L i 10 x 109/L. Može se pokušati sa bržim povećavanjem doze kod pacijenata koji se javljaju sa teškim infekcijama. U kliničkim studijama 97% pacijenata koji su reagovali imali su potpuni odgovor u dozama od 24 g/kg/dan. Dugoročna bezbednost davanja Neupogena u dozama preko 24 g/kg/dan kod pacijenata sa teškom hroničnom neutropenijom nije utvrđena.


Ostali podaci


Terapiju Neupogenom treba davati samo u saradnji sa onkološkim centrom koji ima iskustva u terapiji G-CSF i hematologiji, i uz to ima neophodne dijagnostičke uslove.


Postupke mobilizacije i afereze treba raditi u saradnji sa onkološkim i hematološkim centrom koji ima prihvatljivo iskustvo u ovoj oblasti i gde se na odgovarajući način može sprovoditi praćenje hematopoetičkih progenitorskih ćelija.


Klinička ispitivanja sa Neupogenom obuhvatila su mali broj gerijatrijskih pacijenata, ali specijalna ispitivanja nisu sprovedena u ovoj grupi, pa se zato i ne mogu dati specifične preporuke za doziranje.


Studije sa Neupogenom kod pacijenata sa teško oštećenom funkcijom jetre ili bubrega pokazuju da je profil farmakodinamike i farmakokinetike kod njih sličan kao i kod normalnih ispitanika. U ovim okolnostima nije potrebno nikakvo podešavanje doze.


Upotreba kod dece u slučajevima THN i raka:


Šezdeset pet procenata pacijenata ispitivanih u programu ispitivanja THN bili su mlađi od 18 godina. Efikasnost ove terapije u datoj grupi je bila nedvosmislena, a većina pacijenata su imali urođenu neutropeniju. Nije bilo razlike u profilu bezbednosti za pedijatrijske pacijente koji su lečeni zbog teške hronične neutropenije.


Podaci iz kliničkih studija na pedijatrijskim pacijentima govore da su bezbednost i efikasnost Neupogena isti kod odraslih i dece koji primaju citotoksičnu hemioterapiju.


Preporuke za doziranje kod pedijatrijskih pacijenata su iste kao i za odrasle koji primaju mijelosupresivnu citotoksičnu hemioterapiju.


BolesnicisaHIVinfekcijom

Broj rešenja: 515-01-6943-11-001 od 18.05.2012. za lek Neupogen®, rastvor za injekciju/infuziju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (30Mj.)/0.5 ml


Broj rešenja: 515-01-6946-11-001 od 18.05.2012. za lek Neupogen®, rastvor za injekciju/infuziju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (48Mj.)/0.5 ml


Za reverziju neutropenije

Preporučena početna doza iznosi 0,1 MU (1g)/kg/dan koja se daje jednom dnevno u vidu supkutane injekcije sa titracijom do maksimalnih 0,4 MU (4g)/kg/dan dok se ne dođe do normalnog broja neutrofila i dok on ne počne da se održava (ABN > 2,0 x 109/L). U kliničkim studijama, >90% bolesnika je reagovalo na ove doze, i reverzija neutropenije je postizana u proseku za 2 dana.

Kod malog broja pacijenata (<10%) da se postigne reverzija neutropenije bile su potebne doze i do 1 MU (10g)/kg/dan.


Za održavanje normalnog broja neutrofila

Kada se postigne reverzija neutropenije, treba da se utvrdi minimalna delotvorna doza za održavanje normalnog

broja neutrofila. Preporučuje se da se počne sa prilagođavanjem doze tako što će se davati 30 MU (300

g)/kg/dan supkutanom injekcijom svaki drugi dan. Može biti potrebno dodatno podešavanje doze, što se određuje pomoći vrednosti ABN pacijenta, da se broj netrofila održi na > 2,0 x 109/L. U kliničkim studijama je bilo potrebno doziranje sa 30 MU (300 g)/kg/dan jedan do 7 dana nedeljno da se ABN održi na > 2,0 x 109/L, a srednja učestalost doziranja bila je 3 dana u nedelji. Za održavanje ABN na > 2,0 x 109/L može biti potrebno dugotrajno davanje Neupogena.


Kontraindikacije


Preosetljivost na aktivnu supstancu ili ma koju od pomoćnih materija.


Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka


Neupogen ne treba koristiti za povećanje doze citotoksične hemioterapije iznad ustanovljenih doznih režima. Neupogen ne treba davati pacijentima sa teškom kongenitalnom neutropenijom, koji su već razvili leukemiju, ili kod kojih postoje dokazi o razvoju leukemije.


Rastmalignihćelija


Stimulirajući faktor kolonije granulocita može da podstakne rast mijeloidnih ćelija in vitro, a slična dejstva se mogu videti in vitro i za neke druge ne-mijeloidne ćelije.


Bezbednost i efikasnost davanja Neupogena pacijentima sa mijelodisplastičnim sindromom ili hroničnom mijelogenom leukemijom nisu utvrđeni.


Neupogen nije indikovan za upotrebu u ovim uslovima. Treba posebno voditi računa da se razlikuju dijagnoze transformacije blasta kod hronične mijeloidne leukemije od akutne mijeloidne leukemije.

U svetlu ograničenih podataka o bezbednosti i efikasnosti kod pacijenata sa sekundarlnom AML, Neupogen treba davati oprezno.Broj rešenja: 515-01-6943-11-001 od 18.05.2012. za lek Neupogen®, rastvor za injekciju/infuziju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (30Mj.)/0.5 ml


Broj rešenja: 515-01-6946-11-001 od 18.05.2012. za lek Neupogen®, rastvor za injekciju/infuziju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (48Mj.)/0.5 ml


Bezbednost i efikasnost davanja Neupogena kod de novo dijagnostikovanih AML pacijenata <55 godina starosti sa dobrom citogenetikom (t(8;21), t(15;17) i inv(16)) nisu utvrđeni.


Ostalespecijalnemereopreza


Praćenje gustine kostiju može biti indikovano kod pacijenata sa osteoporotičnim oboljenjem kostiju koji se podvrgavaju kontinuiranoj terapiji Neupogenom u trajanju dužem od šest meseci.


Pulmonalni neželjeni događaji, a naročito intersticijalna pneumonija, prijavljeni su posle primene G-CSF. Pacijenti sa skorijom istorijom plućne infiltracije ili pneumonijom mogu biti u povećanom riziku.

Pojava plućnih znakova, kao što su kašalj, povišena telesna temperatura i dispneja u kombinaciji sa radiološkim

znacima plućnih infiltrata i pogoršanjem plućne funkcije mogu biti preliminarni znaci respiratornog distres sindroma kod odraslih (ARDS). Neupogen treba obustaviti i uvesti odgovarajuću terapiju.


Specijalnemereoprezakodpacijenatasamalignitetom


Leukocitoza:


Broj belih krvnih zrnaca od 100 x 109/L ili veći zabeležen je kod manje od 5% pacijenata koji su primali Neupogen u dozama većim od 0,3 MU/kg/dan (3 g/kg/dan). Nisu zabeležena nikakva neželjena dejstva koja bi se mogla direktno pripisati ovom stepenu leukocitoze. Međutim, u svetlu potencijalnih rizika koji prate tešku leukocitozu, tokom terapije Neupogenom treba redovno kontrolisati broj belih krvnih zrnaca u redovnim intervalima. Ako broj leukocita pređe 50 x 109/L posle očekivanog minimalnog nivoa, odmah treba obustaviti davanje Neupogena. Međutim, tokom perioda davanja Neupogena za mobilizaciju PBPC, Neupogen treba obustaviti ili dozu smanjiti ako broj leukocita poraste do >70 x 109/L.


Rizici povezani sa povećanjem doze hemioterapije:


Posebno treba biti oprezan kada se kod bolesnika primenjuju visoke doze hemioterapije, jer poboljšani ishod vezan za tumor nije pokazan, a pojačane doze hemioterapijskih agenasa mogu da dovedu do pojačane toksičnosti, uključujući dejstva na srce, pluća, nervni sistem i kožu (molimo da pročitate informacije za prepisivanje konkretnog hemioterapijskog agensa koji se koristi).


Terapija samo Neupogenom ne isključuje mogućnost pojave trombocitopenije i anemije zbog mijelosupresivne terapije. Zbog potencijala za primanje većih doza hemioterapije (npr. puna doza po propisanom režimu doziranja), pacijent može biti izložen većem riziku od trombocitopenije i anemije. Preporučuje se redovno praćenje broja trombocita i hematokrita. Posebnu pažnju treba obratiti kada se daju hemioterapijski agensi, sami ili u kombinaciji sa drugima, za koje je poznato da mogu da izazovu tešku trombocitopeniju.


Pokazano je da upotreba PBPC mobilizovanih pomoću Neupogena smanjuje težinu i trajanje trombocitopenije koja prati mijelosupresivnu ili mijeloablativnu hemioterapiju.


Ostale specijalne mere oprezaBroj rešenja: 515-01-6943-11-001 od 18.05.2012. za lek Neupogen®, rastvor za injekciju/infuziju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (30Mj.)/0.5 ml


Broj rešenja: 515-01-6946-11-001 od 18.05.2012. za lek Neupogen®, rastvor za injekciju/infuziju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (48Mj.)/0.5 ml


Dejstvo Neupogena kod pacijenata sa znatno smanjenim mijeloidnim progenitorima nije ispitivano. Neupogen deluje prvenstveno na neutrofilne prekursore da se postigne povećanje broja neutrofila. Prema tome, kod bolesnika sa smanjenim prekursorima (kao što su oni koji su izlagani ekstenzivnoj radioterapji ili hemioterapiji ili oni čija je koštana srž infiltrirana tumorom), odgovor neutrofila može biti smanjen.


Postoje izveštaji o GvHD i preminulim pacijentima koji su primali G-CSF posle alogene transplantacije koštane srži (pogledajte deo 5.1).


Povećana hematopoetska aktivnost koštane srži , kao odgovor na terapiju faktorom rasta bila je udružena sa prolaznim abnormalnim nalazom skenera kostiju. Ovo bi trebalo uzeti u obzir kada se interpretiraju nalazi snimaka kostiju.


Specijalnemereoprezakodpacijenatakodkojihjemobilizacijaprogenitorskihćelijaperifernekrviutoku


Mobilizacija:

Nema prospektivnih randomiziranih poređenja ove dve preporučene metode mobilizacije (samo filgrastim ili u

kombinaciji sa mijelosupresivnom hemioterapijom) u istoj populaciji pacijenata. Stepen varijacija između pojedinih pacijenata i laboratorijskih eseja CS34+ ćelija znači da je veoma teško da se izvrše direktna poređenja između različitih studija. Prema tome, teško je i da se preporuči optimalna metoda. O izboru mogućnosti za mobilizaciju treba razmišljati u svetlu sveukupnih ciljeva terapije za svakog pojedinog pacijenta.


Prethodno izlaganje citotoksičnim agensima:

Pacijenti koji su podvrgnuti prethodnoj veoma ekstenzivnoj mijelosupresivnoj terapiji mogu da ne pokažu dovoljnu mobilizaciju PBPC da se postigne minimalni prinos (2,0 x 106/CD34+ ćelija/kg) ili ubrzanje oporavka trombocita, u istoj meri.


Neki citotoksični agensi ispoljavaju posebnu toksičnost na skup hematopoetičkih progenitora, i mogu nepovoljno da deluju na mobilizaciju progenitora. Kada se daju tokom produženih perioda pre pokušaja da se izvrši mobilizacija progenitora, agensi kao što su melfalan, karmustin (BCNU) i karboplatin mogu da smanje prinos progenitora. Međutim, pokazano je da davanje melfalana, karboplatina, i karmustina zajedno sa Neupogenom delotvorno deluje na mobilizaicju progenitora. Kada se predviđa transplantacija progenitorskih ćelija periferne krvi, savetuje se da se procedura mobilizacije matičnih ćelija planira ranije tokom terapije takvog pacijenta. Posebnu pažnju treba obratiti na broj mobilizovanih progenitora kod takvih bolesnika pre davanja visokih doza hemioterapije. Ako prinos nije odgovarajući, mereno gore navedenim kriterijumima, treba razmisliti o alternativnim oblicima terapije koji ne iziskuju progenitorsku podršku.


Procena prinosa progenitorskih ćelija:

U proceni broja progenitorskih ćelija ubranih od pacijenata kojima je davan Neupogen, posebnu pažnju treba obratiti na metodu kvantifikacije. Rezultati analize flou citometrijom o broju ćelija CD34+ razlikuju se zavisno od toga koliko precizna metodologija je korišćena, a preporuke o brojevima zasnovane na ispitivanjima u drugim laboratorijama treba oprezno tumačiti.


Statistička analiza odnosa između broja ćelija CD34+ koje su ponovo date u infuziji i brzine oporavka trombocita Broj rešenja: 515-01-6943-11-001 od 18.05.2012. za lek Neupogen®, rastvor za injekciju/infuziju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (30Mj.)/0.5 ml


Broj rešenja: 515-01-6946-11-001 od 18.05.2012. za lek Neupogen®, rastvor za injekciju/infuziju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (48Mj.)/0.5 ml


posle visokih doza hemioterapije ukazuje na jedan složen, ali kontinuirani odnos.


Preporuke za minimalni prinos od 2,0 x 106 CD34+ ćelija/kg zasnivaju se na objavljenim iskustvima koja su dovela do odgovarajuće hematološke rekonstitucije. Prinosi veći od ovoga izgleda koreliraju sa bržim oporavkom, a oni manji sa sporijim.


Specijalne mere opreza kod normalnih donatora koji se podvrgavaju mobilizaciji progenitorskih ćelija periferne krviprealogenetransplantacijeprogenitorskihćelijaperifernekrvi


Mobilizacija PBPC ne daje direktnu kliničku korist normalnim davaocima i treba je koristiti samo za svrhe alogene transplantacije matičnih ćelija.

Mobilizaciju PBPC treba koristiti samo kod donatora koji ispunjavaju normalne kliničke i laboratorijske kriterijume za donaciju matičnih ćelija, gde se posebna pažnja pridaje hematološkim vrednostima i infektivnim bolestima.


Bezbednost i efikasnost Neupogena nije procenjivana kod normalnih donatora mlađih od 16 ili starijih od 60 godina. Neupogen se ne preporučuje za upotrebu kod trudnica i majki dojilja.


Bezbednost i efikasnost Neupogena nije procenjivana kod normalnih davalaca mlađih od 16 ili starijih 60 godina.


Prolazna trambocitopenija (broj trombocita <100 x 109/L) po davanju filgrastima i leukaferezi zabeležena je kod 35% ispitanika. Među njima su zabeležena dva slučaja gde je broj trombocita bio <50 x 109/L, i to je pripisano proceduri leukafereze.

Ako je potrebno više od jedne leukafereze, posebnu pažnju treba obratiti na davaoce čiji je broj trombocita <100 x 109/L pre leukafereze; po pravilu, aferezu ne treba raditi ako je broj trombocita <75 x 109/L.

Leukaferezu ne treba raditi kod davalaca koji primaju antikoagulanse ili za koje se zna da imaju poremećenu hemostazu.

Davanje Neupogena treba obustaviti ili dozu smanjiti ako broj leukocita poraste na >70x109/L.

Davaoce koji primajuG-CSF za mobilizaciju PBPC treba pratiti sve dok se hematološki indeksi ne vrate na normalu.

Polazne citogenetske abnormalnosti su primećene kod zdravih donora koje prate upotrebu G-CSF. Značaj ovih promena je nepoznat.

Trenutno je u toku dugoročno praćenje bezbednosti davalaca. Tokom perioda do 4 godine nije zabeležen poremećaj hematopoeze kod normalnih davalaca. Ipak, ne može se isključiti rizik od malignog mijeloidnog klona. Preporučuje se da svaki centar za aferezu vodi sistematičnu evidenciju i prati davaoce matičnih ćelija da

se obezbedi dugoročno praćenje.

Zabeleženi su slučajevi pojave asimptomatske splenomegalije i veoma retki slučajevi rupture slezine kod zdravih davalaca po davanju stimulirajućeg faktora kolonije granulocita (G-CSF). Neki slučajevi rupture slezine završili su fatalno. Prema tome, i veličinu slezine treba pažljivo pratiti (npr. klinički pregled, ultrazvuk). Kod davalaca i/ili pacijenata koji se žale na bol u levom gornjem delu abdomena ili u vrhu ramena, treba posumnjati na rupture slezine.

Kod zdravih donora, pulmonalni neželjeni događaji (hemoptiza, pulmonalna hemoragija, plućna infiltracija,

dispneja i hipoksija) prijavljivani su veoma retko tokom postmarketinškog iskustva. U slučaju sumnje ili potvrde pulmonalnog neželjenog događaja, treba razmotriti prekid terapije Neupogenom i pružiti odgovarajuću Broj rešenja: 515-01-6943-11-001 od 18.05.2012. za lek Neupogen®, rastvor za injekciju/infuziju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (30Mj.)/0.5 ml


Broj rešenja: 515-01-6946-11-001 od 18.05.2012. za lek Neupogen®, rastvor za injekciju/infuziju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (48Mj.)/0.5 ml


medicinsku pomoć.

Posebne mere opreza kod primalaca alogenih progenitorskih ćelija periferne krvi mobilizovanih Neupogenom Trenutno raspoloživi podaci govore da imunološka reakcija između alogenog grafta PBPC i primaoca može da bude povezana sa povećanim rizikom od akutne bolesti kalem-protiv-domaćina (GvHD) kada se uporedi sa transplantacijom koštane srži.


Specijalnemereoprezakodpacijenatasateškomhroničnomneutropenijom(THN): Krvna slika:

Treba pažljivo pratiti broj trombocita, posebno tokom prvih nedelja terapije Neupogenom. Treba razmisliti o povremenom prestanku terapije ili smanjenju doze Neupogena kod bolesnika koji razviju trombocitopeniju, t.j. trombociti budu dosledno na <100.00/mm3. Dolazi i do drugih promena u krvnoj slici, uključujući anemiju i prolazni porast mijeloidnih progenitora, što sve iziskuje pažljivo praćenje krvne slike.


Transformacija u leukemiju ili mijelodisplastični sindrom (MDS):

Posebnu pažnju treba obratiti kod dijagnoze teške hronične neutropenije i razlikovati je od drugih hematoloških bolesti kao što su aplastična anemija, mijelodisplazija i mijeloidna leukemija. Pre terapije treba uraditi kompletnu krvnu sliku sa diferencijalnom slikom i brojem trombocita, kao i procenu morfologije i kariotipa koštane srži.

Zabeležena je niska učestalost (približno 3%) mijelodisplastičnog sindroma ili leukemije kod pacijenata u kliničkim studijama koji su imali tešku hroničnu neutropeniju i primali Neupogen. Ovo je zabeleženo samo kod pacijenata sa urođenom neutropenijom (Kostmanov sindrom). MDS i leukemije su prirodne komplikacije ove bolesti i njihov odnos sa terapijom Neupogenom nije izvestan. Pokazano je da podgrupa od otprilike 12% pacijenata koji su na početku terapije imali normalne citogenetske rezultate potom razvija abnormalnosti, uključujući monosomiju 7, na rutinskim kontrolnim ispitivanjima. Za sada nije jasno da li dugoročna terapija bolesnika sa teškom hroničnom neutropenijom dovodi do predispozicije tih bolesnika za citogenetske abnormalnosti, MDS ili leukemijsku transformaciju. Preporučuje se da se kod bolesnika sa Kostmanovim sindromom u redovnim intervalima rade morfološki i citogenetski pregledi koštane srži (približno na svakih 12 meseci).


Ostale specijalne mere opreza:


Treba isključiti uzroke prolazne neutropenije, kao što su virusne infekcije.


Povećanje slezine predstavlja direktno dejstvo terapije Neupogenom. Palpabilna splenomegalija je zabeležena kod 31% pacijenata sa THN. Do povećanja zapremine, mereno radiografski, došlo je rano tokom terapije Neupogenom, i pokazivalo sklonost za postizanje platoa. Pokazalo se da smanjenje doze usporava ili zaustavlja progresiju povećanja slezine, a kod 3% bolesnika je bilo potrebno uraditi splenektomiju. Redovno treba kontrolisati veličinu slezine. Trebalo bi da je palpacija abdomena dovoljna da se otkrije abnormalni porast zapremine slezine.


Kod malog broja pacijenata došlo je do hematurije/proteinurije. U cilju praćenja ove pojave redovno treba raditi analize urina.


Bezbednost i efikasnost kod novorođenčadi i pacijenata sa autoimunom neutropenijom nisu dokazani.

Broj rešenja: 515-01-6943-11-001 od 18.05.2012. za lek Neupogen®, rastvor za injekciju/infuziju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (30Mj.)/0.5 ml


Broj rešenja: 515-01-6946-11-001 od 18.05.2012. za lek Neupogen®, rastvor za injekciju/infuziju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (48Mj.)/0.5 ml


Posebne mereoprezakodpacijenatasaHIVinfekcijom


Krvna slika

Apsolutni broj neutrofila (ABN) treba redovno pratiti, posebno tokom prvih nekoliko nedelja terapije Neupogenom. Neki pacijenti mogu da reaguju veoma brzo, i sa znatnim porastom broja neutrofila već na inicijalnu dozu Neupogena. Preporučuje se da se ABN meri svakodnevno tokom prvih 2-3 dana davanja Neupogena. Posle toga, preporučuje se da se ABN meri najmanje dva puta nedeljno tokom prve dve nedelje, a potom jednom nedeljno ili svake druge nedelje tokom terapije održavanja. Tokom isprekidanog doziranja sa 30 MU (300g)/dan Neupogena može doći do širokih fluktuacija vrednosti ABN kod pacijenta tokom vremena. Da bi se odredile vršne i minimalne vrednosti ABN, preporučuje se da se uzorci krvi za ABN uzimaju neposredno pre svakog redovnog davanja Neupogena.


Rizik povezan sa povećanjem doze mijelosupresivnih lekova


Terapija samo Neupogenom ne isključuje trombocitopeniju i anemiju koje nastaju zbog davanja mijelosupresivnih lekova. Kao rezultat potencijala da se prime veće doze ili veći broj doza ovih lekova uz terapiju Neupogenom, pacijent može biti izložen većem riziku od razvoja trombocitopenije i anemije. Zbog toga se preporučuje redovno praćenje krvne slike (vidi gore).


Infekcije i maligniteti koji dovode do mijelosupresije


Neutropenija može da bude posledica oportunističkih infekcija koje se infiltriraju u koštanu srž, kao što su Mycobacterium avium kompleks ili maligniteti kao što je limfom. Kod pacijenata za koje se zna da imaju infekcije koje se infiltriraju u koštanu srž ili malignitet, treba uvesti normalnu terapiju za tu osnovnu bolest, uz davanje Neupogena za terapiju neutropenije. Dejstvo Neupogena na neutropeniju koja je izazvana infekcijama koje se infiltriraju u koštanu srž ili malignitetom nije utvrđeno.


Specijalnemereoprezakodpacijenatasabolešćusrpastihćelija


Kriza bolesti srpastih ćelija, u nekim slučajevima fatalna, prijavljena je kod osoba sa bolešću srpastih ćelija, koji koriste Neupogen.

Kliničari treba da budu oprezni kada daju Neupogen pacijentima sa bolešću srpastih ćelija, posle izvršenog

pažljivog praćenja potencijalnih rizika i koristi.


Svi pacijenti:


Neupogen sadrži sorbitol (E420). Pacijenti sa retkim naslednim poremećajem nepodnošenja fruktoze ne bi trebalo da koriste ovaj lek.

Neupogen sadrži manje od 1 mmol (23mg) natrijuma po dozi, što odgovara esencijalnom, "slobodnom natrijumu".


Kako bi poboljšali praćenje faktora koji stimulišu granulocitnu koloniju (G-CSFs) fabričko ime primenjenog produktatrebalo bi da bude jasno označeno na kartonu pacijenta.

Broj rešenja: 515-01-6943-11-001 od 18.05.2012. za lek Neupogen®, rastvor za injekciju/infuziju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (30Mj.)/0.5 ml


Broj rešenja: 515-01-6946-11-001 od 18.05.2012. za lek Neupogen®, rastvor za injekciju/infuziju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (48Mj.)/0.5 ml


Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija

Bezbednost i efikasnost Neupogena kada se daje istoga dana kada i mijelosupresivna citotoksična hemioterapija nisu definitivno utvrđeni. U svetlu osetljivosti mijeloidnih ćelija koje se brzo dele pod uticajem mijelosupresivne citotoksične hemioterapije, upotreba Neupogena se ne preporučuje u periodu od 24 časa pre do 24 časa posle davanja hemioterapije. Preliminarni dokazi od malog broja pacijenata koji su istovremeno lečeni Neupogenom i 5-Fluorouracilom, govore da težina neutropenije može da se pogorša.


U kliničkim ispitivanjima još uvek nisu proučavane moguće interakcije sa drugim hematopoetičkim faktorima rasta i citokinima.


Budući da litijum podstiče oslobađanje neutrofila, verovatno je i da će litijum pojačavati dejstvo Neupogena. Iako ova interakcija nije formalno ispitivana, nema dokaza da je takva interakcija štetna.


Primena u periodu trudnoće i dojenja

Bezbednost Neupogena nije utvrđena kod trudnica. U literaturi postoje prikazi slučajeva u kojima je pokazan prolazak filgrastima kroz placentu kod trudnica. Ispitivanja na pacovima i zečevima ne ukazuju na teratogeno dejstvo Neupogena. Povećana incidencija gubitka embriona zabeležena je kod začeva, ali nisu primećene malformacije. U trudnoći se povećani rizik od davanja Neupogena po fetus mora pažljivo odmeriti u odnosu na očekivanu terapijsku korist.

Nije poznato da li se Neupogen izlučuje u mleku majki. Ne preporučuje se primena Neupogena kod majki koje doje

Uticaj na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilom i rukovanja mašinama


Nije zabeleženo nikakvo dejstvo na sposobnost za upravljanje vozilima i mašinama.


Neželjena dejstva

Svi neželjeni efekti su grupisani u skladu sa preporukama baziranim na MeDRA klasifikaciji prema sistemima organa (SOC). Unutar svake grupe formirane prema učestalosti javljanja, neželjeni efekti su predstavljeni u skladu sa smanjenjenjem stepena ozbiljnosti. Podela neželjenih efekata je zasnovana na grupisanju prema učestalosti:


Veoma cesti: ≥ 1/10 Česti: ≥ 1/100, < 1/10

Neuobičajeni: ≥ 1/1000, < 1/100 Retki: ≥ 1/10000, < 1/1000

Veoma retki: < 1/10000

Broj rešenja: 515-01-6943-11-001 od 18.05.2012. za lek Neupogen®, rastvor za injekciju/infuziju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (30Mj.)/0.5 ml


Broj rešenja: 515-01-6946-11-001 od 18.05.2012. za lek Neupogen®, rastvor za injekciju/infuziju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (48Mj.)/0.5 ml


Nepoznati: Ne može se proceniti na osnovu raspoloživih podataka


Kod obolelih od malignih bolesti


U kliničkim studijama najčešći neželjeni događaji koji se pripisuju davanju Neupogena u preporučenim dozama su bili blagi ili umereni bolovi u kostima i mišićima, javlja se kod 10% i jak bol u kostima i mišićima kod 3% pacijenata. Bol u kostima i mišićima se uglavnom kontroliše standardnim analgeticima. U manje česte neželjene događaje spadaju urinarne abnormalnosti (pre svih blaga do umerena dizurija). U randomiziranim, placebo- kontrolisanim kliničkim studijama, Neupogen nije dovodio do pojave incidencije kliničkih neželjenih dejstava koja su povezana sa davanjem citotoksične hemioterapije. U neželjena dejstva koja su zabeležena sa jednakom učestalošću kod pacijenata koji su primali Neupogen/hemioterapiju i onih koji su primali placebo/ hemioterapiju spadaju mučnina i povraćanje, alopecija, dijareja, zamor, anoreksija, mukozitis, glavobolja, kašalj, kožna ospa, bol u grudima, generalizovana slabost, gušobolja, konstipacija i neodređeni bol.


Često može doći do pojave reverzibilnih, dozno-zavisnih i obično blagih do umerenih povećanja nivoa laktat dehidrogenaze, alkalne fosfataze, mokraćne kiseline u serumu i gama-glutamil transpeptidaze koja su se desila sa Neupogenom kod aproksimativno 50%, 35%, 25% i 10% pacijenata, a odnosi se na preporučenu dozu.


Povremeno se beleži i pojava prolaznog povećanja krvnog pritiska, koja ne iziskuje kliničku terapiju.


Postoje izveštaji o GvHD i smrtnosti kod pacijenata koji primaju G-CSF posle alogene transplantacije koštane srži (vidite deo 5.1).


Vaskularni poremećaji uključujući venookluzivna bolest i poremećaj zapremine tečnosti, povremeno se pojavljuju kod bolesnika koji primaju visoke doze hemioterapije posle čega sledi autologna transplantacija koštane srži. Nije utvrđena uzročna veza sa Neupogenom.


Klasifikacija prema sistemima organa

Učestalost

Neželjeni efekti

Poremećaji metabolizma i ishrane

Veoma česti

Povišena vrednost ALP u krvi

Povišena vrednost LDH u krvi Povišena vrednost mokraćne kiseline u krvi

Česti

Anoreksija

Poremećaji nervnog sistema

Česti

Glavobolja

Vaskularni poremećaji

Retki

Angiopatija

Respiratorni, torakalni i medijastinalni

poremećaji

Česti

Kašalj

Veoma retki

Faringolaringealni bol

Gastrointestinalni poremećaji

Veoma česti

Nauzeja

Povraćanje

Česti

Opstipacija

Dijareja

Hepatobilijarni poremećaji

Veoma česti

Povišena vrednost ϒ-GTBroj rešenja: 515-01-6943-11-001 od 18.05.2012. za lek Neupogen®, rastvor za injekciju/infuziju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (30Mj.)/0.5 ml


Broj rešenja: 515-01-6946-11-001 od 18.05.2012. za lek Neupogen®, rastvor za injekciju/infuziju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (48Mj.)/0.5 ml


Poremećaji na nivou kože i potkožnog tkiva

Česti

Alopecija

Osip

Poremećaji mišićno-skeletnog, vezivnog i

koštanog tkiva

Česti

Muskuloskeletni bol

Poremećaji na nivou bubrega i urinarnog

sistema

Veoma retki

Abnormalnosti urina

Opšti poremećaji i reakcije na mestu primene

leka

Nepoznato

Umor

Astenija

Mukozna inflamacija Bol u grudima

Neuobičajeni

Bol


Kod normalnih davalaca koji se podvrgavaju mobilizaciji progenitorskih ćelija periferne krvi

Najčešće zabeleženo neželjeno dejstvo bila je pojava blagog do umerenog prolaznog mišićno-skeletnog bola. Leukocitoza (leukociti >50x109/L) je zabeležena kod 41% davalaca, a prolazna trombocitopenija (trombociti

<100x109/L) po davanju filgrastima i leukafereze kod 35% davalaca.

Kod normalnih davalaca koji su primali filgrastim dolazilo je i do pojave prolaznog, manjeg povećanja alkalne

fosfataze, LDH, SGOT i mokraćne kiseline. Ovo nije imalo nikakve kliničke posledice. Veoma retko dolazilo je i do pogoršanja simptoma artritisa.


U ispitivanjima na davaocima PBPC dolazilo je i do pojave glavobolje za koju se veruje da je izazvana filgrastimom.

Zabeleženi su i slučajevi pojave asimptomatske splenomegalije kao i veoma retki slučajevi rupture slezine kod normalnih davalaca kao i pacijenata koji su primali G-CSF (vidite deo 4.4).

Klasifikacija prema sistemima organa

Učestalost

Neželjeni efekti

Poremećaji na nivou krvi i limfnog

sistema

Veoma česti

Leukocitoza

Neuobičajeni

Trombocitopenija

Poremećaji metabolizma i ishrane

Česti

Povišena vrednost ALP u krvi

Povišena vrednost LDH u krvi

Neuobičajeni

Povišena vrednost aspartat aminotransferase


Hipeurikemija

Poremećaji nervnog sistema

Veoma česti

Glavobolja

Poremećaji mišićno-skeletnog,

vezivnog i koštanog tkiva

Veoma česti

Muskuloskelatni bol

Neuobičajeni

Pogoršanje Reumatoidnog artritisa


Kod pacijenata sa THN


I kod pacijenata sa THN zabeležena su neka neželjena dejstva povezana sa terapijom Neupogenom, a učestalost nekih od njih opada sa vremenom.Broj rešenja: 515-01-6943-11-001 od 18.05.2012. za lek Neupogen®, rastvor za injekciju/infuziju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (30Mj.)/0.5 ml


Broj rešenja: 515-01-6946-11-001 od 18.05.2012. za lek Neupogen®, rastvor za injekciju/infuziju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (48Mj.)/0.5 ml


Najčešći klinički neželjeni događaji koji se pripisuju Neupogenu bili su bol u kostima i generalizovani mišićno- skeletni bol.


U ostale zabeležene događaje spadaju povećanje slezine, koje u manjem broju slučajeva može biti progresivno, kao i trombocitopenija. Ubrzo po započinjanju terapije Neupogenom dolazilo je do pojave glavobolje i dijareje, tipično kod manje od 10% bolesnika. Anemija i epistaksis su se pojavljivali sa sličnom učestalošću, ali samo po trajnijoj primeni.


Prolazna povećanja bez kliničkih simptoma zabeležena su za vrednosti mokraćne kiseline u serumu, laktat dehidrogenazu i alkalnu fosfatazu. Primećen je i prolazan, umereni pad nivoa glukoze u krvi, bez gladovanja.


Neželjena dejstva koja su verovatno povezana sa terapijom Neupogenom i koja su se tipično pojavljivala kod

<2% obolelih od THN bila su reakcije na mestu primene, glavobolja, hepatomegalija, artralgija, alopecija, osteoporoza i ospa.


Tokom dugotrajnije upotrebe, kutani vaskulitis je zabeležen kod 2% obolelih od THN. Zabeležen je neznatni broj proteinurija/hematurija.

Klasifikacija prema sistemima organa

Učestalost

Neželjeni efekti

Poremećaji na nivou krvi i limfnog sistema

Veoma česti

Anemija

Splenomegalija

Česti

Trombocitopenija

Neuobičajeni

Poremećaj slezine

Poremećaji metabolizma i ishrane

Veoma česti

Povišena vrednost ALP u krvi

Povišena vrednost LDH u krvi Pad vrednosti glukoze u krvi Hiperurikemija

Poremećaji nervnog sistema

Česti

Glavobolja

Respiratorni, torakalni i medijastinalni

poremećaji

Veoma česti

Epistaksa

Gastrointestinalni poremećaji

Česti

Dijareja

Hepatobilijarni poremećaji

Česti

Hepatomegalija

Poremećaji na nivou kože i potkožnog tkiva

Česti

Alopecija

Kožni vaskulitis Osip

Poremećaji mišićno-skeletnog, vezivnog i

koštanog tkiva

Veoma česti

Muskuloskeletni bol

Česti

Osteoporoza

Poremećaji na nivou bubrega i urinarnog sistema

Neuobičajeni

Proteinurija

Opšti poremećaji i reakcije na mestu primene leka

Česti

Bol na mestu primene injekcije


Kod pacijenata sa HIV infekcijom


U kliničkim studijama, jedina neželjena dejstva koja su dosledno smatrana povezanim sa davanjem Neupogena bila su mišićno-skeletni bol, pretežno blag do umereni bol u kostima i mijalgija. Incidencija ovih događaja bila je


Broj rešenja: 515-01-6943-11-001 od 18.05.2012. za lek Neupogen®, rastvor za injekciju/infuziju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (30Mj.)/0.5 ml


Broj rešenja: 515-01-6946-11-001 od 18.05.2012. za lek Neupogen®, rastvor za injekciju/infuziju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (48Mj.)/0.5 ml


slična onoj koja se beleži kod obolelih od raka.

Kod <3% bolesnika zabeležena je pojava povećanja slezine povezana sa terapijom Neupogenom. U svim ovim slučajevima ovo je bilo blago do umereno izraženo i primetno fizikalnim pregledom, a klinički tok je bio benigne prirode. Ni kod jednog pacijenta nije dijagnostikovan hipersplenizam, niti je urađena splenektomija. Budući da je povećanje slezine uobičajeni nalaz kod pacijenata sa HIV infekcijom, i postoji u različitoj meri izraženo kod obolelih od AIDS-a, nije jasno utvrđena povezanost sa terapijom Neupogenom.

Klasifikacija prema sistemima organa

Učestalost

Neželjeni efekti

Poremećaji na nivou krvi i limfnog sistema

Česti

Poremećaj slezine

Poremećaji mišićno-skeletnog, vezivnog i

koštanog tkiva

Veoma česti

Muskuloskeletni bol


Posmarketinško iskustvo


Kod obolelih od malignih bolesti


U veoma retkim slučajevima je kod pacijenata koji su primali Neupogen zabeležena pojava kutanog vaskulitisa. Nije utvrđen mehanizam koji dovodi do vaskulitisa kod pacijenata koji su primali Neupogen.


Povremeno se beleži i pojava Svitovog sindroma (akutna febrilna dermatoza).


U pojedinačnim slučajevima zabeležena je pojava pogoršanja reumatoidnog artritisa.


U nekim slučajevima je zabeležena pojava intersticijalne pneumonije, plućnog edema i plućnih infiltrata i sa posledičnom teškom plućnom insuficijencijom ili respiratornim distres sindromom kod odraslih (ARDS), koji može imati i fatalni ishod (vidite deo 4.4).


Kod bolesnika obolelih od malignih bolesti, iz postmarketinškog iskustva, zabeležene su reakcije alergijskog tipa, uključujući anafilaksu, kožnu ospu, urtikariju, angioedem, dispneju i hipotenziju povezane sa inicijalnom dozom ili sa sledećom ponovljenom dozom . Zajednički posmatrano, ovo se češće dešavalo posle intravenskog davanja. U nekim slučajevima, ponovno davanje je dovodilo do ponovne pojave simptoma, pretpostavka je uzročna povezanost. Kod pacijenata koji ispolje ozbiljnu alergijsku reakciju, terapiju lekom Neupogen treba momentalno obustaviti.


Izolovani slučajevi krize srpastih ćelija prijavljeni su kod pacijenata sa bolešću srpastih ćelija (vidite deo 4.4). Pseudogiht je prijavljen kod pacijenata koji boluju od malignih bolesti i lečili su se filgrastimom.

Kod zdravih donora


Kod normalnih donora bili su prijavljeni slučajevi anafilakse iz postmarketinškog iskustva.


Kod normalnih donora bili su prijavljeni slučajevi pulmonalnih neželjenih događaja (hemoptizija, pulmonalna hemoragija, infiltracija pluća, dispneja, hipoksija) iz postmarketinškog iskustva (vidite deo 4.4).

.

Broj rešenja: 515-01-6943-11-001 od 18.05.2012. za lek Neupogen®, rastvor za injekciju/infuziju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (30Mj.)/0.5 ml


Broj rešenja: 515-01-6946-11-001 od 18.05.2012. za lek Neupogen®, rastvor za injekciju/infuziju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (48Mj.)/0.5 ml


Predoziranje


Nisu utvrđena dejstva predoziranja Neupogenom.

Obustavljanje terapije Neupogenom obično dovodi do 50% smanjenja cirkulišućih neutrofila u roku od jednog do 2 dana, i do vraćanja na normalne nivoe u roku od jednog do 7 dana.


Inkompatibilnost


Neupogen se ne sme razblaživati sa slanim rastvorima.

Razblaženi Neupogen može da se adsorbuje na staklene ili plastične materijale. Ovaj medicinski proizvod se ne sme mešati sa drugim proizvod osim onih koji su pomenuti u delu Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka.


Rok upotrebe


Rok upotrebe ovog leka je: 2 godine.

Hemijska i fizička stabilnost pri upotrebi razblaženog rastvora za infuziju je dokazana tokom 24 sata na

temperaturi od 2 – 8 Co. S mikrobiološke tačke gledišta rekonstituisan rastvor treba odmah primeniti nakon pripreme za upotrebu. Ako se odmah ne upotrebi, odgovornost za vreme i uslove čuvanja preuzima korisnik, a ono ne bi smelo biti duže od 24 sata na temperaturi od 2°C do 8°C, osim ako se rastvaranje vrši pod kontrolisanim i validiranim aseptičnim uslovima.


Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka


Ako je potrebno Neupogen se može razblažiti u 5% glukozi.


Razblaženje do finalne koncentracije manje od 0.2 MU (2µg/ml) se ne preporučuje.


Rastvor treba da se vizuelno ispita pre upotrebe. Mogu se upotrebiti samo bistri rastvori bez čestica.


Za pacijente koji se leče filgrastimom, rastvor ispod koncentracije 1.5 MU (15µg/ml), treba dodati humani serumski albumin (HAS) do finalne koncentracijenod 2 mg/ml.


Primer: u finalnoj injekciji volumena od 20 ml, ukupna doza filgrastima manja od 30 MU (300µg) treba da se da sa 0.2 ml 20% humanog albuminskog rastvora (Ph. Eur).Broj rešenja: 515-01-6943-11-001 od 18.05.2012. za lek Neupogen®, rastvor za injekciju/infuziju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (30Mj.)/0.5 ml


Broj rešenja: 515-01-6946-11-001 od 18.05.2012. za lek Neupogen®, rastvor za injekciju/infuziju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (48Mj.)/0.5 ml


Neupogen ne sadrži konzervans. U pogledu mogućih rizika od mikrobiološke kontaminacije, rastvor Neupogena je samo za jednokratnu upotrebu.


Kada se razblaži sa 5% glukozom Neupogen je kompatibilan sa staklom i vrstama plastike, uklučujući PVC, poliolefin (polopropilenski i polietilenski kopolimer), i polipropilen.


Sva neiskorišćena količina rastvora za injekciju/infuziju, špric i igla za ubrizgavanje moraju se ukloniti u skladu sa lokalnim propisima.Broj rešenja: 515-01-6943-11-001 od 18.05.2012. za lek Neupogen®, rastvor za injekciju/infuziju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (30Mj.)/0.5 ml


Broj rešenja: 515-01-6946-11-001 od 18.05.2012. za lek Neupogen®, rastvor za injekciju/infuziju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (48Mj.)/0.5 ml

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z