Moozeeck

Efudix


UPUTSTVO ZA LEK


Efudix® krem 5% pakovanje: tuba, 20g Efudix® krem 5% pakovanje: tuba, 40g


Proizvođač: ICN Polfa Rzeszow S.A.


Adresa: Przemysłowa 2, Rzeszow, Poljska


Podnosilac zahteva: MEDA Pharmaceuticals Switzerland GmbH – Predstavništvo


Adresa: Kumodraška 241b, 11000 Beograd


Broj rešenja: 515-01-00020-14-002 od 17.07.2014. za lek Efudix® , krem , 20g (5%) Broj rešenja: 515-01-00021-14-002 od 17.07.2014. za lek Efudix® , krem , 40g (5%)


Efudix® 5% krem fluorouracil


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Efudix i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Efudix

 3. Kako se upotrebljava lek Efudix

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Efudix

 6. Dodatne informacije


Broj rešenja: 515-01-00020-14-002 od 17.07.2014. za lek Efudix® , krem , 20g (5%) Broj rešenja: 515-01-00021-14-002 od 17.07.2014. za lek Efudix® , krem , 40g (5%)


 1. ŠTA JE LEK EFUDIX I ČEMU JE NAMENjEN


  Lek Efudix se koristi u terapiji superficijalnih pre-malignih i malignih stanja: keratoze uključujući senilne, aktinične i arsenične forme; keratoakantom; Bowen-ova bolest; površinski karcinom bazalnih ćelija.


  Aktivna supstanca fluorouracil pripada grupi lekova za lečenje kancera.


  Važne informacije o tome kako lek Efudix deluje


  Lek Efudix uništava ćelije kancera i prekancerozne ćelije, dok ima mali uticaj na zdrave ćelije.


  Kada koristite lek Efudix, deo kože na koji nanosite lek će verovatno postati crven. Ovo će verovatno biti praćeno zapaljenjem / otokom, eventualno nekom nelagodnošću, erozijom kože i na kraju zarastanjem.

  Ovo je očekivan, normalan odgovor na terapiju i pokazuje da lek Efudix deluje.


  Ponekad je odgovor ozbiljniji (videti odeljak 4 “Moguća neželjena dejstva”). Ako se stanje Vaše kože pogorša, osećate bol ili ako ste zabrinuti, obratite se Vašem lekaru. Lekar Vam može propisati neku drugu kremu za ublažavanje tegoba.


  Nakon završetka terapije, Vašoj koži će možda biti potrebno jedan do dva meseca da se potpuno oporavi. Lek Efudix će delovati i na određene poremećaje kože koji nisu vidljivi golim okom i ovi delovi kože mogu postati crveni i upaljeni.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK EFUDIX


  Lek Efudix ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK EFUDIX


  Lek Efudix uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.

  Ako imate utisak da lek Efudix deluje suviše jako ili slabo, obratite se svom lekaru. Ne menjate propisanu dozu leka bez prethodne konsultacije sa svojim lekarom.


  Ako slučajno progutate malo krema, odmah kontaktirajte svog lekara, farmaceuta ili idite do najbliže bolnice bez odlaganja.


  Ako se desi bilo šta od dole navedenog, isperite krem vodom, a zatim odmah kontaktirajte svog lekara, farmaceuta ili idite do najbliže bolnice bez odlaganja:

 4. MOGUĆA NEŽELjENA DEJSTVA


  Lek Efudix, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih. Uobičajeni odgovor na terapiju lekom Efudix je opisan u odeljku 1 “Kako lek Efudix deluje”.


  Neželjena dejstva mogu biti:


 5. KAKO ČUVATI LEK EFUDIX


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe

  Rok upotrebe leka je 5 godina.


  Nemojte koristiti lek Efudix posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju leka. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Rok upotrebe leka nakon prvog otvaranja je 90 dana.


  Čuvanje


  Čuvati lek Efudix krem na temperaturi do 30°C. Tubu po otvaranju čuvati na temperaturi do 30°C.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


  Broj rešenja: 515-01-00020-14-002 od 17.07.2014. za lek Efudix® , krem , 20g (5%) Broj rešenja: 515-01-00021-14-002 od 17.07.2014. za lek Efudix® , krem , 40g (5%)


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Efudix


Aktivnasupstanca: fluorouracil (u koncentraciji od 5%). 1g krema sadrži 50mg fluorouracila.


Ostalisastojcisu: stearilalkohol, parafin beli, meki, polisorbat 60, propilenglikol, metilparahidroksibenzoat (E216), propilparahidroksibenzoat (E218), voda prečišćena.


Kako izgleda lek Efudix i sadržaj pakovanja


Izgled: beo do skoro beo homogen, neproziran krem.

Lek Efudix krem je pakovan u aluminijumske tube od 20g i 40g, sa plastičnim zatvaračem sa navojem. Spoljnje pakovanje je složiva kartonska kutija.

Ne moraju sve veličine pakovanja biti u prometu.


Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole za lek:

MEDA Pharmaceuticals Switzerland GmbH – Predstavništvo

Kumodraška 241b, 11000 Beograd


Proizvođač:

ICN Polfa Rzeszow S.A. Przemysłowa 2, Rzeszow, Poljska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


April 2014


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Efudix® krem 5%, 20g: 515-01-00020-14-002 od 17.07.2014.

Efudix® krem 5%, 40g: 515-01-00021-14-002 od 17.07.2014.


Broj rešenja: 515-01-00020-14-002 od 17.07.2014. za lek Efudix® , krem , 20g (5%) Broj rešenja: 515-01-00021-14-002 od 17.07.2014. za lek Efudix® , krem , 40g (5%)

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z