FISKocr

Bronchi Plantago Globuli velati


UPUTSTVO ZA LEK


Bronchi Plantago Globuli velati,pilule, 0.1g+0.1g+0.1g+0.1g+0.1g+0.1g+0.1g/10g Pakovanje: ukupno 20g, bočica staklena, 1 x 20 g


Proizvođač: WALA HEILMITTEL GMBH


Adresa: Bad Boll Baden-Wurttemberg, Bosslerweg 2, Nemačka


Podnosilac zahteva: PPEDSTAVNIŠTVO WALA HEILMITTEL, ZRENJANINAdresa:

Kralja Aleksandra Karađorđevića 15, IV sprat, 23000 Zrenjanin, Republika Srbija


Bronchi Plantago Globuli velati, 0.1g+0.1g+0.1g+0.1g+0.1g+0.1g+0.1g, pilule,


INN: bronhije vola ( Bronchi bovis GI .) Dil D16 ; divlja tikva,(Bryonia cretica), sveže korenje Dil. D7; konopljuša ( Eupatorium cannabinum ex herba), herba Dil.D7; grkljan vola ( Larynx bovis GI ) Dil D16 ; uskolisna bokvica, ( Plantago lanceolata e foliis), list Dil.D5, pirit triturat, vodeni Dil. D14, nosna sluzokoža vola (Tunica mucosa nasi bovis GI) Dil.13


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Bronchi Plantago Globuli velati, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Bronchi Plantago Globuli velati i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Bronchi Plantago Globuli velati

 3. Kako se upotrebljava lek Bronchi Plantago Globuli velati

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Bronchi Plantago Globuli velati

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK BRONCHI PLANTAGO GLOBULI VELATI I ČEMU JE NAMENjEN?


  Bronchi Plantago Globuli velati je homeopatski lek bez odobrenih terapijskih indikacija.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK BRONCHI PLANTAGO GLOBULI VELATI?


  Lek Bronchi Plantago Globuli velati ne smete koristiti:  Primena drugih lekova


  Nema dokaza o bilo kakvim interakcijama leka Bronchi Plantago Globuli velati ili bilo koje njegove komponente.


  Kažite svom lekaru i farmaceutu ako uzimate ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta


  Uzimanje leka Bronchi Plantago Globuli velati sa hranom ili pićima


  Ne preporučuje se uzimanje leka Bronchi Plantago Globuli velati istovremeno sa hranom i pićem.Lek Bronchi Plantago Globuli velati, treba uzimati pola sata pre ili posle jela ili uzimanja tečnosti.


  Primena leka Bronchi Plantago Globuli velati u periodu trudnoće i dojenja


  Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Primena leka Bronchi Plantago Globuli velati na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Nije relevantno.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Bronchi Plantago Globuli velati


  Lek sadrži saharozu i prečišćenu vodu. U slučaju netolerancije na neke od šećera, obratite se svom lekaru pre upotrebe ovog leka.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK BRONCHI PLANTAGO GLOBULI VELATI?


  Koristite lek Bronchi Plantago Globuli velati uvek onako kako je propisano u ovom uputstvu za upotrebu.

  Ukoliko imate bilo kakve nedoumice, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


  Način primene:

  Pustiti pilule da se otope ispod jezika.


  Doziranje:

  Ukoliko nije drugačije propisano, uobičajeno doziranje leka Bronchi Plantago Globuli velati je:


  Odrasli i adolescenti uzrasta iznad 12 godina:

  5-10 pilula otopiti ispod jezika 1 do 2 puta dnevno.


  Ako u roku od 2 dana ne dođe do poboljšanja simptoma, potrebno je konsultovati lekara.


  Ako ste uzeli više leka Bronchi Plantago Globuli velati,nego što je trebalo


  U slučaju predoziranja ne očekuje se pojava štetnih dejstava.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Bronchi Plantago Globuli velati


  Nemojte uzimati duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Bronchi Plantago Globuli velati


  Ukoliko naglo prestanete da uzimate lek Bronchi Plantago Globuli velati ne očekuje se pojava štetnih dejstava.

  Ukoliko imate dodatnih pitanja, konsultujte se sa lekarom ili farmaceutom.


 4. MOGUĆA NEŽELjENA DEJSTVA


  Nema poznatih neželjenih dejstava izazvanih upotrebom Bronchi Plantago Globuli velati pilule.

  Lek Bronchi Plantago Globuli velati, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


  Napomena: tokom primjene homeopatskih lekova može doći do prolaznog pogoršanja postojećih tegoba (inicijalno pogoršanje). U takvim slučajevima, treba se konsultovati sa lekarom i eventualno prekinuti uzimanje leka.


  Prijavljivanje neželjenih reakcija


  Ukoliko se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navdena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd

  Republika Srbija

  website: www.alims.gov rs

  e-mail: nezeljene reakcije@alims.gov.rs


 5. KAKO ČUVATI LEK BRONCHI PLANTAGO GLOBULI VELATI?


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe:


  5 (pet) godina

  Nemojte koristiti lek Bronchi Plantago Globuli velati posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju.


  Čuvanje:


  Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Bronchi Plantago Globuli velati?


10g pilula sadrži:


Bronhije vola (Bronchi bovis) Gl Dil. D16 0.1g

Divlja tikva (Bryonia cretica) ferm 33b Dil. D7 0.1g

Herba konopljuše (Eupatorium cannabinum ex herba) ferm 33c Dil. D7 0.1g


Grkljan vola (Larynx bovis) Gl Dil. D16 0.1g

List uskolisne bokvice (Plantago lanceolata e foliis) ferm 34c Dil. D5 0.1g

Pirit Dil. D14 aquos. 0.1g

Nosna sluzokoža vola (Tunica mucosa nasi bovis) Gl Dil. D13 0.1g Sadrži i pomoćnu supstancu: saharozu, prečišćenu vodu.

Kako izgleda lek Bronchi Plantago Globuli velati i sadržaj pakovanja


Male, bele pilule u braon staklenoj bočici.


Staklena bočica za tablete, smeđe boje sa plastičnim zatvaračem (staklo tip III). Beli zatvarač od polietilena.


Nosilac dozvole:

PREDSTAVNIŠTVO WALA HEILMITTEL ZRENJANIN

Kralja Aleksandra Karađorđevića 15, IV sprat, 23000 Zrenjanin Republika Srbija


Proizvođač:

WALA HEILMITTEL GMBH

Bad Boll Baden-Wurttemberg,Bosslerweg 2, Nemačka


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno:


Jul, 2014.


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


515-01-06479-13-001 od 16.09.2014.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z