Moozeeck

FexofEP


UPUTSTVO ZA PACIJENTA


FexofEP

film tablete, 120 mg Pakovanje: blister, 3x10 film tableta Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: ExtractumPharma zrt.


Adresa: Kunfehértó, IV. körzet 6., Mađarska

Podnosilac zahteva: ExtractumPharma d.o.o.

Adresa: Matije Gupca 14, 24000 Subotica


FexofEP ,120 mg, film tablete feksofenadin


Za lekove koji se izdaju samo uz lekarski recept


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek FexofEP i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek FexofEP

 3. Kako se upotrebljava lek FexofEP

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek FexofEP

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK FexofEP I ČEMU JE NAMENJEN

  Lek FexofEP sadrži feksofenadin-hidrohlorid, koji spada u grupu lekova koji se zovu antihistaminici. FexofEP se koristi kod odraslih i adolescenata 12 godina i starijih za ublažavanje simptoma koji se javljaju sa

  alergijom na polen (sezonski alergijski rinitis) kao što su kijanje, svrab, šmrkav i zapušen nos i svrab u nous,

  crvene i suzne oči.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK FexofEP

  Lek FexofEP ne smete koristiti:


  Ako ste alergični (preosetljivi) na feksofenadin ili na bilo koji drugi sastojak leka FexofEP (Videti odeljak 6 šta sadrži lek).


  Kada uzimate lek FexofEP, posebno vodite računa:


  Obratite se svom lekaru ili farmaceutu ako se bilo šta od navedenog odnosi na Vas:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK FexofEP


  Uvek uzimajte lek FexofEP onako kako Vam je Vaš lekar rekao.

  Treba da proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom ako niste sigurni.


  Za odrasle i decu 12 godina i starije


  Preporučena doza leka je jedna tableta dnevno (120 mg) Popijte Vaš lek sa vodom pre obroka.


  Ako ste uzeli više leka FexofEP nego što je trebalo


  Ukoliko ste slučajno uzeli veću dozu leka FexofEP nego što bi trebalo, ili ukoliko je Vaše dete progutalo neku tabletu odmah se javite svom doktoru. Simptomi predoziranja kod odraslih su vrtoglavica, ošamućenost, malaksalost i suva usta.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek FexofEP


  Ukoliko ste slučajno zaboravili da uzmete jednu dozu leka, uzmite sledeću u uobičajeno vreme. Nemojte uzimati duplu dozu da nadoknadite propuštenu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek FexofEP


  Kažite svom lekaru ako želite da prestanete da uzimate lek FexofEP pre nego što ste završili terapijski tretman. Ako ste prestali da uzimate lek FexofEP pre nego što ste planirali, simptomi mogu ponovno da se jave.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao svi lekovi, i lek FexofEP može imati neželjena dejstva, iako ih ne dobijaju svi.

  Ukoliko osetite neke od dole navedenih simptoma odmah prekinite sa uzimanjem leka i javite se svom lekaru:


  Ukoliko ovi neželjeni efekti postanu ozbiljni ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije ovde spomenuto odmah se javite svom lekaru ili farmaceutu.


 5. KAKO ČUVATI LEK FexofEP


  Rok upotrebe


  3 godine.


  Nemojte koristiti lek posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 25°C.


  Čuvati lek van domašaja i vidokruga dece!


 6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek FexofEP


Aktivna supstanca: feksofenadin-hidrohlorid


Jedna film tableta sadrži 120 mg feksofenadin-hidrohlorida Pomoćne supstance:

Pomoćne supstance u jezgru: celuloza, mikrokristalna; skrob;

kroskarmeloza-natrijum; povidon K – 30; magnezijum-stearat


Pomoćne supstance u omotaču:

Opadry 03C54667 Pink (Hipromeloza 6cP; Titan-dioksid; Makrogol/PEG 400; Makrogol/PEG 4000; Gvožđe(III) – oksid, žuti; Gvožđe(III) oksid, crveni.


Kako izgleda lek FexofEP i sadržaj pakovanja


FexofEP film tablete od 120 mg su duguljaste, bikonveksne film tablete boje breskve.


30 film tableta pakuju se u 3 PVC/PVDC/Al blister pakovanja sa po 10 film tableta, koji se nalaze u složivoj kartonskoj kutiji.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole: ExtractumPharma d.o.o. Matije Gupca 14, 24000 Subotica


Proizvođač: ExtractumPharma zrt. Kunfehértó, IV. körzet 6., Mađarska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


April, 2011.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Broj i datum dozvole za lek FexofEP, 120mg: 515-01-5557-09-001 od 10.05.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z