FISKocr

Unitropic 1%


UPUTSTVO ZA LEK


Unitropic® 1%, kapi za oči, rastvor, 1% bočica sa kapaljkom, 1x10 ml


Proizvođač: UNIMED PHARMA S.R.O.

Adresa: Orieškova 11, Bratislava, Slovačka

Podnosilac zahteva: UNIMED PHARMA S.R.O.-Predstavništvo


Adresa: Španskih boraca 22b, Beograd, Srbija


Unitropic® 1%, kapi za oči, rastvor, 1%


INN: tropikamid


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Unitropic 1% i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Unitropic 1%

 3. Kako se upotrebljava lek Unitropic 1%

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Unitropic 1%

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Unitropic 1% I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Unitropic 1%, kapi za oči, rastvor je sintetički parasimpatolitik, derivat tropne kiseline. Ovaj sterilni rastvor sadrži aktivnu supstancu koja se zove tropikamid i koristi se isključivo u dijagnostičke svrhe i to:

  svetlosti.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK U Unitropic 1%


  Lek Unitropic 1% ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Unitropic 1%


Ukoliko mislite da lek Unitropic 1% suviše slabo ili jako deluje na Vaš organizam, obratite se lekaru ili farmaceutu.


Odr asli i deca starija od tri godine:


Pobuđivanje cikloplegije radi ispitivanja refrakcije:

Naneti 1 kap leka Unitropic 1% u konjuktivalnu kesu i ponoviti postupak nakon 5 minuta.


Lek Unitropic 1% nije efikasan kod dece u cilju pobuđivanja cikloplegije, pa je potrebno upotrebiti neki drugi lek (npr.atropin).


Za izazivanje midrijaze:


Naneti 1 kap leka Unitropic 1% u konjuktivalnu kesu oka 15 – 20 minuta pre pregleda.


Kao i kod upotrebe drugih kapi za oči, preporuka je da se neposredno posle ukapavanja rastvora Unitropic 1%, prstom pritisne suzna kesica (unutrašnji ugao oka), u trajanju od 2-3 minuta, da bi se smanjila sistemska resorpcija leka.


Ako nosite kontaktna sočiva


Ako nosite kontaktna sočiva, treba da ih skinete pre korišćenja leka Unitropic 1%. Nakon korišćenja leka Unitropic 1% kapi treba da sačekate 20 minuta pre nego što vratite kontaktna sočiva u oči.


Uputstvo za upotrebu


 1. Operite ruke i udobno sedite ili stanite.


 2. Odvrnite poklopac bočice.


 3. Držite bočicu prema dole između palca i drugih prstiju.


 4. Koristite prst da nežno povučete donji kapak oka


 5. Postavite vrh kapaljke blizu oka ali tako da ne dotiče oko ili okolne površine oka.


 6. Nežno stisnite bočicu tako da samo jedna kap uđe u oko, zatim spustite donji kapak.


 7. Pritisnite prstom ugao oka pored nosa. Držite 1 minut sa zatvorenim okom.


 8. Ponovite postupak i sa drugim okom ako vam je lekar rekao da treba to da uradite.


 9. Odmah nakon korišćenja leka čvrsto zatvorite poklopac bočice.


Ako ste uzeli više leka Unitropic 1% nego što je trebalo


Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Unitropic 1% nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom!

Primenom preporučene doze nije verovatno da može dođi do predoziranja. Ako dođe do slučajnog

prekoračenja doze kapi za oči, ili ako se slučajno proguta lek, može doći do sistemske toksičnosti, naročito kod dece. Simptomi predoziranja obuhvataju sistemske efekte koji su slični efektima atropina kao što je vazodilatacija i suvoća kože i sluzokože, (osip se može javiti kod dece), zamućen pogled, ubrzan i nepravilan puls, abdominalna nadutost kod odojčadi, groznica, konstipacija (zatvor), retencija urina, razdražljivost, poremećaj ponašanja, konvulzije (epileptični napadi) i halucinacije i gubitak neuro-muskulatorne koordinacije.

U slučaju predoziranja odmah pozvati lekara a oko isprati čistom vodom pre dolaska lekara. Ako se kapi za oči progutaju, pokušati sa izazivanjem povraćanja prilikom čega pacijent treba da bude nagnut napred. Treba isprati želudac i dati medicinski ugalj. Kod ozbiljnih znakova trovanja antidot izbora je fizostigmin.

Kod odojčadi i male dece površinu tela treba održavati vlažnom.


Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 1. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Unitropic 1%, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.

  Nakon nanošenja preparata može doći do lokalnih (okularnih) ili sistemskih neželjenih efekata.


  Neželj eni efekti na oku:


  Veoma česta neželjena dejstva (češće od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

  prolazno peckanje u očima nakon nanošenja, produžena primena može izazvati lokalnu iritaciju (osećaj pečenja, žuljanja, svraba, peckanja ili osećaj stranog tela u oku), hiperemija (crvenilo).


  Česta neželjena dejstva (kod 1-10 na 100 pacijenata koji uzimaju lek):

  moguć je porast očnog pritiska, zamućen vid, fotofobija (preosetljivo reagovanje na svetlost), alergijske reakcije konjuktive i očnih kapaka i konjuktivitis.


  Sistemski neželjeni efekti:


  Veoma česta neželjena dejstva (češće od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek): glavobolja i vrtoglavica


  Česta neželjena dejstva (kod 1-10 na 100 pacijenata koji uzimaju lek):

  suvoća usta, crvenilo, suvoća kože, bradikardija (usporen srčani rad) posle koje sledi tahikardija (ubrzni rad srca) sa palpitacijama i aritmijama, retencija (zadržavanje) urina, smanjenje tonusa i pokretljivosti gastrointestinalnog trakta što dovodi do konstipacije (zatvor).


  Povremena neželjena dejstva (kod 1-10 na 1 000 pacijenata koji uzimaju lek):

  psihotičke reakcije, poremećaji ponašanja, može se javiti i povraćanje, kod dece se može javiti osip i nadutost stomaka kod odojčadi.


  Retka neželjena dejstva (kod 1-10 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek): kardiorespiratorni kolaps mogu se javiti kod dece.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 2. KAKO ČUVATI LEK UNITROPIC


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe

  2 godine.

  Nemojte koristiti lek Unitropic 1% posle isteka roka upotrebe naznačenog na etiketi i kutiji. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Pre prvog otvaranja: Lek čuvati na temperaturi do 30ºC. Lek se ne sme zamrzavati. Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti.


  Nakon prvog otvaranja: Posle prvog otvaranja orginalnog pakovanja lek koristiti najduže 28 dana na


  temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti, ne držati u frižideru.


  Nemojte koristiti lek Unitropic 1% ako primetite vidljive znake oštećenja leka ili ako utvrdite da je sigurnosna traka kod prvog otvaranja na zatvaraču bočice oštećena. U tom slučaju lek vratite farmaceutu.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti u kućni otpad. Pitajte vašeg farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 3. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek Unitropic 1 %

Aktivna supstanca: 1 ml rastvora sadrži 10 mg tropikamida (1 ml = 35 kapi) Ostali sastojci su:

Natrijum-hlorid; natrijum-edetat, dihidrat; benzalkonijum-hlorid; hlorovodonična kiselina; voda za injekcije


Kako izgleda lek Unitropic 1 % i sadržaj pakovanja

Unitropic 1 % je bistar bezbojan rastvor, bez prisustva čestica. Svaka bočica leka Unitropic 1% sadrži 10 ml kapi za oči, rastvor.

Lek postoji u sledećim pakovanjima: 1 × 10 ml (polietilenske bočice sa kapaljkom, zatvorene navojnim

zatvaračem sa sigurnosnim prstenom).


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole:

UNIMED PHARMA S.R.O., PREDSTAVNIŠTVO, Španskih boraca 22b, Beograd, Srbija


Proizvođač:

UNIMED PHARMA s.r.o., Orieškova 11, Bratislava, Slovačka


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno:


Jul 2012


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


UNITROPIC® 1% kapi za oči, rastvor, 10mg/ml, ukupno 10ml, bočica sa kapaljkom, 1x10ml: 515-01-0770-12-001 od 18.09.2012

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z