FISKocr

CORNILAT


UPUTSTVO ZA LEK


CORNILAT®, 20 mg, tableta Pakovanje: blister 2x10tableta


Proizvođač: GALENIKA a.d.


Adresa: Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd


Podnosilac zahteva: GALENIKA a.d.


Adresa: Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd


CORNILAT®, 20 mg, tableta izosorbiddinitrat


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek CORNILAT® i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek CORNILAT®

 3. Kako se upotrebljava lek CORNILAT®

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek CORNILAT®

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK CORNILAT® I ČEMU JE NAMENJEN


  CORNILAT® pripada grupi lekova koji se nazivaju organski nitrati. Organski nitrati šire krvne sudove u srcu i omogućavaju povećan protok krvi kroz srčani mišić.


  CORNILAT® se koristi za sprečavanje i lečenje napada angine pektoris. Angina se obično ispoljava kao stežući bol u grudima, vratu ili rukama. Bol potiče iz srčanog mišića i znak je da deo srčanog mišića ne dobija dovoljno kiseonika za obim rada koji obavlja.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK CORNILAT®


  Lek CORNILAT® ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK CORNILAT®


  Uvek uzimajte CORNILAT® tablete onako kako vam je propisano. Proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom ukoliko niste sigurni kako treba uzimati lek.


  Lek se primenjuje oralnim putem.


  Jednu tabletu leka Cornilat uzimati dva puta dnevno, bez žvakanja i sa dovoljnom količinom tečnosti. Drugu dozu leka treba uzeti 6 do 8 sati nakon prve doze.Uzimanje leka na ovaj način omogućava jedan period bez uzimanja leka (kada spavate), koji se naziva „period sa niskim nivoom nitrata” i potreban je da bi lek zadržao svoj efekat. Za pacijente sa povećanim zahtevima za nitratima, doza se može povećati na jednu tabletu tri puta dnevno, u tom slučaju važno je da razmak između uzimanja leka bude oko 6 sati. Poslednju dozu bi trebalo uzeti oko 18 časova, što omogućava „period sa niskim nivoom nitrata”, tokom noći.


  Ovaj lek nije pogodan za upotrebu kod dece.


  Ukoliko primetite da CORNILAT® suviše jako ili slabo deluje na vaš organizam, obavestite svog lekara..


  Ako ste uzeli više leka CORNILAT® nego što je trebalo

  Ukoliko ste uzeli više leka CORNILAT ® nego što je trebalo, odmah razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom ili idite u hitnu službu najbliže bolnice.

  Prilikom predoziranja lekom CORNILAT ® mogu se javiti sledeći simptomi i znaci:


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i drugi lekovi, CORNILAT® može imati neželjena dejstva.


  Veoma česta neželjena dejstva (češće od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek): Česta neželjena dejstva (kod 1-10 na 100 pacijenata koji uzimaju lek): Povremena neželjena dejstva (kod 1-10 na 1 000 pacijenata koji uzimaju lek): Retka neželjena dejstva (kod 1-10 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek):

  Veoma retka neželjena dejstva (ređe od 1 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek):


  Ukoliko se jave neki od sledećih simptoma odmah potražite pomoć lekara:

 5. KAKO ČUVATI LEK CORNILAT®


  Rok upotrebe


  5 godina.

  Lek se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju!


  Čuvanje

  Čuvati u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti i vlage.

  Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.

  Čuvati van domašaja dece!

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek CORNILAT®


Sadržaj aktivnih supstanci: 1 tableta sadrži 20 mg izosorbiddinitrata:

Sadržaj pomoćnih supstanci: laktoza, monohidrat; skrob, kukuruzni; magnezijum–stearat.


Kako izgleda lek CORNILAT® i sadržaj pakovanja

Izgled:

tablete su okrugle, ravnih površina, bele do bledožućkaste boje sa naznačenom podeonom crtom na jednoj strani. Pakovanje:

2 AL/PVC-PVC blistera sa po 10 tableta (20 tableta) u kutiji.


Nosilac dozvole i proizvođač


GALENIKA a.d., Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Mart 2011.

Režim izdavanja leka:

Lek se može izdavati samo uz lekarski recept (R).

Broj i datum dozvole:


515-01-6080-10-001.........14.04.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z