Apoteke Apoteke
takeda
Apoteke

Telmipres

tableta; 40mg; ukupno 28 kom, blister, 4 x 7 kom
CENA: 391,12 din.

tableta; 80mg; ukupno 28 kom, blister, 4 x 7 kom
CENA: 549,91 din.


UPUTSTVO ZA LEK


Telmipres®, tableta, 40 mg Pakovanje: blister, 2 x 14 tableta


Telmipres®, tableta, 80 mg Pakovanje: blister, 2 x 14 tableta


Proizvođač:


 1. ACTAVIS LTD.

 2. ACTAVIS EHF.

  Adresa: 1. BLB016, Bulebel Industrial Estate, Zejtun ZTN 3000, Malta

  2. Reykjavikurvegur 78, IS-220 Hafnarfjordur, Island

  Podnosilac zahteva: ADOC D.O.O. BEOGRAD

  Adresa: Milorada Jovanovića 11, 11147 Beograd


  Telmipres®, 40 mg, tableta Telmipres®, 80 mg, tableta INN: telmisartan


  Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek Telmipres i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Telmipres

 3. Kako se upotrebljava lek Telmipres

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Telmipres

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK TELMIPRES I ČEMU JE NAMENjEN


  Lek Telmipres pripada grupi lekova poznatih kao antagonisti angiotenzin-II receptora. Angiotenzin II je supstanca koja se proizvodi u Vašem telu a koja sužava Vaše krvne sudove, uzrokujući tako povećanje Vašeg krvnog pritiska. Lek Telmipres blokira ovaj efekat angiotenzina II, uzrokujući opuštanje krvnih sudova, i na taj način snižava Vaš krvni pritisak.


  Lek Telmipres se koristi za terapiju esencijalne hipertenzije (visokog krvnog pritiska) kod odraslih. “Esencijalna” znači da visok krvni pritisak nije izazvan nijednim drugim stanjem.


  Ako se ne leči, visok krvni pritisak može da ošteti krvne sudove mnogih organa, što ponekad može da dovede do srčanog udara, oslabljenog rada srca ili bubrega, moždanog udara ili slepila. Obično nema nikakvih simptoma visokog krvnog pritiska, dok ne nastane oštećenje. Prema tome, važno je da se krvni pritisak redovno meri kako bi se proverilo da je u granicama normale.


  Lek Telmipres se, takođe, koristi za smanjenje neželjenih događaja vezanih za rad srca i krvnih sudova (kao npr. srčani ili moždani udar) kod pacijenata koji su pod rizikom, jer imaju smanjen ili blokiran dotok krvi u srce ili noge, ili su imali moždani udar, ili imaju šećernu bolest sa visokim rizikom. Vaš lekar može da Vam kaže ukoliko imate visok rizik za bilo koji od ovih događaja.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK TELMIPRES

  Lek Telmipres ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK TELMIPRES


  Lek Telmipes uvek uzimajte tačno onako kako Vam je lekar rekao. Ukoliko niste sigurni ili imate pitanja, obratite se lekaru ili farmaceutu.


  Uobičajena doza leka Telmipres je jedna tableta na dan. Pokušajte da tabletu uzimate svakoga dana u isto vreme. Lek Telmipres možete da uzimate uz hranu ili bez nje. Tablete treba da progutate cele, sa malo vode ili nekog bezalkoholnog napitka. Važno je da uzimate Telmipres svakoga dana sve dok Vam Vaš lekar ne kaže drugačije. Ukoliko imate utisak da je dejstvo leka Telmipres suviše jako ili suviše slabo, razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Za terapiju visokog krvnog pritiska, uobičajena doza leka Telmipres za većinu pacijenata je jedna tableta od 40 mg jednom dnevno radi kontrole krvnog pritiska tokom perioda od 24 sata. Međutim, ponekad Vaš lekar može da preporuči nižu dozu od 20 mg ili višu dozu od 80 mg. Inače, lek Telmipres može da se koristi u kombinaciji sa diureticima (“tablete koje olakšavaju izlučivanje vode iz organizma - mokrenje”) kao što je hidrohlortiazid za koga je pokazano da ima dodatni efekat na snižavanje krvnog pritiska kada se primenjuje zajedno sa lekom Telmipres.


  Za smanjenje kardiovaskularnih događaja (događaja vezanih za srce i krvne sudove), uobičajena doza leka Telmipres je jedna tableta od 80 mg jednom dnevno. Na početku preventivne terapije lekom Telmipres 80 mg, krvni pritisak bi trebalo često proveravati.


  Ako imate oslabljenu funkciju jetre, uobičajena doza leka Telmipres ne sme da pređe 40 mg jednom dnevno.


  Ako ste uzeli više leka Telmipres nego što je trebalo


  Ako slučajno uzmete previše tableta, odmah se obratite Vašem lekaru, farmaceutu ili hitnoj službi najbliže bolnice.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Telmipres


  Ako ste zaboravili da uzmete svoju dozu, ne brinite. Uzmite je čim se setite, a onda nastavite kako je uobičajeno. Ako ste jednog dana zaboravili da uzmete svoju tabletu, uzmite Vašu normalnu dozu sutradan. Nemojte uzimati duplu dozu da nadoknadite pojedinačne zaboravljene doze.


  Ukoliko imate dodatna pitanja u vezi korišćenja ovog leka, pitajte svog lekara ili farmaceuta.


 4. MOGUĆA NEŽELjENA DEJSTVA

  Kao i svi drugi lekovi i lek Telmipres može da izazove neželjena dejstva, iako ne kod svih pacijenata. Neželjena dejstva se javljaju sa određenom učestalosti, što je definisano na sledeći način:

 5. KAKO ČUVATI LEK TELMIPRES


  Rok upotrebe


  3 godine.


  Nemojte koristiti lek posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Čuvanje


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Telmipres

40 mg: jedna tableta sadrži 40 mg telmisartana. 80 mg: jedna tableta sadrži 80 mg telmisartana.


Pomoćne supstance: magnezijum stearat; kroskarmeloza natrijum; manitol ; povidon; kalijum-hidroksid, pelete.


Kako izgleda lek Telmipres i sadržaj pakovanja

Telmipres, 40 mg: Ovalne, bele, bikonveksne tablete, sa podeonom crtom i utisnutim logom „T“ na jednoj strani. Telmipres, 80 mg: Ovalne, bele, bikonveksne tablete sa utisnutim logom „T1“ na jednoj strani.

Telmipres 40 mg:

Aluminijum/aluminijum blisteri. Jedan blister sadrži 14 film tableta. Pakovanje: kartonska kutija sa 28 film tableta; 2 blistera sa po 14 film tableta.


Telmipres 80 mg:

Aluminijum/aluminijum blisteri. Jedan blister sadrži 14 film tableta. Pakovanje: kartonska kutija sa 28 film tableta; 2 blistera sa po 14 film tableta.

Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole:

ADOC D.O.O. BEOGRAD

Milorada Jovanovića 11, Beograd, Republika Srbija


Proizvođač:

 1. ACTAVIS LTD.

  BLB016, Bulebel Industrial Estate, Zejtun ZTN 3000, Malta

 2. ACTAVIS EHF.

Reykjavikurvegi 78, IS-220 Hafnarfjordur, Island


Napomena:


Štampano Uputstvo za lek u konkretnom pakovanju leka mora jasno da označi onog proizvođača koji je odgovoran za puštanje u promet upravo te serije leka o kojoj se radi, tj. da navede samo tog proizvođača, a ostale da izostavi.


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


April, 2014.


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Telmipres, tablete, 28 x (40mg): 515-01-06842-13-001 od 03.09.2014.

Telmipres, tablete, 28 x (80mg): 515-01-06843-13-001 od 03.09.2014.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   


kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines