Moozeeck

Bepanthen Plus


UPUTSTVO ZA LEK


Bepanthen® Plus, krem, 5 % + 0, 5 %

Pakovanje: ukupno 30 g, tuba, 1 x 30 g


Proizvođač: GP Grenzach Produktions GmbH


Adresa: Emil-Barell-Strasse 7, 79639 Grenzach-Wyhlen, Nemačka


Podnosilac zahteva: Bayer d.o.o.


Adresa: Omladinskih brigada 88b, 11070 Beograd


Bepanthen® Plus, krem, 5 % + 0, 5 %, 30 g Dekspantenol, hlorheksidin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite

lek Bepanthen Plus, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Bepanthen Plus i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Bepanthen Plus

 3. Kako se upotrebljava lek Bepanthen Plus

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Bepanthen Plus

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Bepanthen® Plus I ČEMU JE NAMENjEN


  Bepanthen Plus krem je antiseptični krem koji pomaže zaceljivanje infekcija površinskih i kontuzionih rana. Bepanthen Plus krem sadrži aktivnu supstancu dekspantenol koja se u koži brzo pretvara u pantotensku kiselinu, vitamin koji ubrzava formiranje novog tkiva i poboljšava stanje ožiljaka.

  Bepanthen Plus krem takođe sadrži i hlorheksidin, antiseptik efikasan protiv infekcije rana bakterijama koje su

  inače prisutne na koži i na taj način sprečava ili ograničava infekciju rane.

  Bepanthen Plus krem sprečava isušivanje rana, ublažava bolove efektom hlađenja i dobro se podnosi. Bepanthen® Plus krem se lako nanosi i ispira, nije mastan i ne lepi se za kožu.


  Bepanthen Plus krem se koristi na suvim ili vlažnim površinskim ranama kože, uključujući abrazije, posekotine i ogrebotine, plikove, ispucalu kožu (fisure), blage opekotine, sveže ožiljke, ojede i ozlede u tačkama oslonca, kod manjih lezija i hirurških rezova.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Bepanthen Plus


  Lek Bepanthen Plus ne smete koristiti:


  Ovaj lek ne smete koristiti ako ste alergični (preosetljivi) na dekspantenol, hlorheksidin ili na bilo koji drugi sastojak leka (vidi Dodatne informacije).

  Bepanthen Plus krem se ne sme koristiti na ozbiljnim, dubokim ili veoma zagađenim ranama. Takve rane zahtevaju intervenciju lekara (usled rizika od tetanusa). Bepanthen Plus se ne sme primenjivati na oštećenu bubnu opnu.


  Kada uzimate lek Bepanthen Plus, posebno vodite računa:


  Bepanthen Plus krem ne sme doći u dodir sa očima, ušima ili sluzokožom.

  Ukoliko rana ostaje ista i ne pokazuje tendenciju zarastanja duže vreme (10-14 dana) neophodno je konsultovati lekara. Takođe, neophodno je obratiti se lekaru ukoliko su ivice rane intezivno crvene, oko rane se pojavi otok ili se javi povišena temperatura.

  Ukoliko koža nije ozleđena već samo iziritirana (opekotine od sunca, osetljive regije, područja kože koja stradaju od vremenskih uticaja), rizik od infekcije je zanemarljiv. U takvim slučajevima, umesto primene antiseptika Bepanthen Plus krem, treba koristiti Bepanthen krem koji ne sadrži antiseptik. Sa druge strane, ako je potrebno da tretirate raš nastao od pelena ili bolne ispucale bradavice, treba da koristite Bepanthen mast, koja sadrži masnu komponentu i štiti od vlage.

  Često ponavljanje lokalne primene na istom mestu može dovesti do iritacije kože. Proizvod je namenjen samo za manje povrede na koži, tako da se prekomerno izlaganje proizvodu mora izbeći.


  Primena drugih lekova


  Kažite svom lekaru i farmaceutu ako uzimate ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.


  Hlorheksidin je inkompatibilan sa sapunima i drugim anjonskim jedinjenjima. Bepanthen Plus krem se ne sme koristiti istovremeno sa drugim antisepticima kako bi se izbegla mogućnost međusobnog uticaja.


  Primena leka Bepanthen Plus u periodu trudnoće i dojenja


  Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.

  Nema dokaza koji ukazuju da postoji rizik pri primeni tokom trudnoće ili dojenja. Ipak, Bepanthen plus krem treba koristiti tokom trudnoće samo po preporuci lekara.

  Treba izbeći primenu na većim površinama kože tokom trudnoće.

  Bepanthen Plus krem mogu koristiti dojilje, ali se ne sme primenjivati na većim površinama kože.


  Uticaj leka Bepanthen Plus na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Nije primenjivo.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Bepanthen Plus


  Lek sadrži lanolin koji može izazvati lokalne reakcije na koži (npr. kontaktni dermatitis).


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Bepanthen Plus


  Očistiti ranu što je moguće temeljnije i naneti tanak sloj Bepanthen Plus krema. Ukoliko je potrebno, ranu pokriti flasterom ili gazom.

  Nanositi Bepanthen Plus krem nekoliko puta na dan dok rana ne zaceli. Treba izbeći nanošenje na veće površine kože.


 4. MOGUĆA NEŽELjENA DEJSTVA


  Lek Bepanthen Plus, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Prijavljene su alergijske reakcije na koži kao što su kontaktni dermatitis (zapaljenje kože), alergijski dermatitis, pruritus (svrab), eritem (crvenilo), ekcem, raš (osip), urtikarija, iritacija kože, plikovi.

  Preosetljivost, anafilaktičke reakcije i anafilaktički šok (koji može ugroziti život) sa odgovarajućim laboratorijskim i kliničkim manifestacijama uključujući simptome astme, blage do umerene reakcije potencijalno na koži, u respiratornom traktu, gastrointestinalnom traktu i kardiovaskularnom sistemu, uključujući simptome kao što su raš (osip), urtikarija, edem (otok), pruritus (svrab) i kardio-respiratorni problemi.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK Bepanthen Plus


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  3 godine

  Nemojte koristiti lek Bepanthen Plus posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju.


  Čuvanje


  Lek se čuva na temperaturi do 25°C. Tubu uvek držati dobro zatvorenu.


  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Bepanthen Plus


Aktivne supstance su dekspantenol i hlorheksidin.

Jedan gram krem sadrži 50 mg dekspantenola i 5 mg hlorheksidin-dihidrohlorida


Ostali sastojci su: DL-pantolakton; cetilalkohol; stearilalkohol; parafin, beli, meki; parafin, tečni; lanolin (E 913); makrogolstearat; voda, prečišćena.


Kako izgleda lek Bepanthen Plus i sadržaj pakovanja


Bepanthen Plus je glatka, homogena krema skoro bele boje, vrlo slabog mirisa. Tuba sadrži 30 g krema.

Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole

Bayer d.o.o., Omladinskih brigada 88b, 11 070 Beograd


Proizvođač

GP Grenzach Produktions GmbH

Emil-Barell-Strasse 7, 79639 Grenzach-Wyhlen, Nemačka


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Jul, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


Broj i datum dozvole: 515-01-01377-13-001 od 03.10.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z