FISKocr

Ampril HL


UPUTSTVO ZA LEK


AmprilHL, tableta, 2.5mg+12.5mg pakovanje: ukupno 28 kom; blister, 4 x 7 kom Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: Krka d.d, Novo mesto


Adresa: Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija


Podnosilac zahteva: Krka-Farma d.o.o., Beograd


Adresa: Jurija Gagarina 26v/II, Beograd, Srbija


AmprilHL, tableta, 2.5mg+12.5mg ramipril/hidrohlortiazid


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Ampril HL i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Ampril HL

 3. Kako se upotrebljava lek Ampril HL

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Ampril HL

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK AMPRIL HL I ČEMU JE NAMENJEN


  Ampril HL tablete predstavljaju kombinaciju ramiprila i hidrohlorotiazida.


  Ramipril spada u grupu lekova koji se nazivaju “ACE-inhibitori” (inhibitori konvertaze angiotenzina). On deluje tako što:


  Hidrohlortiazid pripada grupi lekova koji se nazivaju „tiazidni diuretici“ ili tablete za izbacivanje vode. On deluje tako što povećava količinu vode (urina) koju telo proizvodi. To snižava krvni pritisak.


  Ampril HL je lek namenjen za snižavanje krvnog pritiska. Ove dve aktivne supstance deluju zajedno u snižavanju krvnog pritiska. One se koriste zajedno kada terapija samo jednim lekom ne deluje.


  Vaš lekar će Vam možda propisati lek za drugu indikaciju. Uvek sledite uputstva lekara.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK AMPRIL HL


Lek Ampril HL ne smete koristiti:Primena leka Ampril HL u periodu trudnoće i dojenja


Morate reći lekaru ako mislite da ste trudni (ili ako planirate trudnoću).

Ne bi trebalo da uzimate lek Ampril HL tokom prvih 12 nedelja trudnoće, a uopšte se ne sme uzimati nakon

13. nedelje zato što njegova primena tokom trudnoće može biti potencijalno opasna po bebu.

Ako zatrudnite dok uzimate lek Ampril HL, odmah obavestite lekara. Prelaz na odgovarajuću alternativnu terapiju treba sprovesti pre planirane trudnoće.

Nemojte uzimati Ampril HL ako dojite bebu.

Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete neki lek.


Uticaj leka Ampril HL na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


Možete osetiti vrtoglavicu dok uzimate Ampril HL. Ovo se češće javlja na početku terapije lekom Ampril HL ili kada počnete da uzimate veće doze. Ako se budete tako osećali, nemojte upravljati motornim vozilom ili rukovati alatima i mašinama.


Važne informacije o nekim sastojcima leka Ampril HL


Ampril HL sadrži laktozu. U slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.


 1. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK AMPRIL HL


  Lek Ampril HL uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutim.


  Uzimanje leka

 2. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao svi lekovi, i lek Ampril HL može da izazove neželjena dejstva, mada se ona ne moraju javiti kod svakoga.


  Prestanite da uzimate Ampril HL i odmah se obratite lekaru ako primetite bilo koje od sledećih ozbiljnih neželjenih dejstava – možda će Vam biti potrebna hitna medicinska pomoć:


  Ukoliko primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 3. KAKO ČUVATI LEK AMPRIL HL ILI AMPRIL HD


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  2 godine.

  Nemojte koristiti lek Ampril HL posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 30°C.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 4. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Ampril HL


- Aktivne supstance su ramipril i hidrohlortiazid.

Svaka tableta sadrži 2,5 mg ramiprila i 12,5 mg hidrohlortiazida.

- Pomoćne supstance su natrijum-hidrogenkarbonat; laktoza, monohidrat; kroskarmeloza-natrijum; skrob, preželatinizovan i natrijum-stearilfumarat.


Kako izgleda lek Ampril HL i sadržaj pakovanja


Ampril HL: Neobložene, pljosnate tablete oblika kapsule, bele do skoro bele boje koje sa jedne strane imaju podeonu crtu a sa druge strane oznaku 12,5.


Na raspolaganju su kutije sa 28 tableta. U kutiji su 4 blistera (Al/Al) sa po 7 tableta.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Krka-Farma d.o.o., Beograd, Jurija Gagarina 26v/II, Beograd, Srbija Krka d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Jul 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-0926-12-001 od 10.09.2012.


Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z