Moozeeck

Nurofen za decu sa ukusom narandže


UPUTSTVO ZA LEK


Nurofen® za decu sa ukusom narandže, 100 mg /5 ml, oralna suspenzija

Pakovanje: 1 boca plastična, 1 x 100 ml


Proizvođač: Reckitt Benckiser Healthcare International Limited

Adresa: Dansom Lane, Hull, East Yorkshire, HU8 7DS, UK

Podnosilac

zahteva: Nelt Co doo Beograd


Adresa: Maršala Tita 206, 11 272 Dobanovci, SrbijaBroj rešenja: 515-01-4181-12-001 od 03.06.2013. za lek Nurofen® za decu sa ukusom narandže, oralna suspenzija, 1 x 100ml (100mg/5ml)


Nurofen® za decu sa ukusom narandže, 100 mg /5 ml, oralna suspenzija


INN: Ibuprofen


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

- Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije

navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta


U ovom uputstvu pročitaćete :


 1. Šta je lek Nurofen za decu sa ukusom narandže i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego uzmete lek Nurofen za decu sa ukusom narandže

 3. Kako se Nurofen za decu sa ukusom narandže upotrebljava

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Nurofen za decu sa ukusom narandže

 6. Dodatne informacijeBroj rešenja: 515-01-4181-12-001 od 03.06.2013. za lek Nurofen® za decu sa ukusom narandže, oralna suspenzija, 1 x 100ml (100mg/5ml)


1. ŠTA JE LEK NUROFEN ZA DECU SA UKUSOM NARANDŽE I ČEMU JE NAMENJEN


Aktivna supstanca (koja čini da ovaj lek deluje) je ibuprofen koji pripada grupi nesteroidnih antiinflamatornih lekova (NSAIL).

Lek Nurofen za decu sa ukusom narandže, nemenjen je za simptomatsku terapiju juvenilnog reumatoidnog

artritisa.

Lek Nurofen za decu sa ukusom narandže, se koristi kao analgetik (lek protiv bolova) za olakšavanje blagih do umerenih bolova kao što su bolna upala grla, bol pri nicanju zuba, zubobolja, bolovi u ušima, glavobolja, manji bolovi i uganuća, i simptomi prehlade i gripa.

Lek Nurofen za decu sa ukusom narandže takođe snižava povišenu telesnu temperaturu (groznicu) uključujući i groznicu nakon vakcinacije.

Pogodan je za primenu kod beba starijih od 3 meseca, dece i odraslih.


 1. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO UZMETE LEK NUROFEN ZA DECU SA UKUSOM NARANDŽE


  Ovaj lek je pogodan za primenu kod većine ljudi ali neki ljudi ne bi trebalo da ga koriste. Pitajte Vašeg farmaceuta ili lekara ukoliko niste sigurni.


  Posebno vodite računa kada dajete lek Nurofen za decu sa ukusom narandže deci:

  Ne smete davati ovaj lek vašem detetu ukoliko:

 2. KAKO SE LEK NUROFEN ZA DECU SA UKUSOM NARANDŽE UPOTREBLJAVA


  Uvek koristite lek Nurofen za decu sa ukusom narandže tačno onako kako Vam je savetovao lekar. Posavetujte se sa lekarom ili

  farmaceutom ukoliko niste sigurni kako se lek primenjuje.

  Lek treba primenjivati u najmanjoj efektivnoj dozi i u najkraćem vremenskom periodu. Svako pakovanje sadrži špric sa klipom za odmeravanje tačne doze suspenzije.

  NE SMETE davati lek Nurofen za decu sa ukusom narandže bebama mlađim od 3 meseca i telesne mase ispod 5 kg.


  Za simptomatsku terapiju juvenilnog reumatoidnog artritisa: uobičajena dnevna doza je 30 do 40 mg/kg/dan u tri ili četiri odvojene doze.


  Groznica nakon vakcinacije

  Starost

  Doza

  Deca i bebe starije od 3 meseca i telesne mase iznad 5 kg

  Jednokratna doza od 2,5 mL do dva puta na dan

  Ukoliko je neophodno drugu dozu treba dati 6 sati nakon prve doze


  Groznica, bolovi i simptomi prehlade i gripa

  Starost

  Doza

  3 – 6 meseci,

  telesne mase iznad 5 kg

  Jedna doza od 2,5 mL, 3 puta na dan

  Nemojte upotrebljavati lek duže od

  24 časa.

  6 – 12 meseci

  Jedna doza od 2,5 mL, 3 ili 4 puta u toku 24 časa

  1 – 3 godine

  Jedna doza od 5 mL, 3 puta u toku 24 časa

  4 – 6 godina

  Jedna doza od 7,5 mL (5 mL + 2,5 ml) 3 puta u

  toku 24 časa

  7 – 9 godina

  Jedna doza od 10 mL (5 mL + 5 mL) 3 puta u

  toku 24 časa

  10 - 12 godina

  Jedna doza od 15 mL (5 mL + 5 mL + 5 mL) 3 puta u toku 24 časa

  Napravite pauzu od najmanje 4 sata između dve doze.

  ► Bebama starosti 3-6 meseci nemojte davati lek duže od 24 časa

  ► Deci od 6 meseci i starijoj nemojte davati lek duže od 3 dana


  Broj rešenja: 515-01-4181-12-001 od 03.06.2013. za lek Nurofen® za decu sa ukusom narandže, oralna suspenzija, 1 x 100ml (100mg/5ml)


  Nemojte prekoračivati preporučenu dozu. Posavetujte se sa svojim lekarom

 3. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi i Nurofen za decu sa ukusom narandže može da ispolji neželjena dejstva, mada ih nemaju svi koji uzimaju lek.


  Učestalost neželjenih dejstava je sledeća:


  Veoma česta (češće od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek): Česta (kod 1-10 na 100 pacijenata koji uzimaju lek): Povremena (kod 1-10 na 1 000 pacijenata koji uzimaju lek): Retka (kod 1-10 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek):

  Veoma retka (ređe od 1 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek):

  Nepoznate učestalosti ( koja se ne može proceniti iz raspoloživih rezultata)


  Lekovi kao što je Nurofen za decu sa ukusom narandže mogu dovesti do blago povišenog rizika od pojave srčanog udara (infarkt miokarda) ili moždanog udara. Treba imati u vidu da najniža potrebna doza može da smanji šansu od nastanka neželjenih dejstava. Osim ovih, zabeleženi su i otok, povišeni krvni pritisak i srčana slabost kao posledica terapije primenom nesteroidnih antinflamatornih lekova (kao što je ibuprofen).


  Veoma česta

  Poremećaj varenja, učestala stolica.


  Povremena

  Nespecifične alergijske reakcije praćene koprivnjačom i svrabom, glavoboljom, bolom u trbuhu, mučninom, poremećajem varenja, crvenilom kože.


  Retka

  Učestala stolica, zatvor, povraćanje.


  Veoma retka

  Teške reakcije preosetljivosti (anafilaksa, angioedem u vidu otoka lica, jezika i grla, dispneja, tahikardija, pad krvnog pritiska i šok), nebakterijska upala meninga (moždanih opni, moždanica) (aseptični meningitis), bronhijalna hiperaktivnost (bronhijalna astma, pogoršanje bronhijalne astme, bronhospazam), perforacija čira na želucu ili dvanaestopalačnom crevu (crevo koje spaja želudac i tanko crevo), crna stolica, povraćanje sadržaja u obliku zrna kafe koje može biti opasno po život, afte i upala u ustima, upala sluzokože želuca, pogoršanje simptoma upalnih crevnih poremećaja (ulcero-hemoragijski rektokolitis i Kronova bolest), poremećaj stvaranja krvnih ćelija (smanjenje broja leukocita, trombocita i eritrocita – leukopenija, trombocitopenija, pancitopenija, agranulocitoza), anemija.


  Nepoznata učestačost

  Nesvestica, poremećaj sluha i vida, crveno-ljubičaste mrlje na koži.


  Ukoliko se kod Vašeg deteta jave sledeći simptomi, odmah prestanite sa davanjem Nurofen za decu sa ukusom


  Broj rešenja: 515-01-4181-12-001 od 03.06.2013. za lek Nurofen® za decu sa ukusom narandže, oralna suspenzija, 1 x 100ml (100mg/5ml)


  narandže i obratite se Vašem lekaru:


  Nurofen za decu sa ukusom narandže može da maskira znake i simptome moguće infekcije (povišena temperatura, bol i otok).

  Ako Vaše dete dobije infekciju sa simptomima kao što su povišena temperatura i pogoršanje njegovog opšteg stanja ili povišena temperatura sa simptomima lokalne infekcije kao što je upala grla, bol u grlu, bol u ustima i teškoće sa mokrenjem, odmah se obratite Vašem lekaru. Lekar će odrediti analizu krvi i dati Vam terapiju za infekciju.


  Ukoliko dođe do pogoršanja nekih neželjenih dejstava ili ako primetite bilo koja neželjena dejstva koja nisu navedena u ovom uputstvu, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.


  Primena ibuprofena tokom dužeg perioda za lečenje hroničnih poremećaja može da dovede do pojave i drugih neželjenih dejstava.


 4. KAKO ČUVATI LEK NUROFEN ZA DECU SA UKUSOM NARANDŽE


  Držati ga dalje od domašaja dece.

  Ne koristiti ga posle isteka roka naznačenog na pakovanju .Datum isteka roka je poslednji dan u navedenom mesecu.


  Rok upotrebe: 2 godine

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 6 meseci

  Čuvati na temperaturi do 30 °C.

  Lekove ne treba bacati u kućnu kanalizaciju. Pitajte farmaceuta kako da odložite lekove koji Vam više ne trebaju. Na taj način ćete zaštititi životnu sredinu.


 5. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Nurofen za decu sa ukusom narandže

Aktivna supstanca je ibuprofen.

1 ml oralne suspenzije sadrži: 20 mg ibuprofena.

5 ml oralne suspenzije sadrži: 100 mg ibuprofena.

Pomoćne supstance: polisorbat 80; glicerol; maltitol tečni (E965); saharin-natrijum; limunska kiselina, monohidrat; natrijum-citrat; ksantan guma; natrijum-hlorid; aroma narandže (Orange flavour 2M16014); domifen-bromid i voda, prečišćena.


Kako izgleda Nurofen za decu sa ukusom narandže i sadržaj pakovanja


Nurofen za decu sa ukusom narandže je suspenzija skoro bele boje karakterističnog mirisa na narandžu.


Broj rešenja: 515-01-4181-12-001 od 03.06.2013. za lek Nurofen® za decu sa ukusom narandže, oralna suspenzija, 1 x 100ml (100mg/5ml)


Pakovanje Nurofen za decu sadrži bocu sa 100 ml suspenzije sa zatvaračem koji deca ne mogu da otvore i graduisani špric sa klipom.


Nosilac dozvole za lek: Nelt Co doo Beograd, Maršala Tita 206, 11 272 Dobanovci, Srbija


Proizvođač:


RECKITT BENCKISER HEALTHCARE (UK) LIMITED

Dansom Lane Hull

East Yorkshire HU8 7DS, UK


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno Mart 2013


Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje na lekarski recept


Broj i datum dozvole:


515-01-4181-12-001 od 03.06.2013.Broj rešenja: 515-01-4181-12-001 od 03.06.2013. za lek Nurofen® za decu sa ukusom narandže, oralna suspenzija, 1 x 100ml (100mg/5ml)

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z