FISKocr

Bronchicum sirup S


UPUTSTVOZALEK


Bronchicum® sirup S


sirup, 100 ml (150 mg/mL) bočica, 1x100mL


Proizvođač: A. Nattermann & Cie. GmbH


Adresa: Nattermannallee 1, 50829 Köln – Nemačka Podnosilac zahteva: sanofi-aventis d.o.o.

Adresa: Španskih boraca 3/VI, 11070 Beograd, Srbija


Bronchicum® sirup S, 150 mg/mL, sirup

INN: timijan (Thymus vulgaris), tečni ekstrakt herbe


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite

lek Bronchicum sirup S, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Bronchicum sirup S i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Bronchicum sirup S

 3. Kako se upotrebljava lek Bronchicum sirup S

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Bronchicum sirup S

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK BRONCHICUM SIRUP S I ČEMU JE NAMENJEN


  Bronchicum sirup S je tradicionalni biljni lek koji pomaže izbacivanje sluzi kod kašlja koji je povezan sa prehladom.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK BRONCHICUM SIRUP S


  Lek Bronchicum sirup S ne smete koristiti:


  Bronchicum sirup S ne smete koristiti u slučaju poznate preosetljivosti na timijan, druge usnatice (biljke iz familije Lamiaceae) ili neki drugi sastojak leka.


  Lek ne smete koristiti kod dece sa istorijom akutnog stenoznog laringo-traheitisa. Lek ne smeju koristiti osobe sa astmom.

  Lek ne smete uzimati u slučajevima retke nasledne intolerancije na fruktozu, malapsorpcije glukoze-galaktoze ili deficijencije saharaze-izomaltaze.


  Kada uzimate lek Bronchicum sirup S, posebno vodite računa:


  Bronchicum sirup S sadrži 4,9 vol% alkohola (videti odeljak “Važne informacije o nekim sastojcima leka Bronchicum sirup S”).


  Nema dovoljno informacija o upotrebi Bronchicum sirupa S kod dece ispod 4 godine starosti. Zbog toga ovaj lek ne treba primenjivati kod dece mlađe od 4 godine.


  U slučaju pogoršanja simptoma tokom primene leka treba bez odlaganja konsultovati lekara ili farmaceuta.


  U slučaju da se tegobe ne smanjuju ili u slučaju pojave otežanog disanja, povišene telesne temperature, gnojnog ili krvavog ispljuvka, treba se odmah obratiti lekaru ili farmaceutu.


  Količina od 10 ml Bronchicum sirupa odgovara 0,6 BU (jedinica belog hleba). O tome treba da vodite računa ako morate da se pridržavate dijete zbog dijabetesa.


  Primena drugih lekova


  Interakcije sa drugim lekovima nisu poznate.


  Obavestite Vašeg lekara ilii farmaceuta ukoliko uzimate ili ste do nedavno uzimali druge lekove, čak i one koje se dobijaju bez lekarskog recepta.


  Uzimanje leka Bronchicum sirup S sa hranom ili pićima


  Nema posebnih napomena.


  Primena leka Bronchicum sirup S u periodu trudnoće i dojenja


  Bezbednost primene timijana tokom trudnoće i dojenja nije potvrđena.


  U nedostatku dovoljno informacija, upotreba Bronchicum sirupa S tokom trudnoće i dojenja se ne preporučuje.


  Uticaj leka Bronchicum sirup S na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Nema posebnih upozorenja.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Bronchicum sirup S


  Lek sadrži 4,9 vol% alkohola što odgovara 3,9g u 100ml sirupa. Štetan je za osobe koje boluju od alkoholizma. Mora se obratiti pažnja u lečenju trudnica i dojilja, dece i visoko rizičnih grupa kao što su pacijenti sa bolestima jetre ili epilepsijom.


  Takođe, lek sadrži saharozu, glukozu i invertni sirup. Ukoliko znate da postoji neka netolerancija na specifične šećere, pre nego što krenete sa upotrebom leka Bronchicum sirup S konsultujte se sa svojim lekarom.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK BRONCHICUM SIRUP S


  Bronchicum sirup S uzimajte uvek tačno prema uputstvu iz ovog teksta. Ako imate bilo kakve nedoumice posavetujte se sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 4 godine.


  Ukoliko nije drugačije propisano, primenjuje se sledeće pravilo za doziranje:


  Adolescenti stariji od 12 godina, odrasli i stariji pacijenti

  Pojedinačna doza:

  10 ml, 3 puta dnevno Dnevna doza:

  30 ml

  Deca starosti između 4 i 12 godina

  Pojedinačna doza: 0,5 – 0,9 ml

  Dnevna doza: 2,5 – 4 ml, podeljeno u 3 do 5 pojedinačnih doza.


  Upotreba leka kod dece mlađe od 4 godine se ne preporučuje.


  Trajanje primene

  Ako simptomi potraju duže od jedne nedelje tokom primene leka, potrebno je konsultovati lekara ili farmaceuta.


  Doze Bronchicum sirupa S rasporedite u toku dana tako da ih uzimate u što je moguće pravilnijim intervalima. Promućkajte pre upotrebe.


  Ukoliko mislite da lek Bronchicum sirup S suviše slabo ili jako deluje na vaš organizam, obratite se lekaru ili farmaceutu.


  Ako ste uzeli više leka Bronchicum sirup S nego što je trebalo


  Ukoliko uzmete više Bronchicum sirupa S nego što bi trebalo, simptomi opisani u poglavlju Neželjena dejstva mogu biti pojačani. U tom slučaju obavestite svog lekara. On će odlučiti ukoliko je potrebno preduzeti određene mere.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Bronchicum sirup S


  Ukoliko niste uzeli dovoljno leka Bronchicum sirup S ili ste zaboravili da uzmete dozu leka, uzmite je čim se setite, a potom nastavite da uzimate sirup prema uputstvu ili prema preporukama.


  Ukoliko ste zaboravili da uzmete lek Broncicum sirup S ceo dan, nemojte uzimati propuštenu dozu, već nastavite da uzimate lek sutradan uobičajeno.


  Posavetujte se sa Vašim lekarom ili farmaceutom ako imate bilo kakva pitanja u vezi sa upotrebom leka.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Bronchicum sirup S


  Ukoliko naglo prestanete sa uzimanjem ovog leka ne očekuju se nikakvi negativni efekti. U svakom slučaju, preporučujemo da se pridržavate terapijskog režima i po potrebi konsultujete sa Vašim lekarom.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Pri primeni leka Bronchicum sirup S evidentirana su sledeća neželjena dejstva: reakcije preosetljivosti (npr. dispneja (otežano disanje), osip po koži, koprivnjača (egzantem, urtikarija), kao i otok lica, usana i grla (Quincke edem), anafilaktički šok) ili stomačne tegobe (grčevi, mučnina, povraćanje, dijareja). Učestalost njihovog ispoljavanja nije poznata.


  Ukoliko iskusite bilo koju od opisanih tegoba, naročito otok lica ili usne duplje i/ili dušnika, prekinite sa upotrebom leka i obratite se bez odlaganja lekaru koji će odlučiti koliko je stanje ozbiljno i preduzeti određene mere.

  Prekinite sa uzimanjem leka Bronchicum sirup S kada primetite bilo koji znak preosetljivosti.


  Ukoliko neko od neželjenih dejstava postane ozbiljno ili uočite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, o tome obavezno obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK BRONCHICUM SIRUP S


  Čuvati van domašaja dece!


  Rok upotrebe


  3 godine.

  Lek nemojte upotrebljavati posle isteka roka upotrebe, odštampanog na kartonskoj kutiji i etiketi boce. Rok upotrebe odnosi se na poslenji dan navedenog meseca.


  Rok nakon prvog otvaranja: 6 meseci na temperaturi do 25ºC.


  Čuvanje


  Neotvoreni sirup čuvajte na temperaturi do 30ºC.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Bronchicum sirup S


Aktivni sastojak sirupa je timijan (Thymus vulgaris), tečni ekstrakt herbe.


100 ml (odgovara 126,3 g) sirupa sadrži: 15g tečnog ekstrakta timijana (1:2-2,5), ekstrakciono sredstvo: amonijak 10% (m/m), glicerol 85%, etanol 90% (V/V), voda (1:20:70:109).


Ostali sastojci: saharoza, rastvor; glukoza, tečna; invertni sirup; koncentrovani sok višnje; natrijum-benzoat; limunska kiselina, monohidrat; aroma meda; ulje ruže; voda, prečišćena.


Kako izgleda lek Bronchicum sirup S i sadržaj pakovanja


Bistar do slabo opalescentan rastvor, crvenkasto-smeđe boje, sa sedimentom na dnu boce koji se mućkanjem disperguje.


U kutiji se nalazi bočica od bezbojnog stakla, 1x100 mL; III hidrolitička grupa , tip PP 28 sa uloškom za sipanje od polietilena niske gustine (LDPE). Zatvarač od polipropilena ( PP ) sa sigurnosnim omotačem. Poklopac (dozator), od PP , neobojen.


Zbog sastojaka biljnog porekla boja i ukus proizvoda mogu neznatno da variraju. Te promene nemaju uticaja na terapijsku efikasnost, kao ni na kvalitet proizvoda.


Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole:

sanofi-aventis d.o.o., Španskih boraca 3/VI, 11070 Beograd, Srbija


Proizvođač:

A. Nattermann & Cie. GmbH, Nattermannallee 1, 50829 Köln – Nemačka


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Septembar 2012

Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


515-01-0755-12-001 od 09.10.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z