Moozeeck

Kansen, vaginalne tablete, 200 mg


UPUTSTVO ZA LEK


Kansen®, vaginalne tablete, 200 mg Pakovanje: blister, 1 x 3 vaginalne tablete


Proizvođač: ZDRAVLJE A.D.


Adresa: Vlajkova 199, 16000 Leskovac, Republika Srbija Podnosilac zahteva: ZDRAVLJE A.D.

Adresa: Vlajkova 199, 16000 Leskovac, Republika Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik


Kansen®, vaginalne tablete, 200 mg


INN klotrimazol


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Kansen,

vaginalne tablete, 200 mg, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


 1. ŠTA JE LEK KANSEN, VAGINALNE TABLETE, 200 mg, I ČEMU JE NAMENJEN?


  Lek Kansen, vaginalne tablete, 200 mg, je namenjen za lečenje kandidijaznog vaginitisa, infekcije vagine koju prouzrokuju gljivice. Aktivna supstanca klotrimazol inhibira rast i razmnožavanje ćelija gljivica.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK KANSEN, VAGINALNE TABLETE, 200

  mg?


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek Kansen, vaginalne tablete, 200 mg, ne smete koristiti:


  Nemojte upotrebljavati lek Kansen, vaginalne tablete, 200 mg ako ste alergični (preosetljivi) na klotrimazol ili bilo koji drugi sastojak leka (videti deo Šta sadrži lek Kansen, vaginalne tablete, 200 mg).


  Kada uzimate lek Kansen, vaginalne tablete, 200 mg, posebno vodite računa:


  Potrebna je konsultacija sa lekarom ukoliko je ovo prvi put da su se kod pacijentkinje javili simptomi kandidnog vaginitisa.


  Pre upotrebe leka Kansen, vaginalne tablete, 200 mg, potrebna je konsultacija sa lekarom u sledećim slučajevima:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK KANSEN, VAGINALNE TABLETE, 200 mg


  Lek Kansen, vaginalne tablete, 200 mg uzimajte uvek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu za lek (osim ako Vam je lekar propisao drugačije). Ukoliko se ne pridržavate uputstva, lek neće pravilno delovati. Ukoliko niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Lek je namenjen za odrasle i decu iznad 12 godina.

  Za upotrebu kod dece od 12 do 16 godina starosti potrebno je konsultovati lekara.


  Koliko leka Kansen, vaginalne tablete, 200 mg, treba da upotrebite i koliko često?


  Tri večeri uzastopno treba umetnuti po jednu vaginalnu tabletu što dublje u vaginu.


  Kako i kada treba da upotrebite lek Kansen, vaginalne tablete, 200 mg?


  Umetanje vaginalne tablete pomoći aplikatora


  1. Najpre treba izvući klip aplikatora, sve dok se ne zaustavi. Zatim vaginalnu tabletu stavite u aplikator, tako da zaokrugljeni deo tablete (oko polovine tablete) viri napolje. Pri tome zaokrugljeni deo aplikatora nežno stisnite prstima.


  2. Aplikator pažljivo gurnite što dublje u vaginu. Najbolje je da pri tome ležite na leđima.


  3. Klip aplikatora pažljivo gurajte, sve dok se tableta ne smesti u vagini. Aplikator izvucite.


  4. Nakon upotrebe aplikator treba dobro isprati vrućom (ali ne vrelom) vodom.


  Umetanje vaginalne tablete bez aplikatora


  Vaginalnu tabletu treba umetnuti uveče opranim rukama što dublje u vaginu. Najbolje je da pri tome ležite na leđima sa nogama savijenim na gore.


  Koliko dugo treba upotrebljavati lek Kansen, vaginalne tablete, 200 mg ?


  Ako se simptomi ne poboljšaju u toku nedelju dana nakon upotrebe leka Kansen, vaginalne tablete, 200 mg, konsultujte lekara. Lečenje se može ponoviti ukoliko se infekcija ponovo javi nakon 7 dana. Međutim, ukoliko se infekcija pojavi više od dva puta u toku 6 meseci, konsultujte lekara.


  Upozorenje:Ako ste zaboravili da uzmete lek Kansen, vaginalne tablete, 200 mg


Ukoliko ste uveče zaboravili da primenite propisanu dozu leka, možete to učiniti sledećeg jutra. U slučaju da ste potpuno zaboravili na lek, uzmite sledeći put jednu vaginalnu tabletu (doza ne sme biti veća); nastavite sa lečenjem u skladu sa preporukom.


Ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili preskočenu dozu.


Ako naglo prestanete da uzimate lek Kansen, vaginalne tablete, 200 mg


Da bi se gljivična infekcija u potpunosti izlečila i sprečilo njeno ponavljanje, lečenje ne smete obustaviti bez konsultacije sa lekarom. U slučaju da to ipak učinite, rizikujete da Vam se bolest ponovi. Lečenje ne smete obustaviti odmah nakon nestanka simptoma infekcije, već morate nastaviti 3 dana uzastopno, kao što je to propisano u ovom uputstvu.


 1. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Kansen, vaginalne tablete, 200 mg, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Imunološki poremećaji: alergijske reakcije (iznenadna nesvestica, pad pritiska, otežano disanje, koprivnjača).


  Poremećaji reproduktivnog sistema i na nivou dojki: ljuštenje kože na genitalijama, svrab, osip, otok, neugodnost, žarenje, iritacija, bol u karlici.


  Gastrointestinalni poremećaji: bol u trbuhu.


  Šta uraditi kada se jave neželjena dejstva?

  U slučaju da su se neželjena dejstva pojavila po prvi put ili da se stanje pogoršalo, prestanite da upotrebljavate

  lek Kansen, vaginalne tablete, 200 mg i konsultujte se sa Vašim lekarom. Prijavljivanje neželjenih reakcija

  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navdena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

  website: www.alims.gov rs

  e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 2. KAKO ČUVATI LEK KANSEN, VAGINALNE TABLETE, 200 mg


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece! Rok upotrebe


  Rok upotrebe 4 (četiri) godine.

  Lek se ne sme koristiti nakon isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju.


  Čuvanje

  Čuvati na temperaturi do 25ºC, u orginalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti i vlage.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


 3. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Kansen, vaginalne tablete, 200 mg


Aktivna supstanca je klotrimazol.

1 vaginalna tableta sadrži 200 mg klotrimazola.


Pomoćne supstance: Laktoza, monohidrat; Skrob, kukuruzni; Adipinska kiselina;

Silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; Polisorbat 80;

Natrijum-hidrogenkarbonat;

Povidon K-30; Magnezijum-stearat.


Kako izgleda lek Kansen, vaginalne tablete, 200 mg, i sadržaj pakovanja


Duguljasta, na jednom kraju sužena, glatka vaginalna tableta, bele boje.


Unutrašnje pakovanje: Alu-aluminijumski blister sa 3 vaginalne tablete.

Spoljnje pakovanje: u složivoj kartonskoj kutiji se nalazi jedan blister (ukupno 3 vaginalne tablete) i Uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i proizvođač: Nosilac dozvole: ZDRAVLJE A.D.

Vlajkova 199, 16000 Leskovac, Republika Srbija


Proizvođač: ZDRAVLJE A.D.

Vlajkova 199, 16000 Leskovac, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno:


Januar 2014.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole: 515-01-05334-13-001 od 01.04.2014.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z