Apoteke Apoteke
sumitomo
Apoteke

Telmotens


UPUTSTVO ZA LEK


Telmotens®, film tableta, 40mg


Pakovanje: ukupno 28 kom, blister, 2 x 14 kom


Telmotens®, film tableta, 80mg


Pakovanje: ukupno 28 kom, blister, 2 x 14 kom


Proizvođač: Alvogen Pharma d.o.o.


Adresa: Pašnjačka bb, Barice, Plandište, Republika Srbija


Podnosilac zahteva:


Adresa:

Alvogen Pharma d.o.o.


Pašnjačka bb, Barice, Plandište, Republika SrbijaTelmotens®, 40 mg, film tableta Telmotens®, 80 mg, film tableta


telmisartan


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


- Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Telmotens i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Telmotens

 3. Kako se upotrebljava lek Telmotens

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Telmotens

 6. Dodatne informacije


1. ŠTA JE LEK TELMOTENS I ČEMU JE NAMENJEN

Lek Telmotens pripada grupi lekova poznatih kao antagonisti angiotenzin II receptora. Angiotenzin II je

supstanca koja se proizvodi u Vašem telu, a koja sužava Vaše krvne sudove, uzrokujući tako povećanje Vašeg krvnog pritiska. Lek Telmotens blokira ovaj efekat angiotenzina II, uzrokujući opuštanje krvnih sudova i na taj način snižava Vaš krvni pritisak.


Lek Telmotens se koristi za terapiju esencijalne hipertenzije (visokog krvnog pritiska) kod odraslih.

„Esencijalna“ znači da visok krvni pritisak nije izazvan nekim drugim stanjem.


Ako se ne leči, visok krvni pritisak može da ošteti krvne sudove mnogih organa, što ponekad može da dovede do srčanog udara, oslabljenog rada srca ili bubrega, moždanog udara ili slepila. Obično nema nikakvih simptoma visokog krvnog pritiska, dok ne nastane oštećenje. Prema tome, važno je da se krvni pritisak redovno meri kako bi se proverilo da je u granicama normale.


Lek Telmotens se, takođe, koristi za smanjenje mogućnosti pojave kardiovaskularnih događaja (kao što su srčani ili moždani udar) kod pacijenata koji su pod rizikom, jer imaju smanjen ili blokiran dotok krvi u srce ili noge, ili su imali moždani udar, ili imaju šećernu bolest sa visokim rizikom. Vaš lekar će Vam reći ukoliko imate visok rizik od pojave ovih događaja.


 1. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK TELMOTENS


  Lek Telmotens ne smete koristiti:  Efekti leka Telmotens mogu biti smanjeni ukoliko koristite NSAIL (nesteroidne antiinflamatorne lekove, kao npr. acetilsalicilnu kiselinu ili ibuprofen) ili kortikosteroide.


  Lek Telmotens može da pojača dejstvo drugih lekova koji se koriste za sniženje krvnog pritiska.


  Uzimanje leka Telmotens sa hranom ili pićima ili alkoholom


  Možete uzimati lek Telmotens nezavisno od obroka. Primena leka Telmotens u periodu trudnoće i dojenja Trudnoća

  Morate reći Vašem lekaru ukoliko mislite da ste (ili biste mogli biti) trudni. Lekar će Vam savetovati da prestanete da uzimate lek Telmotens pre nego što zatrudnite, ili čim saznate da ste trudni, i da pređete na terapiju


  drugim lekovima. Lek Telmotens se ne preporučuje u ranoj trudnoći, i ne sme se koristiti ukoliko ste više od 3 meseca trudni jer može ozbiljno ugroziti Vašu bebu ukoliko se koristi nakon trećeg meseca trudnoće.


  Dojenje


  Recite Vašem lekaru ukoliko dojite ili nameravate da započnete sa dojenjem. Primena leka Telmotens se ne preporučuje tokom perioda dojenja, i ukoliko želite da dojite, lekar će odabrati za Vas drugu terapiju, posebno ako je reč o novorođenčetu ili o prevremeno rođenoj bebi.


  Uticaj leka Telmotens na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Neki pacijenti osećaju vrtoglavicu ili umor tokom uzimanja terapije. Ukoliko Vam se jave ovi simptomi, nemojte upravljati motornim vozilima ili rukovati mašinama.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Telmotens


  Lek Telmotens sadrži laktozu.

  U slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.


 2. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK TELMOTENS


Lek Telmotens uvek uzimajte tačno onako kako Vam je lekar rekao. Ukoliko niste sigurni ili imate pitanja, obratite se lekaru ili farmaceutu.


Uobičajena doza leka Telmotens je jedna tableta na dan. Pokušajte da tabletu uzimate svakoga dana u isto vreme.


Lek Telmotens možete da uzimate nezavisno od obroka. Tablete treba da progutate cele, sa malo vode ili nekog bezalkoholnog napitka. Važno je da uzimate lek Telmotens svakoga dana, sve dok Vam Vaš lekar ne kaže drugačije. Ukoliko imate utisak da je dejstvo leka Telmotens suviše jako ili suviše slabo, razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


Za terapiju visokog krvnog pritiska, uobičajena doza leka Telmotens za većinu pacijenata je jedna tableta od 40 mg jednom dnevno radi kontrole krvnog pritiska tokom perioda od 24 h. Međutim, ponekad Vaš lekar može da preporuči nižu dozu od 20 mg ili višu dozu od 80 mg.


Lek Telmotens može da se koristi u kombinaciji sa diureticima (“tablete koje olakšavaju izbacivanje vode iz organizma”) kao što je hidrohlortiazid, za koji se pokazalo da ima dodatni efekat na snižavanje krvnog pritiska kada se uzima istovremeno sa lekom Telmotens.


Za smanjenje kardiovaskularnih događaja (događaja na nivou srca i krvnih sudova), uobičajena doza leka Telmotens je jedna tableta od 80 mg jednom dnevno. Na početku preventivne terapije lekom Telmotens od 80 mg, krvni pritisak bi trebalo češće proveravati.


Ako imate oslabljenu funkciju jetre, uobičajena doza leka Telmotens ne sme da pređe 40 mg jednom dnevno.


Ako ste uzeli više leka Telmotens nego što je trebalo


Ako ste slučajno uzeli veću dozu leka nego što je trebalo, odmah se obratite svom lekaru, farmaceutu ili hitnoj službi najbliže bolnice.


Ako ste zaboravili da uzmete lek Telmotens


Ako ste zaboravili da uzmete svoju dozu, ne brinite. Uzmite je čim se setite, a onda nastavite po uobičajenom rasporedu. Ako ste jednog dana zaboravili da uzmete svoju tabletu, uzmite uobičajenu dozu sutradan. Nemojte uzimati duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu.


Ako prestanete da uzimate lek Telmotens


Nemojte prestajati da uzimate lek Telmotens pre nego što se posavetujete sa svojim lekarom. Ako mislite da ovaj lek suviše slabo ili suviše jako deluje na Vas, obratite se lekaru ili farmaceutu.


Ukoliko imate dodatna pitanja u vezi korišćenja ovog leka, pitajte svog lekara ili farmaceuta.


 1. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi drugi lekovi i lek Telmotens može da izazove neželjena dejstva, iako se ona ne javljaju kod svih pacijenata.


  Neželjena dejstva se javljaju sa određenom učestalošću, što je definisano na sledeći način:

 2. KAKO ČUVATI LEK TELMOTENS


  Rok upotrebe


  Rok upotrebe je 3 godine.


  Nemojte koristiti lek posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece!

  Ovaj lek ne zahteva posebne uslove čuvanja. Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od vlage.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 3. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Telmotens


Aktivna supstanca je telmisartan.


Telmotens 40mg: Jedna film tableta sadrži 40 mg telmisartana. Telmotens 80mg: Jedna film tableta sadrži 80 mg telmisartana


Drugi sastojci su:

Povidon K 25, meglumin, natrijum-hidroksid, magnezijum-stearat, krospovidon tip B, gvožđe(III)-oksid, žuti (E172), laktoza, monohidrat.


Obloga (film) tablete sadrži: hipromeloza, titan-dioksid (E171), makrogol 400, talk, gvožđe(III)-oksid, žuti (E172).


Kako izgleda lek Telmotens i sadržaj pakovanja


Telmotens, 40 mg: duguljaste, bikonveksne film tablete, zaobljenih ivica, žute boje. Na jednoj strani utisnuta je oznaka „T“, a sa druge strane utisnuta je oznaka „40“.


Telmotens, 80 mg: duguljaste, bikonveksne film tablete, zaobljenih ivica, žute boje. Na jednoj strani utisnuta je oznaka „T“, a sa druge strane utisnuta je oznaka „80“.


Pakovanje za Telmotens 40mg i Telmotens 80mg: Aluminijum/aluminijum blisteri. Jedan blister sadrži 14 film tableta. Kutija sa 28 film tableta; 2 blistera sa po 14 film tableta.


Nosilac dozvole i Proizvođač:


Nosilac dozvole: Alvogen Pharma d.o.o., Pašnjačka bb, Barice, Plandište, Republika Srbija Proizvođač: Alvogen Pharma d.o.o., Pašnjačka bb, Barice, Plandište, Republika Srbija

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno:

April 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:

Telmotens, 40 mg: 515-01-1133-12-001 od 04.07.2013.

Telmotens, 80 mg: 515-01-1135-12-001 od 04.07.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   


kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines