FISKocr

Strepsils limun bez šećera


UPUTSTVO ZA LEK


Strepsils® limun bez šećera, lozenga, 0,6 mg + 1,2 mg Pakovanje: ukupno 16 kom, blister, 2 x 8 kom


Proizvođač: Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd.


Adresa: Thane Road, Nottingham, NG90 2DB, Velika Britanija

Podnosilac zahteva: PharmaSwiss d.o.o.

Adresa: Vojvode Stepe 18, Beograd, Srbija


Strepsils® limun bez šećera, 0,6 mg + 1,2 mg, lozenga INN: amilmetakrezol, 2,4-dihlorbenzil alkohol


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Strepsils® limun bez šećera, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Strepsils® limun bez šećera i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Strepsils® limun bez šećera

 3. Kako se upotrebljava lek Strepsils® limun bez šećera

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Strepsils® limun bez šećera

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK STREPSILS® LIMUN BEZ ŠEĆERA I ČEMU JE NAMENJEN


  Jedna lozenga Strepsils® limun bez šećera sadrži aktivne supstance: Amilmetakrezol ............................... 0,6 mg

  2,4 – dihlorbenzilalkohol ................ 1,2 mg

  Pomoćne supstance: aroma limuna; hinolin žuta (E 104); saharin-natrijum; vinska kiselina; izomalt; maltitol, tečni.


  Strepsils® limun bez šećera su okrugle lozenge žute boje, karakterističnog ukusa na limun i utisnutim "Strepsils" zaštitnim znakom sa obe strane lozenge. Kutija sadrži 2 blistera sa po 8 lozengi.


  Lek je namenjen za ublažavanje simptoma zapaljenja sluzokože usne duplje i ždrela.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK STREPSILS® LIMUN BEZ ŠEĆERA


  Upozorite lekara ukoliko uzimate druge lekove, bolujete od hronične bolesti, imate poremećaj metabolizma ili ste preosetljivi na lekove.


  Lek Strepsils® limun bez šećera ne smete koristiti:


  U slučaju poznate preosetljivosti na neki od sastojaka lozenge.


  Kada uzimate lek Strepsils® limun bez šećera, posebno vodite računa:


  Ukoliko simptomi infekcije usne šupljine i ždrela i dalje traju, obavezno se obratite lekaru.


  Strepsils® limun bez šećera lozenge ne sadrže glukozu i saharozu, te su pogodne su za primenu kod dijabetičara. Ne treba da ih uzimaju osobe sa naslednom nepodnošljivošću fruktoze.


  Strepsils® limun bez šećera ne treba da upotrebljavaju deca mlađa od 6 godina.


  Primena drugih lekova


  Nisu poznate klinički značajne interakcije.


  Uzimanje leka Strepsils® limun bez šećera sa hranom ili pićima


  Nije poznato.


  Primena leka Strepsils® limun bez šećera u periodu trudnoće i dojenja


  Pre primene bilo kog leka tokom perioda trudnoće i dojenja posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.


  Iako bezbednost upotrebe Strepsils® limun bez šećera lozengi kod trudnica i dojilja nije utvrđena, smatra se da primena u ovim periodima neće izazvati štetne efekte. Ipak, kao i sve druge lekove i Strepsils® limun bez šećera treba koristiti sa oprezom tokom ovih perioda.


  Uticaj leka Strepsils® limun bez šećera na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Nije poznato.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Strepsils® limun bez šećera


  Strepsils® limun bez šećera lozenge sadrže izomalt i maltitol, tečni. Ne treba da ih uzimaju osobe sa naslednom nepodnošljivošću fruktoze.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK STREPSILS® LIMUN BEZ ŠEĆERA


  Strepsils® limun bez šećera lozenge su namenjene za oromukozalnu upotrebu. Odrasli i deca starija od 6 godina:

  Po potrebi jednu lozengu polako otapati u ustima svaka 2-3 sata, ali najviše 12 lozengi tokom 24 časa.


  Nemojte prekoračiti navedenu dozu.

  Lozenge zbog svoje veličine nisu pogodne za decu mlađu od 6 godina!


  Starije osobe: Nije neophodno smanjenje doza.

  Ukoliko smatrate da lek suviše slabo ili snažno deluje na vaš organizam, obratite se lekaru ili farmaceutu.


  Ako ste uzeli više leka Strepsils® limun bez šećera nego što je trebalo


  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka od preporučene, obratite se lekaru ili farmaceutu.

  Uzimanje veće doze može izazvati želudačno-crevne tegobe. Lečenje je simptomatsko. Strepsils® limun bez šećera sadrži izomalt i maltitol, tečni, prekomerna upotreba može da izazove blagi laksativni efekat.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Strepsils® limun bez šećera


  Nije primenljivo.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Strepsils® limun bez šećera


  Nije primenljivo.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Ponekad se mogu javiti reakcije preosetljivosti.


  Ukoliko primetite neko neželjeno dejstvo leka koje nije pomenuto u uputstvu, obavestite lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK STREPSILS® LIMUN BEZ ŠEĆERA


  Rok upotrebe


  3 godine.

  Ne koristiti lek nakon isteka roka upotrebe označenog na pakovanju.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 25°C.

  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Strepsils® limun bez šećera


Pomoćne supstance: aroma limuna; hinolin žuta (E 104); saharin-natrijum; vinska kiselina; izomalt; maltitol, tečni.


Kako izgleda lek Strepsils® limun bez šećera i sadržaj pakovanja

Strepsils® limun bez šećera su okrugle lozenge žute boje, karakterističnog ukusa na limun i utisnutim "Strepsils"

zaštitnim znakom sa obe strane lozenge.

Lozenge su pakovane u blistere (PVC (250 μm) /40 gsm PVDC/Al (20 μm) blister). Kutija sadrži 2 blistera sa po 8 lozengi.


Nosilac dozvole


PharmaSwiss d.o.o, Vojvode Stepe 18, 11000 Beograd


Proizvođač


Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd., Nottingham, Velika Britanija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Septembar 2011.


Režim izdavanja leka:

Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


Strepsils® limun bez šećera, lozenge, 16 x (0,6mg + 1,2mg): 515-01-0318-11-001 od 27.09.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z