FISKocr

MUCOSOLVAN


UPUTSTVO ZA LEK


Mucosolvan® tableta, 30mg

Pakovanje:ukupno 20 kom, blister, 2 x 10 komProizvođač:


Adresa:

 1. Delpharm Reims

 2. Boehringer Ingelheim Ellas A.E.,

 1. Francuska, 10 Rue Colonel Charbonneaux,51100 Reims

 2. Grčka, Koropi, 5th km Paiania-Markopoulo


  Podnosilac zahteva: Boehringer Ingelheim Serbia d.o.o. Beograd


  Adresa: Milentija Popovića 5a, 11070 Beograd, Republika Srbija


  Mucosolvan®, 30mg, tablete

  ambroksol


  Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

  Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite

  lek MUCOSOLVAN, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek MUCOSOLVAN i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek MUCOSOLVAN

 3. Kako se upotrebljava lek MUCOSOLVAN

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek MUCOSOLVAN

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK MUCOSOLVAN I ČEMU JE NAMENJEN


  Ambroksol, aktivni sastojak leka MUCOSOLVAN, povećava lučenje sekreta u disajnim putevima, olakšava iskašljavanje i ublažava kašalj.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK MUCOSOLVAN


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek MUCOSOLVAN ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK MUCOSOLVAN


  Uvek uzimajte MUCOSOLVAN tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom. Uobičajena doza je:


  Odrasli: 1 tableta 3 puta na dan


  Terapijski efekat se može pojačati tako što će se davati po 2 tablete dva puta na dan. Tablete uzimajte sa tečnošću.


  Ako Vam ne bude bolje nakon lečenja akutnih respiratornih bolesti lekom MUCOSOLVAN, morate se obratiti svom lekaru.


  MUCOSOLVAN možete uzimati nezavisno od unosa hrane.


  Ako ste uzeli više leka MUCOSOLVAN nego što je trebalo


  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka MUCOSOLVAN nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom!


  Nisu zabeleženi nikakvi posebni simptomi predoziranja kod ljudi do sada. Prateći slučajna predoziranja i/ili greške u lečenju, prijavljeni neželjeni efekti su u skaldu sa poznatim neželjenim efektima leka MUCOSOLVAN kod preporučene doze i mogu zahtevati simptomatsku terapiju.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek MUCOSOLVAN


  Ako ste zaboravili da uzmete lek, uzmite dozu čim se setite ali ne uzimajte duplu dozu da nadomestite preskočeno. Zatim, sledeću dozu uzmite kao obično.


  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek MUCOSOLVAN, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Učestalost pojave neželjenih dejstava:

  Veoma česta neželjena dejstva: češće od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek; Česta neželjena dejstva: kod 1-10 na 100 pacijenata koji uzimaju lek; Povremena neželjena dejstva: kod 1-10 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek; Retka neželjena dejstva: kod 1-10 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek; Veoma retka neželjena dejstva: ređe od 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek Nije poznata: ne može se proceniti na osnovu raspoloživih podataka


  Gastrointestinalni poremećaji:

  Česta: mučnina

  Povremena: proliv, povraćanje, poremećaj varenja, bol u trbuhu


  Poremećaji kože i potkožnog tkiva:

  Retka: ospa, koprivnjača

  Nije poznata: angioedem (nagli otok kože ili sluzokože koji može izazvati otežano disanje), svrab


  Poremećaji imunog sistema:

  Nije poznata: preosetljivost


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK MUCOSOLVAN

  Rok upotrebe


  Rok upotrebe je 5 godina.


  Lek se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju.


  Čuvanje


  Bez posebnih uslova čuvanja.


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece!


 6. DODATNE INFORMACIJE


Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


Šta sadrži lek MUCOSOLVAN


Aktivna supstanca: 1 tableta sadrži 30 mg ambroksol hidrohlorida


Pomoćne supstance: laktoza monohidrat; skrob, kukuruzni, osušen; silicijum-dioksid, koloidni,bezvodni; magnezijum stearat


Kako izgleda lek MUCOSOLVAN i sadržaj pakovanja


PVC –Aluminijumski blister


2 blistera po10 tableta u složivoj kartonskoj kutiji

Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole:

Boehringer Ingelheim Serbia d.o.o. Beograd

Milentija Popovića 5a, 11 070 Beograd, Republika Srbija


Proizvođači:


Delpharm Reims

Francuska, 10 Rue Colonel Charbonneaux,51100 Reims Boehringer Ingelheim Ellas A.E.,

Grčka, Koropi, 5th km Paiania-Markopoulo


Štampano Uputstvo za pacijenta u konkretnom pakovanju leka mora jasno da označi onog proizvođača koji je odgovoran za puštanje u promet upravo te serije leka o kojoj se radi , tj. da navede samo tog proizvođača, a ostale da izostavi.


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Oktobar 2011.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


Broj i datum obnove dozvole za stavljanje u promet leka Mucosolvan tableta, 20 x (30mg): 515-01-0337-11-001 od 13.12.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z