FISKocr

Coldrex


UPUTSTVO ZA LEK


Coldrex®, tableta, 500mg/ 25mg/ 5mg/ 20mg/ 30mg

Pakovanje: blister, 1 x 12 tableta

blister 2 x 12 tableta


Proizvođač: S.C. EUROPHARM S.A.

Adresa: 2 Panselelor St. Brasov, County of Brasov, Rumunija


Proizvođač: GLAXOSMITHKLINE DUNGARVAN LTD

Adresa: Knockbrack, Dungarvan, County Waterford, Republika Irska


Podnosilac zahteva: GLAXOSMITHKLINE EXPORT LIMITED - PREDSTAVNIŠTVO

Adresa: Omladinskih brigada 88, 11 070 Novi Beograd, Republika Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik

COLDREX®, 500mg/ 25mg/ 5mg/ 20mg/ 30mg, tableta

INN paracetamol, kofein, fenilefrin, terpin, askorbinska kiselina


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Coldrex, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Coldrex i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Coldrex

 3. Kako se upotrebljava lek Coldrex

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Coldrex

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK COLDREX I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Coldrex je lek za ublažavanje simptoma prehlade i gripa za odrasle i decu stariju od 12 godina. Sadrži pet aktivnih supstanci:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK COLDREX


  Upamtite: Coldrex sadrži paracetamol. Nemojte ga koristiti zajedno sa drugim preparatom koji sadrži paracetamol.


  Lek COLDREX ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK COLDREX

  Uvek se posavetujte sa Vašim lekarom ukoliko niste sigurni da li treba da uzimate ovaj lek. Uobičajna doza je:

  Odrasli i deca starija od 12 godina


  1-2 tablete mogu se uzeti najviše 4 puta dnevno. Ne sme se uzeti više od 8 tableta tokom 24 časa. Preporučena doza se ne sme prekoračiti.


  Lek ne primenjivati duže od sedam dana u kontinuitetu bez medicinskog nadzora.

  Ne smete uzimati u intervalu kraćem od 4 časa!


  Deca ispod 12 godina starosti

  Ne preporučuje se primena kod dece mlađe od 12 godina.


  Ako se simptomi bolesti nastave i nakon terapije, obratite se Vašem lekaru.


  Ako ste uzeli više leka COLDREX nego što je trebalo


  Morate odmah potražiti savet lekara, čak i ako se osećate dobro.

  Uzimanje više od preporučene doze paracetamola može izazvati oštećenje jetre.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek COLDREX


  Uzmite tabletu kada se setite.

  Odrasli i deca preko 12 godina ne treba da uzimaju više od 8 tableta tokom 24 časa.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek COLDREX


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i većina drugih lekova i lek Coldrex može izazvati neželjena dejstva, koja se ne javljaju kod svih onih koji koriste ovaj lek.


  Neželjena dejstva koja se mogu javiti su: glavobolja, vrtoglavica, nervoza, razdražljivost, uznemirenost, nemir, problem sa spavanjem, povećanje krvnog pritiska, mučnina, iznenadni gubitak težine, gubitak apetita, žuta prebojenost kože i očiju, povraćanje i proliv.


  Prestanite sa uzimanjem leka i odmah se javite lekaru ukoliko se eventualno javi neko od sledećih neželjenih dejstava:  Prijavljivanje neželjenih reakcija


  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomogneteuproceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekovei medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

  website: www.alims.govrs

  e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 5. KAKO ČUVATI LEK COLDREX

  Rok upotrebe

  4 godine.

  Ne koristiti lek Coldrex nakon datuma isteka naznačenog na pakovanju.


  Čuvanje

  Čuvati na temperaturi do 25ºC, u originalnom pakovanju radi zaštite od vlage. Čuvati van domašaja dece.

 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek COLDREX

Sadržaj aktivnih supstanci: 500 mg paracetamola, 25 mg kofeina, 5mg fenilefrin-hidrohlorida, 20 mg terpin,

monohidrata, 30 mg askorbinske kiseline.

Sadržaj pomoćnih supstanci: skrob, kukuruzni, skrob, preželatinizovani, talk, stearinska kiselina, polividon, kalijum-sorbat, natrijum-laurilsulfat, Eurocol Sunset Yellow E110.


Kako izgleda lek COLDREX i sadržaj pakovanja

Duguljaste, bikonveksne, dvoslojne tablete ružičaste i bele boje, na ružičastom sloju utisnuta je oznaka "Coldrex".


Pakovanje sadrži 12 ili 24 tableta.

Nosilac dozvole i Proizvođači


GLAXOSMITHKLINE EXPORT LIMITED - PREDSTAVNIŠTVO

Omladinskih brigada 88, 11 070 Novi Beograd, Republika Srbija


S.C. EUROPHARM S.A. 2 Panselelor St. Brasov, County of Brasov, Code 500419, Rumunija GLAXOSMITHKLINE DUNGARVAN LTD, Knockbrack, Dungarvan, Co Waterford, Republika Irska


Napomena:

Štampano Uputstvo za lek u konkretnom pakovanju leka mora jasno da označi onog proizvođača koji je odgovoran za puštanje u promet upravo te serije leka o kojoj se radi, tj. da navede samo tog proizvođača, a ostale da izostavi.


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Jun, 2014.

Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


515-01-00203-14-001 od 16.09.2014. (Coldrex®; tablete; 500mg/25mg/5mg/20mg/30mg; blister, 1x12 tableta)

515-01-00204-14-001 od 16.09.2014. (Coldrex®; tablete; 500mg/25mg/5mg/20mg/30mg; blister, 2x12 tableta)

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z