FISKocr

Cosopt


UPUTSTVO ZA LEK


Cosopt®, kapi za oči, ratvor, 5 mg/mL + 20 mg/mL bočica, 1 x 5 mL


Proizvođač: Laboratoires Merck Sharp & Dohme- Chibret


Adresa: Route de Marsat, Riom, Clermont-Ferrand, Francuska


Podnosilac zahteva: MERCK SHARP & DOHME D.O.O.


Adresa: Omladinskih brigada 90A/1400, 11070 Beograd, Republika Srbija


Cosopt® 5 mg/mL + 20 mg/mL, kapi za oči, rastvor INN: timolol, dorzolamid

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Cosopt i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Cosopt

 3. Kako se upotrebljava lek Cosopt

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Cosopt

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Cosopt I ČEMU JE NAMENjEN


  Lek Cosopt sadrži dva leka: dorzolamid i timolol.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK COSOPT


  Lek Cosopt ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK COSOPT


Uvek uzimajte lek Cosopt tačno onako kako vam je to rekao vaš lekar. Ukoliko niste sigurni kako da uzimate lek, proverite sa vašim lekarom ili farmaceutom. Vaš lekar će utvrditi koja je doza najbolja za vas i koliko dugo treba da traje lečenje.


Uobičajena doza je jedna kap u obolelo oko (oči) ujutro i uveče.


Ako uzimate ovaj lek zajedno sa drugim kapima za oči, primena ovih različitih kapi za oči treba da bude vremenski odvojena najmanje 10 minuta.


Ne menjajte dozu leka bez dogovora sa vašim lekarom.


Ne dozvolite da vrh bočice sa kapima za oči dodirne oko ili okolno tkivo. Vrh bočice može da se kontaminira (zagadi) bakterijama koje mogu da izazovu infekciju oka koja može da dovede do ozbiljnog oštećenja oka, pa


čak i gubitka vida. Da biste izbegli moguću kontaminaciju bočice, pre upotrebe ovog leka operite ruke i ne dozvolite da vrh bočice dođe u kontakt sa bilo kojim predmetima/površinama. Ako mislite da je vaša bočica sa lekom možda zagađena, ili, ako dobijete infekciju oka, odmah se obratite vašem lekaru da sa njim porazgovarate o daljem korišćenju te bočice.


Uputstvo za upotrebu


 1. Pre nego što upotrebite lek po prvi put budite sigurni da sigurnosna traka u prednjem delu bočice nije prekinuta. Razmak između bočice i zatvarača je normalan kod neotvorenih bočica.


 2. Skinite sigurnosnu traku da otvorite pakovanje.


 3. Da otvorite bočicu odvrnite zatvarač okretanjem kao što je označeno strelicama na vrhu zatvarača. Nemojte da povlačite zatvarač direktno nagore i odvajate ga od bočice. Povlačenje zatvarača direktno nagore učiniće da vaša bočica ne funkcioniše pravilno.


 4. Zabacite glavu unazad i pažljivo povucite donji kapak tako da se formira prostor između kapka i oka.


 5. Okrenite bočicu naopačke, pritisnite lagano palcem ili kažiprstom na mesto označeno kao "mesto koje treba pritisnuti prstom" (kao što je to prikazano na slici) dok ne izađe samo jedna kap u oko kao što je preporučio vaš lekar.


  NEMOJTE DODIRIVATI OKO ILI OČNI KAPAK VRHOM BOČICE.


 6. Nakon korišćenja leka Cosopt, pritisnite prstom ugao oka, na mestu pored nosa, ili zatvorite oči na 2 minuta. Ovim se sprečava da lek ne dospe u druge delove vašeg tela.


 7. Zatvorite na trenutak oko i pritisnite prstom unutrašnji ugao oka i tako pritisnuto držite oko jedan minut.


  Ovim se sprečava da ukapana kap sklizne i ode niz suzni kanal.


 8. Ako je, nakon prvog otvaranja bočice, istiskivanje kapi otežano, vratite zatvarač na bočicu i zavrnite ga (ne prejako), a zatim ga ponovo odvrnite tako što ćete ga okretati u suprotnom smeru kao što je to prikazano strelicama na vrhu zatvarača.


 9. Ponovite postupke pod 4 i 5 za drugo oko ako je to preporučio vaš lekar.


 10. Zatvorite bočicu okretanjem zatvarača dok čvrsto ne zatvori bočicu. Da bi zatvaranje bilo ispravno, strelica na levoj strani zatvarača mora da dođe u ravan sa strelicom na levoj strani nalapnice na bočici. Nemojte previše pričvrstiti zatvarač jer time možete da oštetite bočicu i zatvarač.


 11. Vrh bočice za doziranje je napravljen tako da istisne samo jednu kap u jednom istiskivanju, stoga, NEMOJTE da proširujete otvor na vrhu bočice.


 12. Kada upotrebite sve doze, ostaće malo leka Cosopt u bočici. Nemojte da brinete jer je u bočicu dodato malo više leka, tako da ćete dobiti celokupnu količinu leka Cosopt koju je vaš lekar propisao. Ne pokušavajte da uklonite višak leka iz bočice.


Ako ste uzeli više leka Cosopt nego što je trebalo

Ako ste stavili previše kapi u oko ili progutali bilo koju količinu sadržaja bočice, pored drugih efekata, možete da osetite ošamućenost, otežano disanje ili da osećate da vaše srce radi sporije. Odmah se obratite vašem lekaru.


Ako ste zaboravili da uzmete lek Cosopt


Veoma je važno da uzimate ovaj lek tačno na način kako vam je to propisao vaš lekar.

Ako propustite dozu, uzmite je što je pre moguće. Međutim, ako je već skoro vreme za uzimanje naredne doze, nemojte ponovo da uzimate propuštenu dozu, već samo nastavite sa uobičajenim uzimanjem leka u uobičajeno vreme za doziranje.

Ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu dozu.


Ako naglo prestanete da uzimate lek Cosopt


Ako želite da prestanete sa uzimanjem ovog leka prvo se obratite vašem lekaru.

Ukoliko imate bilo kakvih dodatnih pitanja u vezi upotrebe ovog leka obratite se vašem lekaru ili farmaceutu.


 1. MOGUĆA NEŽELjENA DEJSTVA


  Kao i svi drugi lekovi, lek Cosopt može da izazove neželjene reakcije, mada se one ne pojavljuju kod svih pacijenata.


  U većini slučajeva možete da nastavite sa primenom kapi, osim ukoliko se pojave ozbiljne neželjene reakcije. Ako ste zabrinuti, obratite se lekaru ili farmaceutu. Nemojte da prestanete sa uzimanjem leka Cosopt pre nego što o tome porazgovarate sa vašim lekarom.


  Generalizovane alergijske reakcije, uključujući oticanje ispod kože, mogu da se pojave na delovima tela poput


  lica i udova, i mogu da dovedu do opstrukcije disajnih puteva što dovodi do otežanog gutanja ili disanja; pojava koprivnjače ili osipa koji svrbi, lokalizovanog i generalizovanog osipa, svraba, ozbiljnih, iznenadnih alergijskih reakcija koje su opasne po život.

  Ako se kod Vas javi alergijska reakcija sa nekim od gore navedenih simptoma, odmah prekinite sa uzimanjem leka Cosopt i potražite savet lekara.


  Učestalost dole navedenih mogućih neželjenih reakcija određuje se prema sledećim kategorijama: Veoma česte (koje se pojavljuju kod više od 1 na 10 korisnika leka)

  Česte (koje se pojavljuju kod 1 do 10 na 100 korisnika leka) Povremene (koje se pojavljuju kod 1 do 10 na 1.000 korisnika leka) Retke (koje se pojavljuju kod 1 do 10 na 10.000 korisnika leka)

  Nepoznate (učestalost ne može da se utvrdi na osnovu raspoloživih podataka)


  Prijavljene su sledeće neželjene reakcije izazvane lekom Cosopt ili nekom od komponenti leka, bilo tokom kliničkih ispitivanja, ili u post-marketinškom periodu nakon stavljanja leka u promet:


  Veoma česte:

  Osećaj peckanja i probadanja u oku, izmenjen osećaj ukusa.


  Česte:

  Crvenilo u oku/očima i oko oka/očiju, suzenje ili svrab oka/očiju, kornealna erozija (oštećenje prednjeg sloja očne jabučice), oticanje i/ili nadraženost u i oko oka/očiju, osećaj da se nešto nalazi u oku, smanjena osetljivost rožnjače (nemanje osećaja da je nešto upalo u oko i nemanje osećaja bola u oku), bol u oku, suve oči, zamućen vid, glavobolja, sinuzitis (osećaj napetosti ili punoće u nosu), muka, slabost/umor i malaksalost.


  Povremene:

  Vrtoglavica, depresija, zapaljenje dužice, poremećaji vida sa refraktivnim promenama (u nekim slučajevima zbog obustavljanja terapije mioticima), usporen rad srca, nesvestica, otežano disanje (dispnea), porećaj varenja i pojava kamena u bubregu (često sa znacima iznenadne pojave izrazito jakih, grčevitih bolova u donjem delu leđa i/ili bočno, preponama ili stomaku).


  Retke:

  Sistemski lupus eritematozus (bolest imunog sistema koja može da izazove zapaljenje unutrašnjih organa), utrnulost ili žmarci u šakama ili stopalima, nesanica, noćne more, gubitak pamćenja, pojačanje znakova i simptoma miastenije gravis (mišićni poremećaj), smanjena seksualna želja, moždani udar (šlog), privremena kratkovidost koja može da se povuče nakon prestanka uzimanja leka, odvajanje sloja ispod mrežnjače koji sadrži krvne sudove nakon filtracione operacije što može da dovede do poremećaja vida, pad očnog kapka (oko ostaje napola zatvoreno), dupli vid, stvaranje krasti na očnom kapku, oticanje rožnjače (sa simptomima poremećaja vida), nizak pritisak u oku, zujanje u ušima, nizak krvni pritisak, nepravilan rad srca, kongestivna srčana insuficijencija (bolest srca praćena kratkim dahom i oticanjem stopala i nogu zbog nagomilavanja tečnosti), edem (nagomilavanje tečnosti), cerebralna ishemija (smanjen dotok krvi u mozak), bol u grudima, palpitacije (ubrzan i/ili nepravilan rad srca), srčani udar, Rejnoov fenomen, oticanje ili hladnoća u šakama i stopalima i smanjena cirkulacija krvi u rukama i nogama, grčevi u nogama i/ili bol u nogama prilikom hodanja (klaudikacija), kratak dah, nedostatak vazduha, curenje ili zapušenost nosa, krvarenje iz nosa, otežano disanje, kašalj, nadraženost grla, suva usta, dijareja, kontaktni dermatitis, opadanje kose, psorijaza ili pogoršanje psorijaze, Pejronijeva bolest (koja može da izazove zakrivljenost penisa), reakcije alergijskog tipa poput osipa,

  koprivnjače, svraba, u retkim slučajevima moguće oticanje usana, očiju i usta, zviždanje i škripanje u plućima, ili ozbiljne reakcije na koži (Stivens-Džonsonov sindrom, toksična epidermalna nekroliza).


  Kao i drugi lekovi koji se primenjuju u oko, timolol se resorbuje u krv. Ovo može da izazove slične neželjene reakcije kao one uočene kod beta blokatora koji se uzimaju oralno. Pojava neželjenih reakcija nakon lokalne primene u oko je ređa nego kada se lekovi uzimaju, na primer, oralno ili primaju u vidu injekcije. Navedene dodatne neželjene reakcije uključuju reakcije zabeležene kod beta-blokatora tokom korišćenja u lečenju bolesti oka:


  Nepoznate:

  Nizak nivo šećera u krvi, srčana insuficijencija, jedna vrsta poremećaja u radu srca, bol u stomaku, povraćanje, bol u mišićima koji nije uzrokovan fizičkim naporom, seksualna disfunkcija.


  Ukoliko se bilo koja neželjena reakcija pogorša, ili ukoliko uočite neku neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu, molimo vas da to kažete vašem lekaru ili farmaceutu.


 2. KAKO ČUVATI LEK Cosopt

  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.


  Rok upotrebe


  2 godine.

  Lek Cosopt ne treba upotrebljavati duže od 28 dana posle prvog otvaranja pakovanja.


  Ne upotrebljavajte ovaj lek posle datuma označenog na pakovanju. Datum je napisan u četiri broja posle „Važi do:” na bočici pri čemu prva dva broja označavaju mesec, a poslednja dva broja godinu. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan u mesecu.


  Čuvanje


  Lek ne zahteva posebne temperaturne uslove čuvanja. Čuvati bočicu u spoljnoj kartonskoj kutiji radi zaštite od svetlosti.


  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 3. DODATNE INFORMACIJE


  Šta sadrži lek Cosopt


Kako izgleda lek Cosopt i sadržaj pakovanja


Lek Cosopt je bistar, bezbojan do skoro bezbojan, slabo viskozan rastvor, skoro bez vidljivih čestica.

Bočica OCUMETER PLUS sastoji se od providne bočice od polietilena velike gustine koja sadrži 5 mL rastvora. Na nalepnici bočice nalazi se sigurnosna traka koja pokazuje da li je bočica otvarana ili ne.

Jedna bočica sa 5 mL rastvora.

Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole:

MERCK SHARP & DOHME D.O.O.

Omladinskih brigada 90A/1400, 11070 Beograd, Republika Srbija


Proizvođač:

Laboratoires Merck Sharp & Dohme- Chibret

Route de Marsat, Riom, Clermont-Ferrand, Francuska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Septembar 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-03363-13-001 od 22.11.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z