FISKocr

Cinnabsin


UPUTSTVO ZA LEK


Cinnabsin®, tablete, 25 mg + 25 mg + 25 mg + 25 mg

Pakovanje: blister, 5 x 20 tableta


Proizvođač: Deutsche Homöopathie-Union, DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG


Adresa: Ottostr.24, 76227 Karlsruhe, Nemačka


Podnosilac zahteva: Alpen Pharma d.o.o.

Adresa: Ilirska 5, 11060 Beograd, Srbija


Cinnabsin®, 25 mg + 25 mg + 25 mg + 25 mg, tablete

Homeopatski lek


cinnabaris trit. D3, hydrastis trit. D3, kalium bichromicum trit. D3, echinachea trit. D1


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Cinnabsin, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Cinnabsin i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Cinnabsin

 3. Kako se upotrebljava lek Cinnabsin

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Cinnabsin

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK CINNABSIN I ČEMU JE NAMENJEN


  Homeopatski lek čija bezbednost i efikasnost nisu dokazane prema naučnim principima.


  To je terapija koja reguliše stanje, budući da ne deluje direktno na simptome bolesti. Homeopatski lekovi podstiču odbrambene mehanizme samog organizma i time aktiviraju moć samoizlečenja. Odgovor organizma na homeopatski lek je krajnje individualan i obuhvata različite simptome. Iz ovih razloga ne mogu se utvrditi farmakološki efekti neke specifične doze, niti bilo kakvi farmakokinetički ili farmakodinamički podaci.


  Lek Cinnabsin je homeopatski lek koji se koristi u terapiji akutnog i hroničnog rinosinuzitisa.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK CINNABSIN


  Lek Cinnabsin ne smete koristiti:  Primena drugih lekova


  Nema poznatih interakcija sa drugim lekovima.


  Kažite svom lekaru i farmaceutu ako uzimate ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.


  Uzimanje leka Cinnabsin sa hranom ili pićima


  Loše navike života, kao i stimulansi ili piće i duvan, mogu negativno uticati na dejstvo homeopatskog leka.


  Primena leka Cinnabsin u periodu trudnoće i dojenja


  Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Uticaj leka Cinnabsin na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Nema uticaja.

  Važne informacije o nekim sastojcima leka Cinnabsin


  Lek Cinnabsin sadrži laktozu (mlečni šećer). Ako Vam je lekar rekao da ne podnosite neke šećere, obratite se svom lekaru pre upotrebe ovog leka.


  Lek Cinnabsin sadrži pšenični skrob. Pšenični skrob može sadržati gluten, ali samo u tragovima, zbog čega ga mogu koristiti pacijenti oboleli od celijačne bolesti. Pacijenti koji su preosetljivi (alergični) na pšenicu (razlikuje se od celijačne bolesti) ne smeju koristiti ovaj lek.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK CINNABSIN


  Lek Cinnabsin uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom. Uobičajena doza je:


  Deca uzrasta od 2 do 5 godina:

  Kod akutnih tegoba treba uzimati po 1 tabletu 3 puta na dan dok ne nastupi poboljšanje. U nastavku terapije i dalje treba uzimati po 1 tabletu 3 puta na dan.


  Deca uzrasta od 6 do 11 godina:

  Kod akutnih tegoba treba uzimati po 1 tabletu na svaka 2 sata dok ne nastupi poboljšanje, a najviše 6 tableta dnevno.

  U nastavku terapije treba uzimati po 1 tabletu 3 puta na dan.


  Odrasli i deca iznad 12 godina:

  Kod akutnih tegoba treba uzimati po 1 tabletu na svaki sat dok ne nastupi poboljšanje, a najviše 12 tableta dnevno.

  U nastavku terapije treba uzimati po 1-2 tablete 3 puta na dan.


  Kod hroničnih stanja, deca i odrasli treba da uzimaju po 1 tabletu 3 puta na dan. Preporučeni period trajanja terapije je 4 do 6 nedelja.


  Nemojte uzimati ovaj lek zajedno sa hranom i pićima. Tabletu treba uzeti najmanje pola sata pre obroka i pustiti da se lagano rastopi u ustima. Kod male dece tablete se mogu rastvoriti u malo vode.


  Nemojte uzimati lek Cinnabsin duže od 8 nedelja bez konsultacije sa lekarom.


  Ako ste uzeli više leka Cinnabsin nego što je trebalo


  Nema štetnih efekata.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Cinnabsin


  Ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Cinnabsin


  Nema efekata.


  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Cinnabsin, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  U vrlo retkim slučajevima mogu se javiti reakcije preosetljivosti kao što su osip i stomačno-crevne tegobe. Kod uzimanja lekova koji sadrže Echinaceu primećene su reakcije kao što su osip, pruritus, u retkim slučajevima oticanje lica, otežano disanje, vrtoglavica, pad krvnog pritiska. U tim slučajevima, potrebno je prekinuti terapiju lekom Cinnabsin i preduzeti odgovarajuće terapijske mere.

  U slučaju povećane salivacije (lučenja pljuvačke), takođe treba smanjiti dozu ili prekinuti terapiju.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


  Napomena: tokom primene homeopatskih lekova može doći do prolaznog pogoršanja postojećih tegoba (inicijalno pogoršanje). U takvim slučajevima, prekinite terapiju lekom Cinnabsin i konsultujte se sa svojim lekarom.


 5. KAKO ČUVATI LEK CINNABSIN


  Čuvati van vidokruga i domašaja dece.


  Rok upotrebe


  5 godina.


  Nemojte koristiti lek Cinnabsin posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju.


  Čuvanje


  Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.


  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek Cinnabsin


1 tableta sadrži: Aktivne supstance:

Cinnabaris trit. D3 25mg

Hydrastis trit. D3 25mg

Kalium bichromicum trit. D3 25mg

Echinachea trit. D1 25mg


Ostali sastojci su: laktoza, monohidrat; skrob, pšenični; magnezijum-stearat.


Kako izgleda lek Cinnabsin i sadržaj pakovanja

Okrugle, ravne tablete, bele ili skoro bele boje, zakošenih ivica, ponegde slabo tačkaste. 100 tableta.

5 blistera sa po 20 tableta u kartonskoj kutiji sa uputstvom za lek.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole: Alpen Pharma d.o.o., Ilirska 5, 11060 Beograd, Srbija


Proizvođač: Deutsche Homöopathie-Union, DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG, Ottostr.24, 76227 Karlsruhe, Nemačka


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Decembar, 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


515-01-7925-11-001 od 22.01.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z