Moozeeck

NAPROKSEN


UPUTSTVO ZA LEK


NAPROKSEN (naproksen), film tablete 375 mg Pakovanje: blister 2x10 film tableta


Proizvođač: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija Podnosilac zahteva: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija


NAPROKSEN, 375 mg, film tablete INN: naproksen

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Ovaj lek propisan je Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake bolesti kao i Vi.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek NAPROKSEN i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek NAPROKSEN

 3. Kako se upotrebljava lek NAPROKSEN

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek NAPROKSEN

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK NAPROKSEN I ČEMU JE NAMENJEN?


  Lek NAPROKSEN sadrži kao aktivni sastojak naproksen, koji pripada grupi lekova koji se zovu nesteroidni antiinflamatorni lekovi (NSAIL).

  NAPROKSEN može smanjiti bol, otok i osećaj toplote (zapaljenje) i koristi se:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK NAPROKSEN


  Lek NAPROKSEN ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK NAPROKSEN


  Lek NAPROKSEN uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Lekovi kao što je NAPROKSEN mogu biti povezani sa malim povećanjem rizika od srčanog ili moždanog udara. Rizik se povećava sa višim dozama i dužim trajanjem terapije. Nemojte prekoračivati propisane doze i dužinu trajanja terapije. Ako niste sigurni, posavetujte se sa lekarom.


  Tablete progutajte cele sa malo vode, uz obrok ili nakon obroka. Nemojte ih gnječiti ili žvakati.


  Dok ste na terapiji lekom NAPROKSEN, lekar će Vas kontrolisati da bi video da li Vam doza odgovara i da li imate neko neželjeno dejstvo. Ovo je posebno važno ukoliko ste starije životne dobi.


  Deca

  Lek NAPROKSEN nije namenjen deci mlađoj od 16 godina.


  Odrasli


  Oboljenja mišića, zglobova ili tetiva i menstrualni bolovi

  Uobičajena početna doza je 500 mg, nakon čega se nastavlja sa 250 mg na 6 ili 8 sati, po potrebi.


  Artritis i ankilozirajući spondilitis

  Uobičajena doza je između 500 i 1000 mg. Preporučena doza se može uzeti odjednom ili podeliti u dve dnevne doze.


  Stariji i pacijenti sa oboljenjima jetre ili bubrega

  Lekar će Vam odrediti dozu leka NAPROKSEN, koja će uglavnom biti manja od doze za odrasle.


  Ako ste uzeli više leka NAPROKSEN nego što je trebalo


  Ako ste uzeli više leka NAPROKSEN nego što je trebalo, odmah se obratite lekaru ili najbližoj zdravstvenoj ustanovi. Ponesite pakovanje leka sa sobom.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek NAPROKSEN


  Ako ste zaboravili da uzmete lek NAPROKSEN, nemojte uzimati duplu dozu leka da biste nadoknadili propuštenu. Sledeću dozu leka uzmite prema uobičajenom režimu doziranja.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek NAPROKSEN


  Nemojte da prestanete sa uzimanjem leka NAPROKSEN bez savetovanja sa lekarom, čak iako se osećate bolje.

  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek NAPROKSEN, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Lekovi kao što je NAPROKSEN mogu biti povezani sa malim povećanjem rizika od srčanog ili moždanog udara.


  Važna neželjena dejstva na koja treba obratiti pažnju:

  Prestanite sa uzimanjem leka NAPROKSEN i odmah se obratite lekaru ako Vam se javi neko od sledećih neželjenih dejstava. Može Vam biti potreban hitan medicinski tretman:


  Teški poremećaji želuca ili creva čiji simptomi uključuju:

 5. KAKO ČUVATI LEK NAPROKSEN


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece!


  Rok upotrebe:


  5 godina.

  Nemojte koristiti lek NAPROKSEN posle isteka roka naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje:


  Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju u cilju zaštite od svetlosti.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek NAPROKSEN Aktivne supstance su: NAPROKSEN, film tablete, 375 mg:

1 film tableta sadrži:

naproksen 375 mg


Ostali sastojci su:


NAPROKSEN, film tablete, 375 mg:


Jezgro:


Kako izgleda lek NAPROKSEN i sadržaj pakovanja


NAPROKSEN, film tablete, 375 mg:


Okrugle film tablete, narandžaste boje sa utisnutom podeonom crtom na jednoj strani. Blister od Al/PVC folije. U kutiji se nalaze dva blistera sa po 10 film tableta.


Nosilac dozvole i proizvođač


Hemofarm A.D., Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno Avgust 2011.

Režim izdavanja leka: Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-6951-10-001.........19.10.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z